Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79434101

Aktualna strona: 80503

Wydrukowano: 0

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018 r., poz.511 z późn. zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.
 
Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:
 
- do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - związane ze świadczeniami rentowymi.
Wnioski składamy i są one dostępne w:
 
 
                                         Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
                                         w Szczecinie
                                         ul Matejki 22, 70-530 Szczecin
 
Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.
 
-  do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.
 
Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
- korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
- w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej,
- w zakresie pomocy społecznej,
- korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych,
- uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
- uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
- prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Aby uzyskać stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia należy złożyć wnioski do:
 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2 , 70-506 Szczecin
pok. 415 (III piętro), tel. 91 48-85-379
(Wtorek- Piątek w godz. 8:00-14:30. Poniedz. 8:00-15:00 )
 
 
Wnioski :
 
dostępne są również  w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć :
  1. Oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia

(zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza ),

  1. kopie dokumentacji medycznej dotyczącej schorzeń np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć RTG, EKG, EEG itd.,
  2. w przypadku gdy osoba posiada orzeczenie innego organu tzn. ZUS, KRUS, MSWiA również kopię tego orzeczenia,
  3. ksero dowodu osobistego.

 WAŻNE !!!

 ORYGINAŁY DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH, DOWODU ORAZ ORZECZENIA (z innego organu, jeżeli osoba takie orzeczenie posiada)  NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO WGLĄDU PRZY SKŁADANIU WNIOSKU.

 
Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności równoważne z orzeczeniami wydanymi przez inne organy rentowe:
·        znaczny
·        umiarkowany
·        lekki

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin