Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73179297

Aktualna strona: 22928

Wydrukowano: 1362

Organizacje i instytucje

Organizacje i instytucje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych


 Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

1.  Polski Związek Głuchych

70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 91/93

tel. 91 423-26-75, fax: 91 422-82-86, www.pzg.szczecin.pl

2.  Polski Związek Niewidomych

70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37

tel. 91 433-83-38, www.pznoz.pl

3.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

     70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42

     tel. 91 433-51-50

4.    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

71-246  Szczecin, ul. Dworcowa 19

tel. 91 317-90-81, 91 426-17-38

5.   Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

     70-450  Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1

     tel. 91 829-99-44, www.ptwzk.prv.pl

6.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125

tel. 91 42-68-197, 91 42-68-198, 91 42-69-268, www.psouuszczecin.org.pl

7.   Krajowe Towarzystwo Autyzmu

71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 2

tel: 91 488-56-02, www.autyzm-polska.pl

8.   Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni                                            

70-478 Szczecin , al. Wojska Polskiego 69

     tel: 91 48-94-251, www.miesnie.szczecin.pl

9.   Klub Sportowy Inwalidów „START”

     71-344 Szczecin, ul.Litewska 20,

     tel. 91 43-158-35,  www.start.szczecin.pl

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ruchowo TĘCZA

70-392 Szczecin, ul. Ks. Wawrzyniaka 7A

tel. 91 307 06 46, www.tecza.org.pl

11.   Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków

 70-262   Szczecin, ul. Arkońska 17-18               

12.   Stowarzyszenie Amazonek  „AGATA”

       70-441 Szczecin, ul. Kopernika 7

       tel: 91 488-18-68, www.agataszczecin.prv.pl

13.   Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

  ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 20

  71-445 Szczecin

14.   Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania

  Oddział w Szczecinie

  I Klinika Pediatryczna PAM

  ul. Unii Lubelskiej 1

  71-252 Szczecin

15. Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób    

       Niepełnosprawnych

  ul. Przyszłości 21

  70-893 Szczecin

  tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

16. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”

  ul. Seledynowa 50

  70-781 Szczecin

17. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

  ul. Tkacka 55  70-556 Szczecin, tel. 91 461-32-05

18. Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Grodzki

  ul. 5 Lipca 66B

  70-421 Szczecin

19. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA

  ul. Boh.Warszawy 27A/3

  70-340 Szczecin, tel.91 46-22-230

20. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”

  ul. Potulicka 40

  70-234 Szczecin, tel. 91 44-89-398

21. Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Rozrostowe Krwi

      ul. J.Bojki 32/1

     71-305 Szczecin, tel: 91 48-77-502

22.   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 Region Zachodniopomorski

 ul. Łucznicza 64

71-472 Szczecin, tel. kont.: 91 423-77-03, kom. 509 44 70 63 

e’mail: zachodniopomorskie@far.org.pl

(Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby niepełnosprawne ruchowo

z uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach oraz dzieci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym)

23. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

     Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Osób Bez Krtani

     ul. Unii Lubelskiej 1

     71-252 Szczecin,  (dyżury w każdy czwartek w godz. 10-13)

     e’mail : bezkrtani@wp.pl  

 

 

  

  

Jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

1.        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin , www.bip.mopr.szczecin.pl

tel: 91 48-57-500

 

2.        Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-85-379

 

3.        Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stow. Pomocy w Rozwoju

Społecznym i Zawodowym

ul. Przyszłości 21

70-893 Szczecin

tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

 

4.        Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej
71-246 Szczecin, ul. Romera 21-29, tel. 91 43-27-760
ul. Potulicka 40, Szczecin, tel: 91 44-893-98
ul Łukasiewicza 6, Szczecin, tel. 91 48-722-80

 

5.     Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Pl. Jakuba Wujka 6,
71-322 Szczecin ,tel. 91 48-70-582

 

6.     Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, tel.91 46-22-230

 

7.    Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, tel. 91 45-41-481

 

8.     Dom Pomocy Społecznej
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin , tel.: 91 45-41-481

 

9.     Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Pol. Stow. na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin, tel: 91 42-68-197, 91 42-68-198

 

10.   Dom Pomocy Społecznej
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, tel: 91 455-72-10

 

11.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddz. Zachodniopomorski , ul. Powstańców Wlkp. 33
70-111 Szczecin, tel.: 91 350-97-00 , www.pfron.org.pl 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin