Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78069586

Aktualna strona: 7178

Wydrukowano: 665

Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych


Na podstawie Zarządzenia Nr 381/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2015 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na nową kadencję 2015-2019.

W skład powołanej Rady wchodzą:

Andrzej Grzeszczyk - Przewodniczący Rady, Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych, e-mail: stowarz@op.pl 
Justyna Jastrzembska - Wiceprzewodnicząca Rady, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
Krzysztof Lechniak - Sekretarz Rady, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski 
Barbara Jaskierska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Teresa Krzysztoń - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski. 

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin