Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79281363

Aktualna strona: 21887

Wydrukowano: 1115

Polityka Przestrzenna Miasta Szczecin

Polityka Przestrzenna Miasta Szczecina


 

Polityka przestrzenna Miasta i zasady koordynacji działań planistycznych określone zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Polityka ta będzie realizowana poprzez dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe, inwestycje publiczne, publiczno – prywatne i prywatne, oraz wdrażanie zasad gospodarowania nieruchomościami, a także programy i zadania wynikające z polityk: transportowej, mieszkaniowej, opieki nad zabytkami, ochrony środowiska,  zasobów przyrodniczych i innych. Polityka przestrzenna realizowana jest przede wszystkim jako etap długofalowej Strategii Rozwoju Miasta.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin