Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOpis zmiany
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2020-09-24 16:50:52zmiana danych dot. VI posiedzenia ZO
Konsultacje społeczne dotyczące zmian systemu parkowania w Szczecinie2020-09-14 10:04:08informacja
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.2020-09-03 13:36:58Dodano nowy załącznik
Strategia elektromobilności 20352020-09-03 13:14:35Dodano nowy załącznik
Konsultacje społeczne z mieszkańcami2020-09-03 10:40:04aktualizacja linków
Projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego2020-08-28 14:57:44nowy wpis SBO
Oświadczenie w sprawie dostępności2020-08-28 12:59:47nowa pozycja
Zespół Opiniujący i Odwoławczy2020-08-28 08:11:33informacja
Głosowanie2020-08-26 12:02:23nowa pozycja
Akademia SBO2020-08-26 12:01:48nowa pozycja
Podział na obszary2020-08-26 12:01:31nowa pozycja
Harmonogram2020-08-26 12:01:15nowa pozycja
Statystyki2020-08-26 11:59:29nowa pozycja
Weryfikacja projektów2020-08-26 11:55:37nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20202020-08-26 11:55:07aktualizacja linków
Akademia SBO2020-08-26 11:53:19nowa pozycja
Szczeciński Budżet Obywatelski 20192020-08-26 11:52:41nowa pozycja
Harmonogram2020-08-25 13:09:35nowa pozycja
Głosowanie2020-08-25 09:48:05nowa informacja
Weryfikacja projektów2020-08-24 12:51:35nowa pozycja
Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.2020-08-21 12:12:20informacia
Statystyki2020-07-31 12:23:33nowa pozycja
Pula środków2020-07-29 11:51:30nowa pozycja
Strona główna2020-07-10 12:52:07nowe konsultacje
Szczeciński Budżet Obywatelski - newsletter2020-07-03 10:44:25nowa pozycja
Konsultacje z mieszkańcami - newsletter2020-07-03 10:42:56Dodano nowy załącznik
Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania2020-06-24 08:10:50Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 20212020-06-17 12:20:52Dodano nowy załącznik
Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 - Wyniki głosowania2020-03-04 10:08:03korekta metryki
Szczeciński Budżet Obywatelski 20182020-03-03 09:03:58dodanie linku do szczegółowych wyników głosowania
Szczeciński Budżet Obywatelski 2018: Oficjalne wyniki2020-03-03 08:56:08nowa pozycja
Konsultacje społeczne z mieszkańcami - archiwum2020-02-26 11:19:42aktualizacja
Ewaluacja2020-02-26 10:02:37Dodano nowy załącznik
Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok2019-12-20 13:44:29dodane zapisu audio z odbytych konsultacji
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi2019-09-05 08:59:19informacia
Prototypowanie Placu Orła Białego2019-07-16 13:42:51wpis
Konsultacje społeczne na temat koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie2019-06-11 11:18:35dodanie informacji
Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Kredowej2019-05-13 15:29:24Dodano nowy załącznik
Konsultacje projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego2019-05-06 13:35:46dodanie komunikatu
Konsultacje społeczne lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego2019-04-12 14:53:20 nowa pozycja
Ewaluacja2018-12-19 13:39:52Dodano nowy załącznik
Konsultacje zmian statutów Rad Osiedli2018-12-18 14:23:15ogłoszenie konsultacji
Wieloletnie kierunki inwestycyjne dla Miasta Szczecin po roku 20202018-10-31 15:40:29nowe konsultacje
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.2018-10-29 15:05:51Dodano nowy załącznik
Zespół Opiniujący2018-10-08 14:47:08 nowa pozycja
Redakcja2018-05-18 10:54:07nowa pozycja
Szybki Tramwaj – II etap2018-01-26 15:34:13nowe konsultacje
Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 20182018-01-15 11:41:52Dodano nowy załącznik
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-20232017-11-17 10:53:39nowe konsultacje
Zespół Opniujący2017-10-16 14:33:07 nowa pozycja