Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY MIASTO SZCZECIN
NA LATA 2015 - 2020"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 409/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2015 r. przeprowadzono na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Szczecina w okresie od dnia 13 listopada 2015 r. do dnia 13 grudnia 2015 r. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020".

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecina poprzez umieszczenie projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020" na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz wersji papierowej projektu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1, Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3. Ponadto uwagi mieszkańców Miasta Szczecin przyjmowanie były w postaci formularza zgłoszenia uwagi do "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020", przesłanego w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@mopr.szczecin.pl , lub złożonego w wersji papierowej w ww. jednostkach organizacyjnych.

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Strategii wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia, bądź odrzucenia: POBIERZ

Wykaz proponowanych zmian uwzględnionych w projekcie Strategii: POBIERZ

  

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY MIASTO SZCZECIN NA LATA 2015 - 2020"

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 409/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2015 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 13 listopada 2015 r. do dnia 13 grudnia 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020"

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez:

1) umieszczenie projektu
"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020" na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020": POBIERZ

2) umieszczenie wersji papierowej projektu, o którym mowa w pkt 1, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1, Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3;

3) przyjmowanie uwag mieszkańców Miasta Szczecin w postaci formularza zgłoszenia uwagi do "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020".

Formularz zgłoszenia uwagi: POBIERZ

1) w wersji elektronicznej - zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, a po wypełnieniu formularz przesyła za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopr.szczecin.pl,

2) w wersji papierowej
- dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1), Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul. Sikorskiego 3), a po wypełnieniu formularz może być złożony we wskazanych jednostkach organizacyjnych od poniedziałku do piątku w obowiązującym czasie pracy jednostek.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl