Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/6/10

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2009 r.

Gimnazjum Nr 8, ul. Dubois 38/41 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 23.08. – 8.09.2010 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 8 ul. Dubois 38/41 w Szczecinie, zw. dalej Gim nr 8, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2009 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/6/10 podpisanym w dniu 14 września 2010 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2010 r.
Polityka gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS, w Gim nr 8 zawarta była w dostępnym regulaminie obowiązującym od 15.01.2008 r. Założenia szczegółowe dotyczące roku 2009 uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 155/2009 z dnia 15.01.2009 r. oraz na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 3.01.2009 r.
W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej dofinansowanej ze środków ZFŚS wycieczki do Bułgarii – protokołów z posiedzenia Komisji Socjalnej, umowy z biurem podróży, listy uczestników skonfrontowanej na potrzeby kontroli z tymże biurem podróży a także dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wpłat własnych oraz wysokość przyznanego dofinansowania – nie stwierdzono odstępstw od przyjętych i obowiązujących zasad gospodarowania ZFŚS.
W toku kontroli dostępnej dokumentacji ZFŚS – wniosków o świadczenia, umów o pożyczki mieszkaniowe, oświadczeń o dochodach – stwierdzono, że na 188 skontrolowanych dokumentów dotyczących m.in. zapomóg finansowych i rzeczowych oraz dofinansowania do zajęć sportowych, imprez kulturalnych i wypoczynku, w 18 przypadkach nie zostało wypełnione oświadczenie o dochodach, co było niezgodne z zapisem § 4 ust. 1 obowiązującego regulaminu, według którego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, czyli od kryterium socjalnego. Bierze się pod uwagę nie tylko wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w danym zakładzie, ale również dochody osiągane poza zakładem pracy oraz dochody członków rodziny pozostających z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Ustalono ponadto, że również w przypadku 4. na 5 podpisanych umów o pożyczki mieszkaniowe nie zostało wypełnione oświadczenie wnioskodawców o dochodach, co było niezgodne z § 15 ust. 1 obowiązującego regulaminu, według którego przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Dotyczy to również pomocy na cele mieszkaniowe. Zasada stosowania kryterium socjalnego nie ma żadnych wyjątków.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
1. weryfikację i uzupełnienie wniosków o brakujące oświadczenia o dochodach oraz ewentualne wyegzekwowanie nienależnie wypłaconych świadczeń,
2. przestrzeganie zapisów regulaminu w kwestii dokumentowania dochodów osób uprawnionych.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/10 13:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/10 13:41:42 nowa pozycja