Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Opieka nad dziećmi do lat 3

UWAGA!!

DRODZY RODZICE!!

KOMUNIKAT  z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020 ”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji do projektu
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie od 01.09.2021r. 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Rekrutacja trwać będzie od dnia 15.06.2021 do 31.07.2021r. O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wstępna lista zostanie ustalona do dnia 13.08.2021r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2 w godzinach 8:00-14:30.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46
Osoby wstępnie zakwalifikowane zobowiązane będą do odbycia spotkań informacyjnych, które odbędą się w dniach 16 i 17.08.2021. (miejsce i godzina zostaną podane w komunikacie do dnia 13.08.2021.
Wsparcie w projekcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1. roku życia do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych. Dopuszczamy udział w rekrutacji rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich/macierzyńskich pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem rodzic będzie spełniał ww. warunek.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.

Do wypełnienia przez kandydata do projektu:

Do zapoznania się przez kandydata do projektu:

Wniosek elektroniczny o przyjecie dziecka do klubu:


 

KOMUNIKAT z dnia 07.05.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020

 
Sobota, 08 Maj 2021

KOMUNIKAT z dnia 07.05.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż od połowy czerwca 2021 roku planowane jest uruchomienie naboru do kolejnego projektu pn.:
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 15.06.2021r. na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Rekrutacja trwać będzie do 31.07.2021r.
Rozpoczęcie opieki nad dziećmi jest planowane od 1.09.2021r.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46.
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2021 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)
2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)
Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:
1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,
lub
2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku. 

We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2013/08/07, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Dorota Lokś, dnia: 2021/07/02 11:23:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Lokś 2021/07/02 11:23:02 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2019/05/14 09:10:37 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2019/05/14 09:10:10 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/29 09:02:25 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/29 09:00:27 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:20:20 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:18:15 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:09:18 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:05:28 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 15:04:48 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/28 10:36:46 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2019/01/24 14:43:34 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2019/01/24 09:24:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/13 14:37:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/13 14:36:44 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/12 12:40:44 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/09 13:46:09 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2018/02/09 13:16:51 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2017/12/20 09:41:42 modyfikacja wartości
Dorota Lokś 2017/12/20 09:40:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/08/13 10:57:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/07 12:14:53 nowa pozycja