Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 64180542

Aktualna strona: 10701

Wydrukowano: 765

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS-I.1.2017.WP   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych "   konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/03  
WSS-IV.3.2016.WP    program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych   konkurs ofert   2016/07/20  
WSS-IV.2.2013.KT   Program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzywających szkodliwie i uzaleznionych od narkotyków i   Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2013/09/20  
WSS-IV/AB/1/2013   program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”   zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny   2013/08/26  
WSS-IV/TD/02/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków   zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2012/08/27  
WSS-IV/TD/01/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2012/08/27  
WSS-IV/WP/ 4 /2012    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych    Konkurs Ofert   2012/06/26  
WZiPS-IV/WP/2/2012   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt    Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/3/2012   Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży    Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/1/2012   Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc   Konkurs Ofert   2012/02/29  
WZiPS-IV/AB/1/2011   Profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin   Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2011/10/06  
WZiPS-IV/WP/5/2011   Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży    konkurs ofert   2011/05/30  
WZiPS-IV/WP/2/2011   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt   Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/1/2011   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku życia   Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/1/2010   Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla   Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2010/09/08  
WZiPS-IV/1/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2010/06/14  
WZiPS-IV/2/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.   zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2010/06/14  
WZiPS-IV/MG/2/2010   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po70 r.ż.     2010/04/16  
nie dotyczy   ,,Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość"   Konkurs na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleznień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców.   2009/11/23  
WZiPS-IV/MG/1/2009   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia   konkurs ofert   2009/08/07  
WZiPS-IV/WP/1/2009   Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV   usługa w zakresie ochrony zdrowia w postaci szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - podanie trzech dawek szczepionki SILGARD zakupionej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (w skrócie WZiPS) 370 dziewczynkom urodzonym w 1997r., wskazanym przez WZiPS.   2009/01/28  
zamówienie publiczne   zakup i dostarczenie 1110 dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18   zamówienie publiczne   2008/11/28  
WZiPS-IV/4/2008   zapobieganie grypie i jej powikłaniom   usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Szczecina powyżej 65roku życia   2008/11/17  
WZiPS-V/2/2008.   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących   zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2008/10/24  
WZiPS-V/2/2008   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków   Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii   2008/09/19  
WZiPS-IV/3/2008   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom   konkurs ofert   2008/09/12  
WZiPS-V/1/2008   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych   zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2008/06/30  
WZiPS-IV/1/2008   Przedmiot konkursu: Realizacja programu zdrowotnego: Wczesne Wykrywanie Raka Płuc   Konkurs ofert   2008/01/21  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin