Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78056132

Aktualna strona: 8648

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia studium
Tytuł:nowe ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/523/16 z dnia 6.09.2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin