Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79335629

Aktualna strona: 136047

Wydrukowano: 1819

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Szczecin

Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

 

WPROWADZENIE - tom 0  (pobierz pdf)

Merytoryczne i formalno-prawne ramy Studium – zawiera wyciąg z dokumentów strategicznych i politycznych gminy i regionu, ważnych dla prawidłowej oceny istniejących uwarunkowań rozwoju i problematyki zagospodarowania przestrzennego Szczecina; przedstawia cel, przebieg i metodę prac nad Studium oraz strukturę dokumentu; określa zakres obowiązywania Studium oraz zasady interpretacji zawartych w nim zapisów i ustaleń, w tym także dla potrzeb badania zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium.

UWARUNKOWANIA – tom I (pobierz pdf)

Zdefiniowany stan istniejący zagospodarowania przestrzennego miasta - zawiera ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta, podjęte w dokumentach strategicznych i politycznych; określa i dokumentuje wszystkie elementy zagospodarowania przestrzeni i środowiska, które determinują rozwój miasta w sferach przestrzenno-ekologicznej, gospodarczej i społecznej; dopełnieniem i uszczegółowieniem treści informacyjnej tomu I Uwarunkowania są zestawienia tabelaryczne w tomie IV - Aneksy, informacje zawarte w opisach stanu istniejącego terenów planistycznych oraz rysunek Studium „Uwarunkowania”.

 

Rysunek Uwarunkowania 
(schemat podziału 
miasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ARKUSZ 1
  • sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Północ, osiedla: Stołczyn, Skolwin, sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 3
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 • ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie - Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego - Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Warszewo, sąsiedztwo z gminą Dobra, Police,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Stołczyn, Warszewo, Golęcino – Gocław, Żelechowa, Niebuszewo,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 6 - LEGENDA
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Załom,
  • legenda,
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 •  ARKUSZ 7
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Żydowce – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Kołbaskowo,
 • ARKUSZ 8
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedle: Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Zdroje, Żydowece – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Stare Czarnowo, Gryfino,
 • ARKUSZ 9
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Kijewo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze,
  • sąsiedztwo z gminą Kobylanka, Stare Czarnowo,
 

KIERUNKI – tom II (pobierz pdf)

Ustalenia ogólne dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym zachowania dotychczasowej struktury i planowanych zmian oraz standardy zagospodarowania i użytkowania terenów przeznaczonych dla wyodrębnionych funkcji; tom ten jest odpowiedzią na generalne wnioski i zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorców: uszczegółowieniem ustaleń są zapisy dotyczące konkretnych terenów planistycznych tom III – „Jednostki Planistyczne” oraz rysunek Studium „Kierunki”.

Rysunek Kierunki 
(schemat podziału miasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 

 • ARKUSZ 1
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Turzyn,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Niebuszewo, Skolwin, Warszewo, Żelechowa, 
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 3 - LEGENDA
  • legenda,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedle: Załom,
 •  ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Międzyodrze, Nowe Miasto, Stare Miasto, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany, Świerczewo,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Międzyodrze,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 6
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze, Załom,

 

JEDNOSTKI PLANISTYCZNE – tom III

Charakterystyki stanu zainwestowania oraz podstawowe ustalenia szczegółowe dla jednostek planistycznych wyznaczonych na rysunku Studium; tom składa się z „kart jednostek planistycznych” posiadających formę tabel, w których dla każdej jednostki planistycznej podano symbol określający lokalizację na obszarze miasta (nazwa osiedla, nr jednostki), jej powierzchnię, uporządkowane tematycznie informacje o istniejącym stanie zagospodarowania i kierunkach planowanych do realizacji w przyszłości (w tym: kompozycja i zasady zabudowy, obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę, ochrona przyrody oraz ochrona zabytków).
 

dzielnica Zachód, osiedla:

dzielnica Północ, osiedla:

dzielnica Prawobrzeże, osiedla:

 

ANEKSY – tom IV (pobierz pdf)

Materiały uzupełniające do tomu I i II, tom dostarcza szczegółowych informacji, zawiera wykazy jednostek lub danych omawianych w poszczególnych rozdziałach Studium.

 

                   

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin