Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy

Gmina prowadzi szereg dziłań, ktorych celem jest wspieranie rodziców przeżywających trudności wychowawcze, między innymi, poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządwoym. W 2019 roku zlecono do realziacji zadania polegajacego na:

1. wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny z problemem alkoholizmu i przemocy poprzez mediacje, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne, organizację grup wsparcia oraz terapie indywidualne i rodzinne;
2. przeprowadzeniu szkolenia skierowanego do rodzin posiadających dzieci, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Organizacje pozarządowe realizujące zadanie:

1. Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Mediatorów
ul. Garncarska 5 III p.,70-377 Szczecin
e-mail: jmod@poczta.onet.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne, pedagogiczne, mediacji, dyżur osoby pierwszego kontaktu, terapia, szkoła dla małżeństw i partnerów w kryzysie;

2. Fundacją Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”,
ul. Seledynowa 91a,70-781 Szczecin
e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo i terapia indywidualna, psychoterapia par i małżonków oraz psychoterapia rodzinna;

3. Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
ul. Gryfińska 3,70-806 Szczecin Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
e-mail: spetri@vp.pl
Sposób realizacji zadania:
pomoc specjalistyczna, w tym poradnictwo i konsultacje psychologiczne, prawne pedagogiczne, terapia indywidualna, grupowej, szkoła dla rodzin oraz dyżury w ramach pierwszego kontaktu;

4. Szczecińskie Centrum Wspierania  Rodziny”
ul. Frycza-Modrzewskiego 15/3, 71-266 Szczecin
e-mail: prorodzina6@wp.pl
Realizacja zadania, odbywać się będzie przy ul. Ku Słońcu 124, 70-953 Szczecin,
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne w tym kuratora rodzinnego i z zakresu Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych, specjalisty ds. przemocy, specjalisty ds. rodziny, familiologa, mediacje rodzinne, pedagog, poradnictwo duchowe;

 5. Zachodniopomorska Fundacją Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
ul. Kolumba 6070-035 Szczecin
e-mail: katarzyna.golebiowska@.teczaserc.pl
Sposób
realizacji zadania:
terapia systemowa indywidualna i rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, terapeutyczne, psychiatryczne, prawne, osoba pierwszego kontktu;

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 , 70-415 Szczecin
e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne, pedagogiczne, mediacji, dyżur osoby pierwszego kontaktu, terapia, szkoła dla małżeństw i partnerów w kryzysie;

7. Stowarzyszeniem „Zrozumieć”
ul. Łokietka 22,70-255 Szczecin
e-mail: wera2612@.onet.pl
Sposób realizacji zadania:
wsparcie specjalistyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapie indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach których odbywać się będą terapie pedagogiczne, psychologiczne oraz logopedyczne.


IV
udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/07/18, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Edyta Stosik, dnia: 2019/08/06 14:01:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Stosik 2019/08/06 14:01:21 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/19 13:46:08 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 11:44:23 nowa pozycja