Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I

flaga i godło Polski

Gmina Miasto Szczecin realizuje zadanie w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia zwanego „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” przy ul. Przyszłości w Szczecinie
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I.

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis zadania

Centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ul. Przyszłości w Szczecinie przeznaczone będzie dla 20 osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką) w stopniu umiarkowanym i znacznym
w formie pobytu całodobowego i/lub czasowego.

Planowany termin uruchomienia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - styczeń 2023r.

Cel główny

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Cele szczegółowe

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. poprawa jakości życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
  4. zapewnienie uczestnikom Programu pomocy adekwatnej do potrzeb
    i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  5. włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych.

Finansowanie programu

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 758 286,42 zł oraz środków Gminy Miasto Szczecin w wysokości 2 900 398,84 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 658 685,26 zł.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/10/06, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/10/06 11:09:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:09:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/06 11:08:51 nowa pozycja