Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 381/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2015 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na nową kadencję 2015-2019.

W skład powołanej Rady wchodzą:

Andrzej Grzeszczyk - Przewodniczący Rady, Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych, e-mail: stowarz@op.pl 
Justyna Jastrzembska - Wiceprzewodnicząca Rady, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
Krzysztof Lechniak - Sekretarz Rady, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski 
Barbara Jaskierska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Teresa Krzysztoń - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski. 

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2015/11/17, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2015/11/23 12:03:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2015/11/23 12:03:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:59:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:58:54 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:57:00 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/23 13:20:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:04:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:00:46 nowa pozycja