Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II

KONSULTACJE SPOŁECZNE "PRZEBUDOWA TOROWISK TRAMWAJOWYCH - ETAP II" CZĘŚĆ 10 - PRZEBUDOWA TOROWISKA WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ W CIĄGU AL. JAGIELLOŃSKIEJ OD AL. BOHATERÓW WARSZAWY DO AL. PIASTÓW

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY TOROWISK TRAMWAJOWYCH - ETAP II  CZĘŚĆ 10 - PRZBUDOWA TOROWISKA WRAZ ZSIECIĄ TRAKCYJNĄ  CIĄGU UL. JAGIELLOŃSKIEJ OD AL. BOHATERÓW WARSZAWY DO AL. PIASTÓW:  TUTAJ

Zgodnie z wejściem w życie Zarządzenia NR 190/17 z dnia 15 maja 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin , których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii w sprawie realizacji zadania pn.” Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II” część 10 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania  z mieszkańcami zwanego spotkaniem  konsultacyjnym, w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.


Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl