Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Opłaty za korzystanie z garażu komunalnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 283/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (zm. Zarządzenie Nr 361/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r., Zarządzenie Nr 537/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011r , Zarządzenie Nr 258/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r, Zarządzenie Nr 431/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2012r., Zarządzenie Nr 497/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013r.) oraz Zarządzeniem 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzenie Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006r., Zarządzenie Nr 51/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2008r., Zarządzenie Nr 536/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011r, Zarządzenie Nr 592/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2011r., Zarządzenie Nr 57/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2012r., Zarządzenie Nr 192/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2012r., Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2012r.osoby niepełnosprawne, które z tytułu swego inwalidztwa posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę organizacyjną ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta, są zwolnione z opłat za korzystanie z garaży, stanowiących mienie komunalne należące do Gminy. 
 
Zaświadczenie powyższe może uzyskać:
  • osoba niepełnosprawna z obniżoną sprawnością ruchową o znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna z obniżoną sprawnością ruchową o umiarkowanymi stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N;
  • osoba niepełnosprawna z obniżoną sprawnością ruchową o lekkim stopniu niepełnoswprawności z kodu R lub N;
  • rodzic dziecka niepełnosprawnego z niepełnosprawnością z kodu R lub N;
  • rodzic osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie potrzebne wyrabia się w:

 
Urzędzie Miasta Szczecin
Zespół ds. Integracji Społecznej
pok. nr 336 I, III piętro
tel. (91) 42-45-670, fax. (91) 42-45-671
 
 
Na podstawie następujących dokumentów:
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
  • dowodu rejestracyjnego samochodu zarejestrowanego na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadać aktualny przegląd techniczny,
  • w przypadku całkowitej i częściowej niezdolności do pracy orzeczonej przez Komisję Lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oprócz orzeczenia niezbędne jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty neurologa lub ortopedy o obniżonej sprawności ruchowej.
 
UWAGA:
Osoby niepełnosprawne nie posiadające samochodu zarejestrowanego na siebie, nie mogą się ubiegać o powyższe ulgi. Nie otrzymują powyższego  zaświadczenia.
udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/05/19, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2019/09/02 07:50:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2019/09/02 07:50:08 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/25 13:35:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:37:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:13:27 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/05/19 10:48:59 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/05/19 10:18:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/05/05 14:25:01 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:54:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:52:29 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/21 09:51:33 nowa pozycja