Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy

Gmina Miasto Szczecin w roku 2020 realizuje projekt pn. "Poradnia Blisko Ciebie" polegajający na zorganizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla mieszkańców Prawobrzeża w Szczecinie, w sytuacji pandemii COVID-19 oraz jej możliwych reperkusji społecznych. Realizacj projektu od dnia 22.04.2020 r. do 20.07.2020 r.

Fundacją Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”,
ul. Seledynowa 91a,70-781 Szczecin
e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl  tel.: +48 91 463 17 44

 

Gmina Miasto Szczecin w roku 2020 realizuje projekt pn. "Pomoc osobomi rodzinom przeżywającym trudności wywołane epidemią koronawirusa" polegający na zorganizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego, mediacyjnego, prawnego, terapeutycznego dla mieszkańców Szczecina, w sytuacji pandemii COVID-19. Realizacja projektu od dnia 10.05.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.

2. Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Mediatorów
ul. Garncarska 5 III p.,70-377 Szczecin
mail: jmod@poczta.onet.pl
11:00-17:00
poniedziałek-środa -piatek
psycholog, mediator tel.  660-453088
pedagog,  mediator tel.  501 307 067
pedagog tel. 531 252 404
radca prawny, mediator tel. 573 084 418
mediator tel. 695 737 846  

Gmina prowadzi szereg dziłań, ktorych celem jest wspieranie rodziców przeżywających trudności wychowawcze, między innymi, poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządwoym. W 2019 roku zlecono do realziacji zadania polegajacego na:

1. wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny z problemem alkoholizmu i przemocy poprzez mediacje, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne, organizację grup wsparcia oraz terapie indywidualne i rodzinne;
2. przeprowadzeniu szkolenia skierowanego do rodzin posiadających dzieci, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

 

Organizacje pozarządowe realizujące zadanie 2019:

1. Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Mediatorów
ul. Garncarska 5 III p.,70-377 Szczecin
e-mail: jmod@poczta.onet.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne, pedagogiczne, mediacji, dyżur osoby pierwszego kontaktu, terapia, szkoła dla małżeństw i partnerów w kryzysie;

2. Fundacją Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”,
ul. Seledynowa 91a,70-781 Szczecin
e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo i terapia indywidualna, psychoterapia par i małżonków oraz psychoterapia rodzinna;

3. Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
ul. Gryfińska 3,70-806 Szczecin Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
e-mail: spetri@vp.pl
Sposób realizacji zadania:
pomoc specjalistyczna, w tym poradnictwo i konsultacje psychologiczne, prawne pedagogiczne, terapia indywidualna, grupowej, szkoła dla rodzin oraz dyżury w ramach pierwszego kontaktu;

4. Szczecińskie Centrum Wspierania  Rodziny”
ul. Frycza-Modrzewskiego 15/3, 71-266 Szczecin
e-mail: prorodzina6@wp.pl
Realizacja zadania, odbywać się będzie przy ul. Ku Słońcu 124, 70-953 Szczecin,
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne w tym kuratora rodzinnego i z zakresu Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych, specjalisty ds. przemocy, specjalisty ds. rodziny, familiologa, mediacje rodzinne, pedagog, poradnictwo duchowe;

 5. Zachodniopomorska Fundacją Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
ul. Kolumba 6070-035 Szczecin
e-mail: katarzyna.golebiowska@.teczaserc.pl
Sposób
realizacji zadania:
terapia systemowa indywidualna i rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, terapeutyczne, psychiatryczne, prawne, osoba pierwszego kontktu;

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 , 70-415 Szczecin
e-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl
Sposób realizacji zadania:
poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne, pedagogiczne, mediacji, dyżur osoby pierwszego kontaktu, terapia, szkoła dla małżeństw i partnerów w kryzysie;

7. Stowarzyszeniem „Zrozumieć”
ul. Łokietka 22,70-255 Szczecin
e-mail: wera2612@.onet.pl
Sposób realizacji zadania:
wsparcie specjalistyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapie indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach których odbywać się będą terapie pedagogiczne, psychologiczne oraz logopedyczne.


IV
udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/07/18, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Edyta Stosik, dnia: 2020/05/12 14:29:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Stosik 2020/05/12 14:29:10 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/12 14:27:35 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/11 15:22:05 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/11 12:56:18 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/11 12:52:38 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/04/22 15:22:16 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/04/22 15:20:52 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/08/06 14:01:21 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/19 13:46:08 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 11:44:23 nowa pozycja