Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: Z/10/07

Kontrola dotycząca skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 17.04.2007 r. do 20.04.2007 r. przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie (zw. dalej ZUK) dotyczącą skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych (pismo z dnia 9.01.2007 r.).
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 26.04.2007 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.05.2007 r.
Osoba prowadząca działalność gastronomiczną, która wydzierżawiła dwa miejsca przy cmentarzu centralnym w okresie 29.10. – 01.11.2006 r. z przeznaczeniem na prowadzenie na nich gastronomii, w złożonej skardze zarzuciła ZUK między innymi nieprawidłowości przy przeprowadzeniu przetargu miejsc położonych w pobliżu punktów gastronomicznych przez nią prowadzonych.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości przy wydzierżawieniu przez ZUK miejsc nr 93 i 94 pod działalność gastronomiczną w okresie Wszystkich Świętych, tj. udostępnienia tych terenów z pominięciem procedury przetargowej. Stwierdzono jedynie uchybienia dotyczące przestrzegania Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie (zw. dalej Regulaminem).
Stwierdzono bowiem, że dnia 09.10.2006 skarżący wylicytował w przetargu nieograniczonym w sektorze I miejsce nr 56 o powierzchni 9,60 m2 za kwotę 1.522,56 zł brutto (130 zł/m2) i miejsce nr 93A o powierzchni 11,25 m2 za kwotę 1.784,25 brutto (130 zł/m2). Powyższe stanowiska zaznaczone były na planszy sytuacyjnej, jako jedyne w tym rejonie przeznaczone pod działalność gastronomiczną. Tego samego dnia zawarto umowę nr 66/2006 na ww. dzierżawę oraz dokonano uregulowania faktury w kasie ZUK.
W dniu 09.10.2006 r. miejsca nr 93 i 94 nie były licytowane z powodu braku chętnych do wydzierżawienia tego terenu. W dniu 17.10.2006 r. odbył się przetarg nieograniczony na wszystkie pozostałe niewylicytowane miejsca, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora ZUK Regulaminem. Komisja Przetargowa dokonała zmiany profilu działalności na tych stanowiskach ze sprzedaży kwiatów i zniczy na sprzedaż gastronomiczną. Decyzja ta została podjęta w związku z brakiem zainteresowanych osób ww. stanowiskami, jak i faktem, że miejsca te posiadały przyłącza energetyczne.
W ocenie kontroli zmiana przeznaczenia tych miejsc na gastronomię, mimo że nie naruszała postanowień Regulaminu nie była brana pod uwagę przez osobę biorącą udział w przetargu na miejsce gastronomiczne usytuowane obok, która przy wyborze prowadzenia działalności gastronomicznej mogła kierować się również brakiem konkurencji w najbliższym sąsiedztwie.
Zgodnie z protokołem z przeprowadzonej licytacji w dniu 17.10.2006 r. miejsce nr 93 o powierzchni 8,75 m2 zostało wydzierżawione za kwotę 1.387,75 zł brutto (130 zł/m2) i miejsce nr 94 o powierzchni 9,50 m2 za kwotę 1.506,70 zł brutto (130 zł/m2). W tym dniu zawarto umowę nr 161/2006 na ww. dzierżawę oraz dokonano uregulowania opłaty w kasie ZUK.
Ponadto kontrola stwierdziła, że protokoły z dnia 09.10.2006 r. oraz 17.10.2006 r. z przeprowadzonych licytacji nie zostały podpisane przez komisję, co naruszyło § 11 Regulaminu, zgodnie z którym po zakończonych przetargach komisja podpisuje protokół z przeprowadzonych licytacji. Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury przetargowej powołana została zarządzeniem nr 77/2006 dyrektora ZUK.
 
 Prezydent zalecił Dyrektorowi, aby:
1.      Sporządzać protokoły z przeprowadzonych licytacji zgodnie z Regulaminem.
2.      Zamieszczać na planszy sytuacyjnej, na której zaznaczone są tereny do wydzierżawienia, informację o możliwości prowadzenia gastronomii w miejscach przystosowanych do prowadzenia tego typu działalności.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/06/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/06/20 12:03:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/06/20 12:03:11 nowa pozycja