Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta


 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN

Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

 

WPROWADZENIE - tom 0  (pobierz pdf)

Merytoryczne i formalno-prawne ramy Studium –zawiera wyciąg z dokumentów strategicznych i politycznych gminy i regionu, ważnych dla prawidłowej oceny istniejących uwarunkowań rozwoju i problematyki zagospodarowania przestrzennego Szczecina; przedstawia cel, przebieg i metodę prac nad Studiumoraz strukturę dokumentu; określa zakres obowiązywania Studium oraz zasady interpretacji zawartych w nim zapisów i ustaleń, w tym także dla potrzeb badania zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium.

UWARUNKOWANIA – tom I (pobierz pdf)

Zdefiniowany stan istniejący zagospodarowania przestrzennego miasta - zawiera ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta, podjęte w dokumentach strategicznych i politycznych; określa i dokumentuje wszystkie elementy zagospodarowania przestrzeni i środowiska, które determinują rozwój miasta w sferach przestrzenno-ekologicznej, gospodarczej i społecznej; dopełnieniem i uszczegółowieniem treści informacyjnej tomu I Uwarunkowania są zestawienia tabelaryczne w tomie IV - Aneksy, informacje zawarte w opisach stanu istniejącego terenów planistycznych oraz rysunek Studium „Uwarunkowania”.

Rysunek Uwarunkowania
(schemat podziału
miasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 • ARKUSZ 1
  • sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Północ, osiedla: Stołczyn, Skolwin, sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 3
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 • ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie - Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego - Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Warszewo, sąsiedztwo z gminą Dobra, Police,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Stołczyn, Warszewo, Golęcino – Gocław, Żelechowa, Niebuszewo,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 6 - LEGENDA
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Załom,
  • legenda,
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 •  ARKUSZ 7
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Żydowce – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Kołbaskowo,
 • ARKUSZ 8
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedle: Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Zdroje, Żydowece – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Stare Czarnowo, Gryfino,
 • ARKUSZ 9
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Kijewo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze,
  • sąsiedztwo z gminą Kobylanka, Stare Czarnowo,

KIERUNKI – tom II (pobierz pdf)

Ustalenia ogólne dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego,w tym zachowania dotychczasowej struktury i planowanych zmian oraz standardy zagospodarowania i użytkowania terenów przeznaczonych dla wyodrębnionych funkcji; tom ten jest odpowiedzią na generalne wnioski i zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorców: uszczegółowieniem ustaleń są zapisy dotyczące konkretnych terenów planistycznych tom III – „Jednostki Planistyczne” oraz rysunek Studium „Kierunki”.

Rysunek Kierunki
(schemat podziałumiasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 • ARKUSZ 1
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Turzyn,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Niebuszewo, Skolwin, Warszewo, Żelechowa, 
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 3 -LEGENDA
  • legenda,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedle: Załom,
 •  ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Międzyodrze, Nowe Miasto, Stare Miasto, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany, Świerczewo,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Międzyodrze,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 6
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze, Załom,

 

JEDNOSTKI PLANISTYCZNE – tom III

Charakterystyki stanu zainwestowania oraz podstawowe ustalenia szczegółowe dla jednostek planistycznych wyznaczonych na rysunkuStudium; tom składa się z „kart jednostek planistycznych” posiadających formę tabel, w których dla każdej jednostki planistycznej podano symbol określający lokalizację na obszarze miasta (nazwa osiedla, nr jednostki), jej powierzchnię, uporządkowane tematycznie informacje o istniejącym stanie zagospodarowania i kierunkach planowanych do realizacji w przyszłości (w tym: kompozycja i zasady zabudowy, obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę, ochrona przyrody oraz ochrona zabytków).
 

dzielnica Śródmieście, osiedla:

dzielnica Zachód, osiedla:

dzielnica Północ, osiedla:

dzielnica Prawobrzeże, osiedla:

 

ANEKSY – tom IV (pobierz pdf)

Materiały uzupełniające do tomu I i II, tom dostarcza szczegółowych informacji, zawiera wykazy jednostek lub danych omawianych w poszczególnych rozdziałach Studium.

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2012/06/13, odpowiedzialny/a: Anna Nawacka-Górzeńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/04/09 15:08:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:08:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:06:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:04:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 14:53:15 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2017/05/23 12:26:09 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2017/04/27 08:50:04 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/20 08:00:15 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 14:04:27 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 13:42:54 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 13:20:54 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:41:52 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:34:22 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:24:10 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 11:50:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:12:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:10:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:08:07 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/05/09 10:42:57 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/01/11 10:44:03 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 15:04:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2011/10/21 14:52:49 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 12:10:30 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 11:05:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2011/10/21 10:57:13 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/18 09:41:01 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/18 09:29:24 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/03/10 08:44:02 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/02/09 08:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/08 08:35:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/08 08:30:10 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 12:20:22 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 12:09:30 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 12:00:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:46:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:40:11 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:35:50 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:19:53 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:19:03 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:18:32 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 11:16:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 10:38:33 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/11/27 12:51:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2007/10/18 08:28:01 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2007/09/25 09:37:58 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/08/07 13:44:42 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/08/06 15:16:15 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/07/05 12:15:32 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/07/05 11:50:37 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/07/05 11:40:30 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/07/05 11:37:54 modyfikacja wartości