Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Polityka Senioralna

RAZEM DLA DPS

13 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa Nr ROPS/115/2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Łączna kwota grantu przyznanego Gminie Miasto Szczecin dla 3 szczecińskich Domów Pomocy Społecznej  wynosi łącznie 1 646 475,00 zł (w tym: ze środków UE: 1 387 649,13 zł oraz ze środków budżetu państwa: 258 825,87 zł)

z czego:

1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”

przy  ul. Romera 21-29 otrzyma – 688 387,50 zł;

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

przy ul. Krucza 17 otrzyma –762 337,50 zł;

3) Dom Pomocy Społecznej

przy ul. Broniewskiego 4/6 otrzyma – 195 750,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Środki zostaną przeznaczone jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach.

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/09/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2020/09/29 13:13:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2020/09/29 13:13:51 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/09/21 14:10:11 nowa pozycja