Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79567574

Aktualna strona: 501

Wydrukowano: 0

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców


Zadanie polega na:
1. prowadzeniu kursów i szkoleń dla rodziców małych dzieci i osób spodziewających się dziecka w celu podnoszenia umiejętności i kompetencji rodzicielskich, w szczególności osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
2. poszerzaniu wiedzy o psychofizycznych i społecznych uwarunkowania rozwoju dziecka z elementami edukacji ekonomicznej, szeroko rozumianego planowania budżetu gospodarstwa domowego,
3. podnoszeniu umiejętności rodzicielskich szczególnie w zakresie motywowania, wzmacniania postaw pozytywnych bez udziału przemocy, mediacji i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów,
4. wyznaczaniu celów wychowawczych, umiejętności wytyczania granic i jasnego stawiania   wymagań, rozpoznawania, wyrażania i akceptacji uczuć,|
5. modyfikowaniu niepożądanych zachowań dziecka, stymulowania rozwoju i budowania poczucia własnej wartości członków rodziny, a także nabywania oraz pogłębiania w zakresie przygotowania do porodu, zdrowego stylu życia w okresie ciąży oraz czynności opiekuńczo - pielęgnacyjno-higienicznych w stosunku do dziecka.

Realizatorzy:
1. Zachodniopomorskie Stowarzysze Mediatorów przy ul. Garncarskiej 5 w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia,
2. Fundacja "Rodzina - Rozwój - Sukces" w siedzibie Specjalistyczno - Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego Caritas przy ul. Barnima 22 w Szczecinie oraz siedzibie Fundacji "Małe Stópki" przy ul. Świętego Ducha 9 w Szczecinie.

 Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin