Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO "MODERNIZACJA DOSTĘPU DROGOWEGO DO PORTU W SZCZECINIE: PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE MIĘDZYODRZA"

Raport z konsultacji społecznych: POBIERZ 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO "MODERNIZACJA DOSTĘPU DROGOWEGO DO PORTU W SZCZECINIE: PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE MIĘDZYODRZA"

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 208/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2016 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od 10.06.2016 r. do 10.07.2016 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego ”Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie planów sytuacyjnych oraz opisu dla przebudowy układu drogowego w rejonie Międzyodrza na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wim@um.szczecin.pl.

Koncepcja projektowa inwestycji:

- Opis rozwiązania: POBIERZ
- Rysunek 1: POBIERZ
- Rysunek 2: POBIERZ
- Rysunek 3: POBIERZ
- Rysunek 4: POBIERZ

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl