Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykaz placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego

Placówki wspierają rodziny, poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom oraz młodzieży. 

Prowadzone są w formie:

  • opiekuńczej,
  • specjalistycznej,
  • pracy podwórkowej
  • lub w formie łączonej.

Ich celem jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu w wyniku oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych, w szczególności z zakresu profilaktyki uzależnień i poprzez wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Ponadto organizacje prowadzące placówki współtworzą całościowy system działań na rzecz dziecka oraz rodziców przy współpracy  z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Miasta Szczecin.