Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS/1/2020/P   Centrum Usług Społecznych   Otwarty Wybór Partnera   2020/02/07  
WSS-IV.12.2019.RFS   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków   Konkurs Ofert   2019/06/26  
WSS-I.1.2019.AD    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   Konkurs ofert   2019/06/17  
WSS-I.2.2019.WP   wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   Konkurs ofert na wybór realizatora    2019/06/13  
WSS-I.1.2019.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021    konkurs ofert   2019/01/31  
WSS-I.3.2018.WP   ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia– program polityki zdrowotnej    Konkurs Ofert   2018/12/21  
WSS-VIII.41.2018.RFS    „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”   Konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2018/08/03  
WSS-VIII.40.2018.RFS   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”   Konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia   2018/08/03  
WSS-I.1.2018.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2018.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocjii ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”,    promocja i ochrona zdrowia   2018/07/05  
WSS-I.3.2017.WP   Program polityki zdrowotnej pn.,, Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   konkurs ofert    2017/12/27  
WSS-VIII.3.2017.AL    „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie”   Konkurs Ofert   2017/12/22  
WSS-I.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-I.2.2017.WP na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”   konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/09  
WSS-I.1.2017.WP   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych "   konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/03  
WSS-IV.4.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   2017/07/20  
WSS-VIII.2.2017.AL   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholui współuzależnionych” – WSS-VIII.2.2017.AL    Konkurs Ofert   2017/07/10  
WSS-VIII.8.2017.RFS   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” – WSS-VIII.8.2017.RFS    Konkurs Ofert   2017/07/10  
WSS-IV.3.2017.WP   konkurs ofert na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/13  
WSS-IV.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP na wybór realizatora zadania– program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/12  
WSS-IV.1.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.1.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”   Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/04/12  
WSS-IV.2.2017.AB    na projekt programu polityki zdrowotnej pn."Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych"   konkurs ofert z zakesu promocji i profilaktyki zdrowia   2017/03/24  
WSS-IV.1.2017.AB   na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”    konkurs ofer z zakresu ochrony i promocji zdrowia   2017/02/24  
WSS-IV.2.2016.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.1.2016.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.3.2016.WP    program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych   konkurs ofert   2016/07/20  
WSS-IV.2.2016.WP   „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   Konkurs Ofert   2016/07/18  
WSS-IV.1.2016.AL   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie   wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu   2016/01/12  
WSS-IV.2.2015.WP   na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”.   konkurs ofert   2015/11/30  
WSS-II.1.2015.KS   Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach   Konkurs Ofert   2015/08/04  
WSS-IV.2.2015.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2015/07/23  
WSS-IV.1.2015.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2015/07/23  
WSS-IV.1.2015.WP   program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   2015/06/25  
WSS-IV.1.2015.AL   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie   wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu   2015/01/28  
WSS-IV.2.2014.WP   Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu    konkurs ofert   2014/07/25  
WSS-IV.1.2014.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie   program zdrowotny   2014/06/04  
WSS-IV.2.2013.KT   Program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzywających szkodliwie i uzaleznionych od narkotyków i   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2013/09/20  
WSS-IV/AB/1/2013   program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”   zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny   2013/08/26  
WSS-IV/GK/1/2013   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2013/07/31  
WSS-II.1.2013.MB   Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka   konkurs ofert   2013/07/12  
WSS-IV.1.2013.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie   Konkurs ofert   2013/06/20  
WSS-IV/TD/02/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków   zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2012/08/27  
WSS-IV/TD/01/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2012/08/27  
WSS-IV/WP/ 4 /2012    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych    Konkurs Ofert   2012/06/26  
WZiPS-IV/WP/2/2012   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt    Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/3/2012   Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży    Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/1/2012   Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc   Konkurs Ofert   2012/02/29  
WZiPS-IV/AB/1/2011   Profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin   Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2011/10/06  
WZiPS-IV/WP/ 6 /2011   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku   Konkurs ofert   2011/08/08  
WZiPS-IV/KB/01/2011   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2011/06/07  
WZiPS-IV/KB/02/2011   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.   zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2011/06/07  
WZiPS-IV/WP/5/2011   Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży    konkurs ofert   2011/05/30  
WZiPS-IV/WP/ 3 /2011    Wczesne wykrywanie raka płuc    Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/ 4 /2011    Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt    Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/1/2011   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku życia   Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/2/2011   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt   Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/1/2010   Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla   Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2010/09/08  
WZiPS-IV/1/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2010/06/14  
WZiPS-IV/2/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.   zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2010/06/14  
WZiPS-IV/MG/1/2010   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt     2010/04/16  
WZiPS-IV/MG/2/2010   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po70 r.ż.     2010/04/16  
nie dotyczy   ,,Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość"   Konkurs na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleznień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców.   2009/11/23  
nie dotyczy   „Ja i moje hobby”   Konkurs plastyczny   2009/11/23  
WZiPS-IV/MG/1/2009   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia   konkurs ofert   2009/08/07  
WZiPS-IV/1/2008   Przedmiot konkursu: Realizacja programu zdrowotnego: Wczesne Wykrywanie Raka Płuc   Konkurs ofert   2008/01/21