Mapa serwisu


Strona główna
Konsultacje społeczne z mieszkańcami
    Podstawa prawna
    Konsultacje projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
    Konsultacje społeczne z mieszkańcami - archiwum
        Wieloletnie kierunki inwestycyjne dla Miasta Szczecin po roku 2020
        Konsultacje zmian statutów Rad Osiedli
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2019
            Głosowanie
            Zespół Opiniujący
            Ewaluacja
            Szczeciński Budżet Obywatelski - newsletter
        Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2018
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
            Weź udział w konsultacjach SBO 2018
            Zespół Opniujący
        Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024
        Szybki Tramwaj – II etap
        Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej
        Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II
        Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin – II etap
        Miasto sprawdza partycypację
            Ewaluacja procesów partycypacji społecznej
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
        Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023
        Zmiany na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2017
            Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2017: Oficjalne wyniki
                Wyniki - zadania duże - Północ
                Wyniki - zadania duże - Prawobrzeże
                Wyniki - zadania duże - Śródmieście
                Wyniki - zadania duże - Zachód
                Wyniki - zadania małe - Północ
                Wyniki - zadania małe - Prawobrzeże
                Wyniki - zadania małe - Śródmieście
                Wyniki - zadania małe - Zachód
                Wyniki - zadania ogólnomiejskie
                Raport z głosowania na SBO 2017
            Głosowanie
                Zagłosuj – wskaż na co wydać 7 mln zł
                Karty do wydruku
                Materiały do pobrania
                Zgłoś problem
                Listy zadań do głosowania
                    Zadania dzielnicowe duże
                        Zadania duże - Śródmieście
                        Zadania duże - Północ
                        Zadania duże - Zachód
                        Zadania duże - Prawobrzeże
                    Zadania dzielnicowe małe
                        Zadania małe - Śródmieście
                        Zadania małe - Prawobrzeże
                        Zadania małe - Zachód
                        Zadania małe - Północ
                    Zadania ogólnomiejskie
            Składanie propozycji
                Zadania złożone
                    Lista propozycji zadań - Ogólnomiejskie
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Północ
                        Zadania duże - Północ
                        Zadania małe - Północ
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Prawobrzeże
                        Zadania duże - Prawobrzeże
                        Zadania małe - Prawobrzeże
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Śródmieście
                        Zadania duże - Śródmieście
                        Zadania małe - Śródmieście
                    Lista propozycji zadań - dzielnica Zachód
                        Zadania duże - Zachód
                        Zadania małe - Zachód
            Zespół ds. SBO 2017
            Zespół Opiniujący
        Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
        Projekty statutów Osiedli Miasta Szczecin
        Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina
        Przebieg Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
        Konsultacje Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021
        Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok
        Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej
        Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania
        Budowa Obwodnicy Śródmieścia – etap VII
        Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej
        Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (II część konsultacji)
        Przebudowa ulic Andersena, Północnej, Wapiennej oraz budowa ulicy Miodowej na Osiedlu Osów
        Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/ Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego
        Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020
        Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok
        Szczeciński Budżet Obywatelski 2016
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 – Wskaż, na co wydać 6 milionów złotych
            Zasady głosowania
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Listy zadań do głosowania
                Lista zadań - dzielnica Zachód
                Lista zadań - dzielnica Północ
                Lista zadań - dzielnica Prawobrzeże
                Lista zadań - dzielnica Śródmieście
            Dokumenty do pobrania
            Aktualności Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - propozycje zadań zgłoszonych przez Mieszkańców
                Lista propozycji zadań - dzielnica Prawobrzeże
                Lista propozycji zadań - dzielnica Północ
                Lista propozycji zadań - dzielnica Śródmieście
                Lista propozycji zadań - dzielnica Zachód
            Zgłoś problem
            Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Wyniki głosowania
                Wyniki - dzielnica Zachód
                Wyniki - dzielnica Północ
                Wyniki - dzielnica Prawobrzeże
                Wyniki - dzielnica Śródmieście
        Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI (część II konsultacji)
        Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej
        Konsultacje w sprawie rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
        Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI
        Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
        Konsultacje Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatwy lokalnej
        Konsultacje budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok
        Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
            Budżet Obywatelski 2015 - Wskaż, na co wydać 5 milionów złotych
            Listy zadań do głosowania
                Lista zadań o charakterze ogólnomiejskim
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Prawobrzeże
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Śródmieście
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Zachód
                Lista zadań o charakterze dzielnicowym - dzielnica Północ
            Czat na temat Budżetu Obywatelskiego 2015
            Archiwum konsultacji w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
                Projekty złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
        Program rozwoju miasta "Szczecin 2020"
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów
        Konsultacje dotyczące projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
        Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie.
        Konsultacje zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
            Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia SBO 2015
        Konsultacje projektów Statutów Osiedli
            Logowanie użytkownika
                Rejestracja użytkownika
                Zmiana parametrów użytkownika
                Regulamin użytkownika
        Konsultacje w sprawie egzaminu z topografii miasta dla taksówkarzy
        Konsultacje budżetu Miasta na 2014 rok
        Konsultacje w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
            Wskaż, na co wydać 5 milionów złotych
            Karty oceny zadań - konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2014
            Archium konsultacji w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
                Projekty złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
        Konsultacje społeczne dotyczące programu Szczecin Przyjazny Rodzinie
        Gospodarka odpadami
        Konsultacje społeczne budżetu miasta na rok 2013
        Przedszkola
        Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo
    Konsultacje z mieszkańcami - newsletter
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
    Podstawa prawna
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r
O Serwisie
    Redakcja
    Mapa serwisu
    Dziennik zmian
    Statystyka dostępu

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl