Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zespół ds. Integracji Społecznej

Zespół ds. Integracji Społecznej

Dodatkowe informacje:

  1. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
  2. Organizacje i instytucje
  3. Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  4. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
  5. Ulgi i przywileje
  6. Przewodnik po mieście Szczecinie (PDF)
  7. Mecenas osób niepełnosprawnych
  8. Ulotki leków dostępne dla niewidomych
  9. Użyteczne strony internetowe

WAŻNE!!!

Uprzejmie informuję, że w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje o zawieszeniu komisji orzekających oraz wydaniu kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych do odwołania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wnioski można składać pocztą.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania.

 


Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej boi@um.szczecin.pl,
- fax nr 91 4245282,

oraz osobiście - Centralna Informacja Urzędu Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, prawe skrzydło, sala 62.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Procedury dla osób z wadą słuchu

 

WAŻNE!!!

Uprzejmie informuję, że w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje o zawieszeniu komisji orzekających oraz wydaniu kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych do odwołania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wnioski można składać pocztą.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania.

IV
udostępnił: WSS, wytworzono: 2006/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2020/03/19 09:08:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 09:08:26 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:51:33 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/03/19 08:50:51 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:18:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 14:17:16 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/16 11:07:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/02 07:35:43 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:04:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:27:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/20 15:09:54 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:33:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:03:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 11:07:18 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:26:02 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 12:24:35 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/03/10 12:27:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/02/28 16:22:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/05/31 11:28:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/25 11:00:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/24 13:09:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/18 10:18:39 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/03/19 10:27:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/16 13:12:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/08/08 09:56:50 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/08/08 09:56:35 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/09 10:21:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/13 13:58:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/01 12:25:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/01 12:17:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 09:14:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/27 10:13:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/10/04 10:30:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/06/09 11:59:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/01/07 13:32:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/08/11 11:35:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/08/11 11:34:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/11/21 11:37:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/09/26 11:56:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/21 09:17:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/21 09:17:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 12:19:14 nowa pozycja