Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na lata 2020-2023.

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do : 
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować

 za pośrednictwem poczty, na adres:  

Wydział Spraw Społecznych

Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

tel. 91 42 45 670.

                                                             
udostępnił: Wydział Integracji Społecznej, wytworzono: 2006/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewcz, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2022/06/06 08:40:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2022/06/06 08:40:19 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/13 12:14:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/13 12:13:45 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/20 15:15:26 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:20:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/30 12:39:48 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:17:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/04/22 08:26:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/04/02 11:28:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/23 13:31:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/06 11:38:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/06 11:37:36 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:39:23 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:38:57 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:38:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:06:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:03:13 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/04/28 11:55:51 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/08/22 13:11:05 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 13:00:20 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 12:59:23 nowa pozycja