Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Opłaty za korzystanie z garażu komunalnego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 517/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.  w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, Zarządzenie Nr 518/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże tymczasowe.

Zwolnienie z opłat za korzystanie z garażu, stanowiące mienie należące do Gminy może uzyskać:

  • osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
  • osoba ze stopniem umiarkowanym i lekkim z uszkodzonym narządem ruchu z niepełnosprawnością z kodu R lub N
  • rodzic osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pozostający z nią we wspólnym gospodarstwie domowym oraz rodzic dziecka niepełnosprawnego z niepełnosprawnością z kodu R lub N.

 

Sprawę dot.: zwolnienia z opłat za korzystanie z garaży, stanowiących mienie komunalne należące do Gminy załatwia się bezpośrednio w:

                                             Zarządzie Budynków

i Lokali Komunalnych

Dział Gospodarowania i Eksploatacji

Gruntów i Garaży

ul. Goszczyńskiego 4 a

w  Szczecinie, tel. (91) 488 63 14

 

Na podstawie karty parkingowej.

 
 
 
 
 
 
UWAGA:
Osoby niepełnosprawne nie posiadające samochodu zarejestrowanego na siebie, nie mogą się ubiegać o powyższe ulgi. Nie otrzymują powyższego  zaświadczenia.
IV
udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/05/19, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2020/05/29 15:01:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2020/05/29 15:01:27 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/09/02 07:50:08 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/25 13:35:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:37:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:13:27 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/05/19 10:48:59 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/05/19 10:18:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/05/05 14:25:01 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:54:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:52:29 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:51:33 nowa pozycja