Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

SBO 2018: Znamy numery projektów i listy zadań do głosowania

Każdy zainteresowany projektami, na które będzie można oddać swój głos w tegorocznym głosowaniu na Szczeciński Budżet Obywatelski może już zobaczyć jakie numery porządkowe zostały nadane poszczególnym projektom.

Numery zostały nadane podczas publicznego losowania, w którym wzięli udział mieszkańcy i projektodawcy.

Według nadanych numerów projekty zostały umieszczone na listach zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.

Losowana była również kolejność list do głosowania, która prezentuje się następująco: zadania ogólnomiejskie, zadania dzielnicowe małe (Zachód, Prawobrzeże, Północ, Śródmieście) i zadania dzielnicowe duże (Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód).

Losowanie numerów porządkowych oznacza zakończenie etapu oceny złożonych wniosków. W tym roku mieszkańcy złożyli 202 projekty. Pozytywnie ocenionych zostało 114, 9 wycofanych przez autorów, a odrzuconych 79.

Opublikowane listy do głosowania dostępne są na stronie: sbo.szczecin.eu. Zapraszamy do zapoznania się.

 

PUBLICZNE LOSOWANIE KOLEJNOŚCI PROJEKTÓW
ZŁOŻONYCH DO SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 zostało przeprowadzone publiczne losowanie numerów porządkowych projektów decydujących o kolejności ich umieszczenia na listach zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym (zadania dzielnicowe duże: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście i Zachód oraz zadania dzielnicowe małe: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście i Zachód) w ramach tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

SPOTKANIA PROJEKTOWE SBO 2018

Od 14 września do 3 października potrwają spotkania, na których wnioskodawcy będą mogli przedstawić swoje projekty, zapoznać z nimi mieszkańców Szczecina i zachęcić do głosowania.

Spotkania Projektowe to nowy element Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ma on z jednej strony dać szansę mieszkańcom na zapoznanie się z projektami jeszcze przed stworzeniem list do głosowania, z drugiej projektodawcom na promocję swoich pomysłów.

W sumie odbędzie się 9 spotkań – po jednym dla projektodawców w poszczególnych kategoriach: ogólnomiejskiej, dzielnicowej małej i dużej.
- Spotkania będą doskonała okazją do zapoznania się z tegorocznymi pomysłami mieszkańców na Szczeciński Budżet Obywatelski - mówi Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych. – Będzie to również czas na pytania, wątpliwości i wybór tych na które mieszkańcy będą chcieli głosować w tym roku.

Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszeni zostali wszyscy, którzy w tym roku zgłosili swój pomysł do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a ich projekty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym.
- W tej chwili trwa ocena merytoryczna wniosków - dodaje Paweł Szczyrski. – Stan zaawansowania prac oraz wszystkie propozycje można zobaczyć i zapoznać się z nimi na stronie sbo.szczecin.eu.

W tym roku mieszkańcy złożyli 192 propozycje. Po weryfikacji merytorycznej, spotkaniach projektowych oraz ocenie przez zespół opiniujący zostaną stworzone listy do głosowania, które planowane jest w październiku.

Pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 to 8 mln zł. „Miliony na pomysły” to hasło przyświecające tegorocznej edycji SBO.

Harmonogram spotkań:


SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI SZCZECINA PREZENTUJĄCE PROJEKTY ZGŁOSZONE
 W RAMACH SBO 2018 – WRZESIEŃ  – PAŹDZIERNIK 2017

 

 

Kategoria projektów

Lokalizacja

Dzielnica

Data

Godzina

Ogólnomiejskie

Sala Sesyjna Urzędu Miasta, pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Ogólnomiejskie

27.09.2017

 

17-19

Dzielnicowe Małe

Klub Delta,

(MOK Dąbie),

ul. Goleniowska 67 70-847 Szczecin

 

Prawobrzeże

14.09.2017

16-19

Inkubator Kultury,

al. Wojska Polskiego 90

70-482 Szczecin

 

Śródmieście

18.09.2017

 

16-19

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 25,

ul. Ku Słońcu 76

71-047 Szczecin

 

Zachód

28.09.2017

 

16-19

Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163

70-001 Szczecin

 

Północ

04.10.2017

 

16-19

Dzielnicowe Duże

Promedia Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 54,

al. Wojska Polskiego 2

70-471 Szczecin

 

Śródmieście

25.09.2017

16-19

 

SP 51,

 ul. Jodłowa 21 71-114 Szczecin

 

Zachód

02.10.2017

 

16-19

SP nr 18 im. gen. Józefa Bema,

 ul. Komuny Paryskiej 20

70-681 Szczecin

Północ

03.10.2017

 

16-19

Szkoła CKS,

ul. Rydla 49

70-783 Szczecin Sala Kinowa

Prawobrzeże

26.09.2017

16-19

 

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Nr 240/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018 w związku z Uchwałą Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zarządza się przeprowadzenie na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

W ramach konsultacji społecznych w sprawie SBO 2018 na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin została przeznaczona kwota 8.000.000 złotych.

Już po raz piąty Mieszkańcy Szczecina zdecydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Mieście w ramach kolejnej edycji Budżetu.

Zadania do SBO 2018 można zgłaszać w terminie od dnia 7 czerwca do dnia 5 lipca 2017 r.

Zapraszamy do nowego serwisu internetowego Urzędu dedykowanego konsultacjom społecznym w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: sbo.szczecin.eu, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć wniosek, zapoznać się z zasadami tegorocznej edycji Budżetu, jak również zadać pytanie i uzyskać niezbędną pomoc. 

Macie Państwo pytania? Zapraszamy na Dyżur SBO!

Gdzie: Centrum informacji Turystycznej (pl. Żołnierza 20)
Kiedy: 22 i 26 czerwca, w godzinach 15-18

oraz

Gdzie: Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Jasne Błonia, stoisko „miejskie”
Kiedy: 18 czerwca, w godzinach 11-18

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bop@um.szczecin.pl