Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

 ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

www.um.szczecin.pl/bppm

Sekretariat Biura mieści się na pierwszym piętrze, w pokoju 110 (na drzwiach sekretariatu widnieją numery: 108-114).

 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:30.

 • Tel. +48 (91) 42 21 055
 • Fax: +48 (91) 42 24 771
 • E-mail: bppm@um.szczecin.pl
 • Dyrektor: mgr inż. arch. Zofia Fiuk-Dymek
 • Zastępca Dyrektora: mgr inż. Krzysztof Michalski
 • Sekretariat: mgr Dorota Paśnicka

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta:

Do zadań statutowych Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:

 1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina,
 2. opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, jego aktualizacji oraz prowadzenie spraw wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
 4. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 5. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 6. opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. realizacja procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
 10. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 11. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
 12. opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
 14. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Akty prawne:

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2005/08/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek , wprowadził/a: Andrzej Kokotowski, dnia: 2020/12/09 10:10:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kokotowski 2020/12/09 10:10:22 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/06/30 10:11:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2020/06/26 07:16:05 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/03/24 08:19:10 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2020/03/24 08:17:18 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/12/05 05:58:29 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/11/15 05:58:32 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/11/04 15:05:26 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/09/04 05:54:10 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/08/13 05:56:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/07/31 05:59:34 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/07/31 05:59:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/07/01 05:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/06/18 05:54:17 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/06/13 14:32:24 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/05/22 05:57:37 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/05/22 05:57:28 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/05/21 10:37:22 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/05/09 10:40:27 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/05/07 08:47:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/05/07 08:39:14 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/04/02 11:50:51 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/25 05:51:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/22 05:56:37 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/20 05:58:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/19 05:57:59 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/18 10:53:33 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/18 10:50:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/03/12 09:01:46 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2019/02/19 09:29:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/01/21 05:54:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/01/11 05:58:15 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/01/10 06:02:19 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2019/01/09 12:03:51 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/11/27 06:00:33 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/11/27 06:00:17 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/11/26 14:44:14 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/11/06 12:02:00 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/12 09:37:48 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/11 08:04:33 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/05 11:20:10 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/05 11:17:12 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/05 10:56:59 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/05 10:30:09 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/04 15:12:06 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2018/06/04 15:11:02 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/05/29 05:58:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/05/28 09:41:11 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/03/20 05:58:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2018/02/22 06:00:35 modyfikacja wartości