Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Nr kontroli: Z/14/05

Kontrola autentyczności znaków skarbowych na wybranych stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów Biura Obsługi Interesantów za okres 2003 r. – do chwili obecnej.

Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w okresie od 10.11.2005 r. do 26.05.2006 r. przeprowadził kontrolę w Biurze Obsługi Interesantów – Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej  1a  (zwany dalej BOI-RRP) w zakresie kontroli autentyczności znaków skarbowych na wybranych stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów Biura Obsługi Interesantów za okres 2003 r. – do chwili obecnej.
           Wyniki kontroli przedstawione zostały w sprawozdaniu z kontroli z dn. 26.05.2006 r.
           W toku kontroli ustalono, co następuje:
           Z uwagi na nadzorowanie przez Prokuraturę Rejonową Szczecin Niebuszewo postępowania przygotowawczego w sprawie przeciwko dwóm pracownikom BOI-RRP, podejrzanym o umieszczanie na dokumentacji urzędowej związanej z rejestracją pojazdów podrobionych znaków opłaty skarbowej o nominale 5 zł, szczegółową kontrolą objęto sprawy załatwiane przez tych pracowników. Łącznie kontroli poddano 19.200 teczek dotyczących spraw związanych z numerami rejestracyjnymi pojazdów, załatwianych przez tych pracowników. W efekcie ujawniono 12.499 przypadków występowania fałszywych znaków skarbowych o łącznej wartości  62.495 zł.
        W przypadku pierwszej osoby skontrolowano  8.500 teczek z okresu 02.05.2003 – 15.09.2005  r.  W 4.255 teczkach (tj. 50,1% ogółu skontrolowanych teczek) stwierdzono występowanie fałszywych znaków skarbowych o wartości 30.285 zł. (tj. znaki o nominałach 5 zł X 6.057 szt.).
        Ponadto kontroli poddano 92 teczki dotyczące spraw załatwianych przez tego pracownika z okresu od 20.02-28.02.2003 r., w których nie stwierdzono występowania fałszywych znaków skarbowych.
        W przypadku drugiej osoby  skontrolowano  10.700 teczek z okresu 06.05.2003 – 14.09.2005 r. W 5.367 teczkach (tj. 50,2% ogółu skontrolowanych teczek) stwierdzono występowanie fałszywych znaków skarbowych o wartości 32.210 zł. (tj. znaki o nominałach 5 zł X 6.442 szt.).
        Ponadto kontroli poddano 137 teczek dotyczących spraw załatwianych przez tego pracownika z okresu 20.02-28.02.2003 r., w których nie stwierdzono występowanie fałszywych znaków skarbowych.
Kontrola wykazała, że w dokumentach rozpatrywanych przez innych  pracowników BOI-RRP nie stwierdzono występowania  fałszywych znaków skarbowych. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację zawierającą znaki skarbowe z okresu 01.03.2003-15.09.2005r znajdującą się w teczkach z  numerami rejestracyjnymi od ZS 48.000 do ZS 49.999 (tj. 2.000 szt.).
 
        Dokumenty zawierające sfałszowane znaki skarbowe przez obu pracowników  były sukcesywnie przekazywane do Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych:
- Nr 1  z dnia 15.11.2005 r. – przekazany za pismem znak: WKiAW/S/AM/0114/655/05 z dnia 15.11.2005 r. (akta bieżące zadania audytowego  nr A-6/2005).
- Nr 2 z dnia 06.12.2005 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/S/AM/0523/697/05 z dnia 07.12.2005 r. 
- Nr 3 z dnia 19.12.2005 r. – przekazany za  pismem znak:  WKiAW/S/AM/0523/751/05 z dnia 27.12.2005 r.
- Nr 4 z dnia 10.01.2006 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/S/AM/0523/18/06 z dnia 10.01.2006 r.
- Nr 5 z dnia 25.01.2006 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/S/AM/0523/64/06 z dnia 25.01.2006 r.
- Nr 6 z dnia 08.02.2006 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/S/AM/0523/96/06 z dnia  25.01.2006 r.
- Nr 7 z dnia 01.03.2006 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/S/AM/0523/164/06 z dnia 01.03.2006 r.
- Nr 8 z dnia 28.03.2006 r. – przekazany za pismem znak: WKiAW/II/HC/0523/265/06 z  dnia 28.03.2006 r.
- Nr 9 z dnia 20.04.2006 r. – przekazany za  pismem znak: WKiAW/II/HC/0523/349/06 z dnia 25.04.2006 r.
- Nr 10 z dnia 18.05.2006 r. – przekazany za pismem znak: WKiAW/II/HC/0523/413/06 z dnia  25.01.2006 r.
Jednocześnie WKiAW UM Szczecin również sukcesywnie informował BOI UM Szczecin o przekazywanej dokumentacji z podrobionymi znakami skarbowymi na podstawie ww. protokołów zdawczo-odbiorczych.
        Dodatkowo oprócz ustaleń związanych z niniejszą kontrolą w  dniach 06-24.10.2005 r.  WKiAW w ramach  zadania audytowego nr A-6/2005 „System zabezpieczeń przed oszustwami związanymi ze znakami skarbowymi w Urzędzie Miasta Szczecin”, dokonał oceny systemu kontroli wewnętrznej w celu określenia skuteczności w zapobieganiu oszustwom związanym ze znakami skarbowymi. Badaniem objęto sprawy rozpatrywane przez tych samych dwóch pracowników RRP, podejrzanych o fałszowanie znaków skarbowych w okresie 4 miesięcy, tj. marzec 2003 r., kwiecień 2003 r., marzec 2004 r. i marzec 2005 r.
Na podstawie przeprowadzonych testów rzeczywistych na próbie 2.498  spraw (teczek) ustalono, że w 1.236 teczkach wystąpiło 1.680 przypadków fałszywych znaków skarbowych o łącznej wartości 8.328 zł :
        W przypadku pierwszej osoby zbadano 1.114 teczek, z tego: 
-    w 588. teczkach stwierdzono występowanie fałszywych znaków skarbowych (tj. 52,8% ogółu zbadanych teczek),
-     wartość fałszywych znaków skarbowych wyniosła 4.438 zł (znaki o nominałach 5 zł x 884 szt. oraz  1 zł x 18 szt.).
        W przypadku drugiej osoby zbadano 1.384 teczki, z tego:
-   w 648. teczkach stwierdzono występowanie fałszywych znaków skarbowych (tj. 46,8% ogółu zbadanych teczek),
-    wartość fałszywych znaków skarbowych wyniosła 3.890 zł (znaki o nominałach 5 zł x 778 szt.).
        W wyniku realizacji rekomendacji wydanych po przeprowadzonym zadaniu audytowym: poszerzony został zakres kontroli wewnętrznej o kontrolę autentyczności znaków skarbowych, protokoły pokontrolne zawierają określenie przedmiotu kontroli z wyszczególnieniem spraw objętych kontrolą, osoby zajmujące się sprzedażą znaków skarbowych zostały poinformowane, o konieczności wydawania znaków wnioskodawcy w celu naklejania ich na stosownych dokumentach.
                       

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/06/26, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/06/26 15:59:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/06/26 15:59:27 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2006/06/26 15:54:59 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2006/06/26 15:38:58 nowa pozycja