Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/ Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie kompleksowej modernizacji chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego

      Raport z konsultacji  dostępny jest TUTAJ

 

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI CHODNIKÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH I NAWIERZCHNI DRÓG W KWARTALE ULIC: KRÓLOWEJ JADWIGI/MAŁKOWSKIEGO/BOGUSŁAWA/ BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO/ŚCIEGIENNEGO

W dniu 17 lutego 2016 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja chodników/miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego”, podczas którego została zaprezentowana następująca koncepcja projektowa dotycząca ww. inwestycji:

- Opis koncepcji projektowej: POBIERZ
- Wariant I: POBIERZ
- Wariant II: POBIERZ

Zapisy audio ze spotkania konsultacyjnego:

 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA CHODNIKÓW/MIEJSC PARKINGOWYCH I NAWIERZCHNI DRÓG W KWARTALE ULIC: KRÓLOWEJ JADWIGI/ MAŁKOWSKIEGO /BOGUSŁAWA / BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO / ŚCIEGIENNEGO”


Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja chodników/miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego”.

Podstawą prawną ogłoszenia konsultacji jest Zarządzenie Nr 419/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja chodników/miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego”.
 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl