Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79512046

Aktualna strona: 13704

Wydrukowano: 1150

Mecenas osób niepełnosprawnych


ZARZĄDZENIE NR 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.

 

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest od 2009 roku.

Laureaci:

– 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;

– 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;

– 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

– 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;

2013 r.: Andrzej Stecewicz - inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;

- 2014 r.: Barbara Jaskierska - autorka kompleksowego systemu systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- 2015 r.: Alicja Zołotucho - prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełmosprawnej Ruchowo "Tęcza";

- 2016 r.: Beata Andruszkiewicz - za wieloletnią działalność na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych;

- 2017 r.: Beata Karlińska - za wieloletnią działalność na rzecz niezależnego i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością ruchową, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni,

-2018 r.:Justyna Markitoń - kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, za działalność na rzecz zapewnienia studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności równego dostępu do pełnej oferty dydaktycznej.

- 2019 r.: Krzysztof Lechniak - to instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie zachodniopomorskim, który od wielu lat prowadzi działalność społeczną ukierunkowaną na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin