Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018 r., poz.511 z późn. zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.
 
Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:
 
- do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - związane ze świadczeniami rentowymi.
Wnioski składamy i są one dostępne w:
 
 
                                         Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
                                         w Szczecinie
                                         ul Matejki 22, 70-530 Szczecin
 
Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.
 
-  do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.
 
Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
- korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
- w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej,
- w zakresie pomocy społecznej,
- korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych,
- uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
- uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
- prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Aby uzyskać stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia należy złożyć wnioski do:
 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2 , 70-506 Szczecin
pok. 415 (III piętro), tel. 91 48-85-379
(Wtorek- Piątek w godz. 8:00-14:30. Poniedz. 8:00-15:00 )
 
 
Wnioski :
 
dostępne są również  w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć :
  1. Oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia

(zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza ),

  1. kopie dokumentacji medycznej dotyczącej schorzeń np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć RTG, EKG, EEG itd.,
  2. w przypadku gdy osoba posiada orzeczenie innego organu tzn. ZUS, KRUS, MSWiA również kopię tego orzeczenia,

 

 arty parkingowe i legitymacje dla osób niepełnosprawnych będą wysyłane pocztą.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Szczecinie informuje,
że od dnia 20 kwietnia 2020 r. wznawia wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych, które będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - po wyrażeniu zgody wnioskodawcy:
 
pisemnie ul. Teofila Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecine-mail: pzoon@mopr.szczecinie 91 - 48-85-379

 

 

 

 

 ORYGINAŁY DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH, DOWODU ORAZ ORZECZENIA (z innego organu, jeżeli osoba takie orzeczenie posiada)  NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO WGLĄDU PRZY SKŁADANIU WNIOSKU.

 
Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności równoważne z orzeczeniami wydanymi przez inne organy rentowe:
·        znaczny
·        umiarkowany
·        lekki
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2020/04/22 12:01:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:01:39 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:00:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:50:01 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:47:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:46:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:10:32 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:09:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:55:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:53:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:03:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/25 13:38:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:22:06 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:07:20 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 11:53:24 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:51:53 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:49:17 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/04/14 10:03:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/02/15 14:21:45 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:32:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:31:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:52:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:42:13 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:02:06 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 12:51:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:30:43 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:04:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:21:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:19:28 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/20 10:51:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/02/21 10:34:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/06/09 11:56:27 nowa pozycja