Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79567498

Aktualna strona: 554

Wydrukowano: 0

Pedagog rodzinny

Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.


Zadanie polega na:
wspieraniu rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną, która objęta jest pomocą w formie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Szczecin. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji opracowanego całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, który będziekomplementarny wobec działań Placówki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Realizatorzy:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 , 70-415 Szczecin
e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl

2. Stowarzyszeniem „Zrozumieć”
ul. Łokietka 22,70-255 Szczecin
e-mail: wera2612@.onet.pl


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin