Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50182664

Aktualna strona: 5440

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia studium
Tytuł:nowe ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/523/16 z dnia 6.09.2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

(Uchwała o przystąpieniu)


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin