Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 381/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2015 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na nową kadencję 2015-2019.

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do : 
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adresstowarz@op.pl 

lub za pośrednictwem poczty, na adres:  

Wydział Spraw Społecznych

Zespół ds. Integracji Społecznej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

                                                             
udostępnił: Wydział Integracji Społecznej, wytworzono: 2006/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewcz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2019/03/20 15:15:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2019/03/20 15:15:26 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:20:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/30 12:39:48 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:17:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/04/22 08:26:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/04/02 11:28:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/23 13:31:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/06 11:38:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/06 11:37:36 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:39:23 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:38:57 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/06/05 12:38:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:06:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:03:13 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/04/28 11:55:51 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/08/22 13:11:05 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 13:00:20 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 12:59:23 nowa pozycja