Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na lata 2020-2023.

W skład powołanej Rady wchodzą:

Andrzej Grzeszczyk - Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych,
Krzysztof Lechniak-  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski,
Zofia Mirkiewicz - Stowarzyszenie  "Zrozumieć", 
Konrad Piskorz - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
Alicja Zołotucho- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza". 

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2015/11/17, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2020/03/13 11:57:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2020/03/13 11:57:32 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/13 11:55:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/23 12:03:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:59:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:58:54 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/11/17 09:57:00 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/23 13:20:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:04:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/04 09:00:46 nowa pozycja