Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

  1. Zarządzenie nr 420/17 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

  2. Uchwała Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu;

  3. Uchwała Nr XXIV/748/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu;

  4. Zarządzenie Nr 368/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie;

  5. Zarządzenie Nr 369/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie;

  6. Lista kandydatów na członków do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie II kadencja. 

 


 LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SZCZECINIE

Podstawa prawna:

 

W związku z realizacją uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
w Szczecinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4413 oraz z 2017 r. poz. 2326) oraz Zarządzeniem Nr 113/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego

Krótki opis kandydata

1

Anna Bartczak

Stowarzyszenie „POKOLENIA” w Szczecinie

Doświadczony samorządowiec i członek Stowarzyszenia „POKOLENIE”, którego głównym przesłaniem jest utrzymywanie więzi międzypokoleniowej, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

2

Barbara Cyran

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Szczecinie

Wieloletni członek Polskiego Związku Emerytów w Szczecinie na stanowisku Sekretarza Oddziału Rejonowego, obecnie Sekretarza Oddziału Okręgowego. Doświadczona asystentka i opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Słuchaczka SHUS.

3

Jadwiga Jędrzejewska

Fundacja HUMANUM (B)EST

Aktywny uczestnik i pomysłodawca wielu działalności „Klubu Seniora” przy Końskim Kieracie. Wieloletni działacz i członek Zarządu Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn oraz ławnik Sądu Rejonowego.

4

Radosław Kępa

Stowarzyszenie „Akademia Wiedzy”

Pomysłodawca Akademii Seniora działającej od 2008 roku. Realizator wielu inicjatyw mających na celu aktywizację seniorów.

5

Irena Kozibura

Regionalny Oddział PTTK

Członek, współpracownik: Stowarzyszenia „Kamera”, Akademii Seniora KTP Wiercipięty. Honorowy Przewodnik TP PTK. Wolontariuszka działająca na rzecz osób w wieku emerytalnym.

6

Helena Markowska

Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”

Koordynatorka Centrum Wolontariatu i Mentoringu Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Koordynator Wolontariatu Seniora w instytucjach kultury. Od 5 lat prowadzi Klub Seniora „OAZA”. Ławnik Sądu Rejonowego.

7

Magdalena Richter

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Od 2012 roku członek zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, od 2015 roku Skarbnik, natomiast od 2018 roku Prezes Stowarzyszenia.

8

Bożena Walowska

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Od 2014 roku słuchaczka Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu. Koordynatorka wolontariuszek Filharmonii Szczecińskiej. Zaangażowana w działalność Centrum Seniora.

9

Halina Zapłacka

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Aktywna wolontariuszka w biurze ds. wolontariatu przy Centrum Seniora. Zaangażowana w działalność na rzecz pomocy Ukraińcom na Dworcu PKP Szczecin we współpracy z Domem Kultury Słowianin.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/05/04, odpowiedzialny/a: dyrektor , wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2022/05/04 09:48:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2022/05/04 09:48:24 modyfikacja wartości
Olga Wręczycka 2022/05/04 09:45:49 modyfikacja wartości
Olga Wręczycka 2022/05/04 09:45:17 modyfikacja wartości
Olga Wręczycka 2022/05/04 09:37:31 modyfikacja wartości
Olga Wręczycka 2022/05/04 09:33:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 10:09:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/09/22 10:57:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/09/05 10:35:21 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/05/06 09:09:45 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2013/04/25 12:58:15 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/09 10:24:57 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/07/09 12:49:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/06/21 10:52:20 modyfikacja wartości
Tomasz Kotwicki 2007/05/30 10:02:37 modyfikacja wartości
Tomasz Kotwicki 2007/05/30 10:02:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/03/02 14:04:22 nowa pozycja