Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS-I.2.2021.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Ochrona i promocja zdrowia   2021/06/11  
WSS-VI.WS/2020/AN   WSPIERAJ SENIORA 2020 rok Zadanie z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19.   2020/11/20  
WSS-I.2.2020.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu   2020/06/22  
WSS-VIII.1.2018.AD   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie Postępowanie na wybór realizatora zadania    2018/12/18  
WSS-VIII/AL/2/2016   „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie” Zadanie z zakresu. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2016/12/23  
WSS-IV.2.2016.KT   dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.1.2014.KT   Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” konkurs ofert   2014/07/25  
WSS-IV.1.2013.KT   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2013/07/31