Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2021
DOFINANSOWANIE: 960 000,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowane, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy realizacji;
c. załatwianiu spraw urzędowych;
d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert.
 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/06/22, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2021/06/22 10:59:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:59:56 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/22 10:45:09 nowa pozycja