Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

• Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok: TUTAJ

• Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Szczecina w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok przeprowadzonego w dniu 24 listopada 2015 r.: TUTAJ

• Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Szczecina w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2015 r.: TUTAJ

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

W dniach 24 i 28 listopada 2015 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

Podstawą prawną ogłoszenia konsultacji jest Zarządzenie Nr 382/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami i odbędą się na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) w dniach:

- 24 listopada 2015 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00;
- 28 listopada 201 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00.

Sprawdź jak wygląda projekt budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok: POBIERZ

Celem konsultacji będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu Miasta Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl