Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin – II etap

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW STATUTÓW OSIEDLI MIASTA SZCZECIN - II ETAP

Zgodnie z wejściem w życie Zarządzenia NR  168/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin drugiego etapu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 29 września 2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się siedzibach Rad Osiedli zwyczajowo przyjętych na danym Osiedlu (minimum 37 spotkań osiedlowych) ;

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie 37 projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej :  http://osiedla.szczecin.pl  i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, opublikowanego na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: statuty@um.szczecin.pl

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Projekty Statutów 37 Osiedli oraz Formularz zgłaszania uwagi dostępne w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl