Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej

Konsultacje ul. Hoża do Bogumińskiej i Łącznej

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO "MODERNIZACJA UL. HOŻEJ OD UL. BOGUMIŃSKIEJ DO UL. ŁĄCZNEJ"

Raport z konsultacji społecznych:  POBIERZ

Hoża Plan sytuacyjny: POBIERZ 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO "MODERNIZACJA UL. HOŻEJ OD UL. BOGUMIŃSKIEJ DO UL. ŁĄCZNEJ"

Na podstawie Zarządzenia Nr 330/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia  2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od 01.09.2016 r. do 01.10.2016 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego „Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie planów sytuacyjnych oraz opisu dla przebudowy ul. Hożej od ul Bogumińskiej do ul. Łącznej na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wim@um.szczecin.pl.

Koncepcja projektowa inwestycji:

- Opis techniczny: POBIERZ
- Rys. 1 Orientacja: POBIERZ
- Rysunek  2 plan sytuacyjny arkusz 1POBIERZ 
- Rysunek 2 plan sytuacyjny arkusz  2POBIERZ

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl