Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo

WYNIKI KONSULTACJI

Zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy Gminy Miasto Szczecin z Gminą Stare Czarnowo, przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 284/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin. Zmiana granicy nastąpi poprzez włączenie do Gminy Miasto Szczecin części obszaru obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las Nr 0006 tj. działek o numerach: 11/1, 238,10, 239, 3/1, 3/2, 3/3, 237, 5/7, 5/8, 5/10, 5/6, 5/3, 5/4, 5/5, 20/5, 20,6, 115/2, 115/3, 127/3, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12 oraz części działek ewidencyjnych o numerach: 5/11, 253, 240, 3/4, 101/2, 108, 109, 115/1, 242, 127/4 o łącznej powierzchni 40,9302 ha. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej 40 w dniu 19.07.2013 r. w godz. 17:00 – 19:00, wydano 29 ankiet dla mieszkańców, przy czym 27 osób opowiedziało się za regulacją granic, a dwie zwrócone ankiety były nieważne. Upoważnieni do głosowania byli pełnoletni mieszkańcy osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie (łącznie 3323 osoby).


Na podstawie przeprowadzonych konsultacji Gmina Miasto Szczecin, w porozumieniu z Gminą Stare Czarnowo, złoży wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji o dokonanie zmiany granic w przedmiotowej sprawie.

Protokół z konsultacji społecznych: TUTAJ

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2013 r. (piątek) odbędą się konsultacje (głosowanie) z mieszkańcami Osiedla Płonia - Śmierdnica – Jezierzyce w sprawie zmiany granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo.

Konsultacje odbędą się w Szkole Podstawowej nr 28 (Zespół Szkół nr 11), przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie, sala 44, w godz. od 17:00 – 19:00.

Porządek zebrania obejmuje:
1) przedstawienie sprawy będącej przedmiotem konsultacji, dyskusje, udzielenie wyjaśnień,
2) głosowanie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce, którzy w dniu konsultacji będą mieli ukończone 18 lat.

W celu sprawdzenia tożsamości i miejsca zamieszkania mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach winni posiadać dowód osobisty.

Podstawa prawna:
-  Zarządzenie Nr 284/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl