Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Organizacje i instytucje

Organizacje i instytucje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

 Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

1.  Polski Związek Głuchych

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22 V p.

tel. 91 423-26-75, fax: 91 422-82-86, www.pzg.szczecin.pl

2.  Polski Związek Niewidomych

70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37

tel. 91 433-83-38, www.pznoz.pl

3.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

     70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42

     tel. 91 433-82-94

4.    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

71-246  Szczecin, ul. Dworcowa 19

tel. 91 317-90-81, 91 823-83-87

5.   Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

     70-450  Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1

     tel. 91 829-99-44, www.twk.szczecin.pl

6.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125

tel. 91 42-68-197, 91 42-68-198, 91 42-69-268, www.psoniszczecin.org.pll

7.   Krajowe Towarzystwo Autyzmu

71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 2

tel: 91 488-56-02, www.autyzm-polska.pl

8.   Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni                                            

70-200 Szczecin , ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2

     tel: 91 48-94-251, www.miesnie.szczecin.pl, e- mail:biuro@miesnie.szczecin.pl

9.   Klub Sportowy Inwalidów „START”

     71-344 Szczecin, ul.Litewska 20,

     tel. 91 38-37-430,  www.start-szczecin@post.pl

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ruchowo TĘCZA

70-392 Szczecin, ul. Ks. Wawrzyniaka 7A

tel. 91 307 06 46, www.tecza.org.pl

11.   Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków

 70-262   Szczecin, ul. Arkońska 17-18               

12.   Stowarzyszenie Amazonek  „AGATA”

       70-441 Szczecin, ul. Kopernika 7

       tel: 91 488-18-68, www.agataszczecin.prv.pl, e-mail: agata_szczecin@go.pl

13.   Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

  ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 20

  71-445 Szczecin

14. Zachodniopomorska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy

  Głuchoniewidomym

  al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pok. 4/7

  70-476 Szczecin, tel.692-439-235, 509-625-442, www.tpg.szczecin.pl

15. Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób    

       Niepełnosprawnych

  ul. Przyszłości 21

  70-893 Szczecin, www.stowarzyszenie.szczecin.pl

  tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

16. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”

  ul. Seledynowa 50

  70-781 Szczecin

17. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

  ul. Tkacka 55  70-556 Szczecin, tel. 91 461-32-05, 91 434 05 53

18. Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Grodzki

  ul. 5 Lipca 36b

  70-376 Szczecin

19. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA

  ul. Boh.Warszawy 27A/3

  70-340 Szczecin, tel.91 46-22-230

20. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”

  ul. Stanisława Hryniewieckiego 9

  70-606 Szczecin, tel. 91 43-27-712, 91 43-277- 60

21. Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży KROK, ul. Niemierzyńska 17 A,

      71-441 Szczecin, www.fundacjakrok.org.pl

22.   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 Region Zachodniopomorski

 ul. Łucznicza 64 (p.16,17)

71-472 Szczecin, tel. kont.: 91 423-77-03, kom. 509 44 70 63 

e’mail: zachodniopomorskie@far.org.pl

(Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby niepełnosprawne ruchowo

z uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach oraz dzieci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym)

23. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

     Oddział Rejonowy w Szczecinie

     ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 91 482 23 71

     71-252 Szczecin,  (dyżury w każdy czwartek w godz. 10-13)

     e’mail : bezkrtani@wp.pl  

 

 

  

  

Jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

1.        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3

70-323 Szczecin , www.bip.mopr.szczecin.pl

tel: 91 48-57-500

 

2.        Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-85-379

 

3.        Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stow. Pomocy w Rozwoju

Społecznym i Zawodowym

ul. Przyszłości 21

70-893 Szczecin

tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

 

4.        Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej
71-246 Szczecin, ul. Romera 21-29, tel. 91 43-27-760
ul. Potulicka 40, Szczecin, tel: 91 44-893-98
ul Łukasiewicza 6, Szczecin, tel. 91 48-722-80

 

5.     Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Pl. Jakuba Wujka 6,
71-322 Szczecin ,tel. 91 48-70-582

 

6.     Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, tel.91 46-22-230

 

7.    Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, tel. 91 45-41-481

 

8.     Dom Pomocy Społecznej
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin , tel.: 91 45-41-481

 

9.     Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Pol. Stow. na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin, tel: 91 42-68-197, 91 42-68-198

 

10.   Dom Pomocy Społecznej
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, tel: 91 455-72-10

 

11.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddz. Zachodniopomorski , ul. Janosika 17
71-424 Szczecin, tel.: 91 350-97-00 , www.pfron.org.pl 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2007/02/26, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2021/06/16 13:40:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2021/06/16 13:40:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/16 13:15:08 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/06/01 09:53:58 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/07/30 14:58:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/07/30 12:31:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/07/30 11:56:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:34:36 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/03/09 11:51:34 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/03/09 11:51:01 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:09:10 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:08:34 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:07:59 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:07:32 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/04/14 09:57:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/04/14 09:53:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/08/14 09:07:38 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/05/11 11:27:25 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:49:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:40:54 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:40:20 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:39:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:34:04 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:33:07 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/05/08 13:02:18 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/05/28 11:30:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/05/11 09:18:38 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:40:06 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/27 09:09:50 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/26 15:49:48 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/26 15:36:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/02/26 15:33:35 nowa pozycja