Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74870451

Aktualna strona: 89560

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miasta. Nadawany jest przez Radę za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta. Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej osobami. Medal może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. Decyzję o nadaniu Medalu w imieniu Rady podejmuje Kapituła Medalu, którą stanowi aktualne Prezydium Rady Miasta Szczecina.

Z wnioskiem o nadanie medalu mogą występować:

  • Przewodniczący Rady Miasta,
  • komisje Rady Miasta
  • grupa co najmniej pięciu radnych,
  • Prezydent Miasta,
  • kierownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji gospodarczych i instytucji,
  • zarządy organizacji społecznych i zawodowych.

Osoba wyróżniona otrzymuje Medal wraz z Aktem Nadania oraz legitymację. Akt Nadania Medalu o treści : "Rada Miasta Szczecina nadaje (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Miasta Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina (Szczecin, data) (podpis Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina)" jest drukiem o formacie A - 4 na papierze czerpanym z repliką rewersu Medalu w tle. Medal bity w brązie o średnicy 7 cm posiada na awersie napis: "Za Zasługi dla Miasta Szczecina". Na rewersie znajduje się w dolnej części gryf na tle ozdobników z okresu panowania Książąt Pomorskich.

Kapituła przyznała Medale za Zasługi dla Miasta Szczecin następującym osobom:

Wyróżnienie Data przyznania Kadencja Wnioskodawca
Dr hab. n. med. prof. PUM Jerzy Sieńko 2019/02/19   VIII   grupa radnych (Urszula Pańka, Leszek Duklanowski, Władysław Dzikowski, Jan Posłuszny, Marek Kolbowicz)   
Aleksandra Petrusewicz 2019/02/19   VIII   Michał Wilkocki Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Wojciech Lizak 2019/02/19   VIII   grupa radnych  
Prof. Zbigniew Antoni Kruszewski 2018/09/03   VII   Grupa radnych (Paweł Bartnik, Bazyli Baran, Joanna Bródka, Urszula Pańka, Jan Posłuszny)  
Ksiądz Prałat dr Aleksander Ziejewski 2018/09/03   VII   Stowarzyszenie Społeczne "Grudzień   
Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 2018/04/17   VII   grupa radnych (Stefania Biernat, Witold Dąbrowski, Marek Duklanowski, Maciej Kopeć, Rafał Niburski)   
Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie 2017/10/10   VII   grupa radnych (Tomasz Hinc, Marek Duklanowski, Rafał Niburski, Janusz Jagielski, Marcin Matias)   
Dr n. med. Dariusz Jeżewski 2017/10/10   VII   Klinika Neurochirurgii PUM w SPSK Nr 1 oraz Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne  
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk 2017/05/16   VII   grupa radnych (Tomasz Hinc, Marek Duklanowski, Rafał Niburski, Janusz Jagielski, Marcin Matias)   
Zespół Wokalny "Filipinki" 2017/05/16   VII   Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin  
Fundacja Polskich Wartości organizator akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" 2017/05/16   VII   grupa radnych (Tomasz Hinc, Marek Duklanowski, Rafał Niburski, Janusz Jagielski, Marcin Matias)   
Jan Waraczewski 2016/06/28   VII   Filharmonia Szczecin   
Maria Bakka-Gierszanin 2016/05/10   VII   ZASP Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Oddział w Szczecinie   
Prof. Bronisław Ziemianin 2016/05/10   VII   grupa radnych (Bazyli Baran, Jan Posłuszny, Joanna Bródka, Maria Magdalena Herczyńska, Grażyna Zielińska)   
Marek Łuczak 2016/05/10   VII   Zarząd Główny Pomorskiego Towarzystwa Historycznego  
Anna Augustynowicz 2016/05/10   VII   Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  
Janusz Brzozowski 2016/05/10   VII   Szczeciński Klub Olimpijczyka  
Henryk Wawrowski 2016/05/10   VII   Szczeciński Klub Olimpijczyka  
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź" w Szczecinie 2015/10/19   VII   Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź" w Szczecinie  
Estudio Barozzi / Veiga 2015/05/19   VII   Artur Szałabawka Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Anna Maria Garlicka 2015/05/19   VII   Komisja ds. Kultury Rady Miasta Szczecin  
Helena Raszka 2015/05/19   VII   Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
Prof. Maria Radomska-Tomczuk 2015/04/09   VII   Artur Szałabawka Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Edmund Jan Bilicki 2015/03/09   VII   Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże" 2014/05/19   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. Seweryn Wiesław Wiechowski 2014/05/12   VI   Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Lubiński 2014/05/12   VI   Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
Marian Jurczyk 2014/05/12   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Jan Skroś 2014/05/12   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Stanisław Biżek 2014/05/12   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. zw. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki 2014/05/12   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Ryszard Kotla 2014/03/03   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie 2014/01/27   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Teatr Lalek „Pleciuga" 2013/11/04   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Arkadiusz Gacparski 2013/09/26   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2013/06/03   VI   Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin  
Danuta Rodziewicz 2013/04/08   VI   Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
Stowarzyszenie Grudzień 70 - Styczeń 71 2012/12/03   VI   Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
"Studio Bałtyk" Polskiego Radia Szczecin 2012/12/03   VI   grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Piotr Kęsik, Marek Kolbowicz, Władysław Dzikowski, Jędrzej Wijas, Jolanta Balicka, Małgorzata Jacyna-Witt, Dawid Krystek, Jan Posłuszny)  
Paweł Bartnik 2012/10/08   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Gustaw Zemła 2012/10/08   VI   "Gazeta Wyborcza"  
Marian Kuligowski 2012/08/20   VI   Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście"  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk 2012/07/30   VI   grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Bazyli Baran, Jerzy Sieńko, Marcin Paluch, Arkadiusz Marchewka, Łukasz Tyszler)  
Dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry 2012/07/30   VI   Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Andrzej Burkowski 2012/04/11   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Zbigniew Ligierko 2012/01/16   VI   Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin"  
Kazimierz Ciuruś 2011/11/03   VI   Północna Izba Gospodarcza  
Karol Górski 2011/08/29   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki 2011/08/29   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Tadeusz Puszkin 2011/08/29   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. Władysław Filipowiak 2011/05/09   VI   Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Ryszard Karger 2011/01/14   VI   Polska Żegluga Morska   
Bronisław Stankiewicz 2010/11/10   V   Piotr Krzystek Prezydenta Miasta Szczecin  
Bogusław Mamiński 2010/11/04   V   Polski Związek Lekkiej Atletyki  
Ryszard Stadniuk 2010/10/29   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Janina Zakrzewska 2010/10/29   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Danuta Szyksznian-Ossowska 2010/10/29   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Arkadiusz Skrzypiński 2010/08/27   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Elżbieta Marszałek 2010/06/08   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Jan Władysław Stopyra 2010/06/08   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. Stanisław Musielak 2010/01/12   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. dr kpt. ż. w. Aleksander Walczak 2010/01/12   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Stanisław Wieśniak 2009/11/13   V   Szczeciński Klub Olimpijczyka  
Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz 2009/11/13   V   Szczeciński Klub Olimpijczyka  
Bogdan Nowaczyk 2009/11/13   V   Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem"  
Ryszard Drużba 2009/10/20   V   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie  
Henryk Molenda 2009/10/20   V   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie  
Maria Kurek 2009/09/16   V   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie   
Ksiądz Jan Kazieczko 2009/09/16   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Monika Pyrek 2009/08/26   V   Miejski Klub Lekkoatletyczny w Szczecinie  
Wiaczesław Kaliniczenko 2009/08/21   V   Miejski Klub Lekkoatletyczny w Szczecinie  
Piotr Kula 2008/12/09   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Krzysztof Krupecki 2008/12/09   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Zenon Butkiewicz 2008/12/09   V   Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin  
Franciszek Łuczko 2008/10/17   V   I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie  
Halina Gaińska 2008/10/17   V   I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie  
Jadwiga Igiel-Sak 2008/10/17   V   Jan Stopyra Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Edward Radziewicz 2008/09/30   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Mieczysław Ustasiak 2008/09/30   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Andrzej Milczanowski 2008/09/30   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Stanisław Wądołowski 2008/09/30   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Andrzej Antosiewicz 2008/09/11   V   Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego  
Konrad Wasielewski 2008/08/27   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Marek Kolbowicz 2008/08/27   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Irena Brodzińska 2008/05/06   V   Jan Stopyra Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Prof. Antoni Warzecha 2008/04/15   V   Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia  
Władysław Świdrów 2008/01/22   V   Jan Stopyra Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Waldemar Skrzypczak 2007/12/10   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Antoni Grodzki 2007/03/12   V   Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Zarząd Oddziału w Szczecinie  
Stanisław Lagun 2007/03/12   V   Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  
Ksiądz Piotr Pryma 2007/01/11   V   Piotr Krzystek Prezydenta Miasta Szczecin  
Tadeusz Białecki 2006/01/23   IV   Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość  
Teatr Współczesny w Szczecinie 2006/01/23   IV   Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin  
Janina Szczerska 2006/01/23   IV   I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie  
Lech Pieczyński 2004/03/24   IV   grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Arkadiusz Litwiński, Roman Nowicki, Władysław Dzikowski, Paweł Bartnik, Piotr Podzielny)  
Barbara Jaskierska 2004/03/24   IV   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie  
Klub Sportowy Inwalidów START 2004/03/24   IV   grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Grażyna Kochańska, Roman Nowicki, Jan Dużyński, Henryk Jerzyk, Andrzej Mickiewicz)  
Konrad Strycharczyk 2004/03/24   IV   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe  
Roman Kostynowicz 2004/03/24   IV   Towarzystwo Przyjaciół Szczecina  
Prof. Gerard Labuda 2002/06/28   III   Edmund Runowicz Prezydent Miasta Szczecin  
Zofia Krzymuska-Fafius 2002/05/24   III   Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie  
Warcisław Kunc 2002/03/28   III   Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki w Szczecinie  
Prof. Władysław Górski 2000/12/08   III   Marek Koćmiel Prezydent Miasta Szczecin  
Jerzy Jacek Nieżychowski 2000/12/08   III   Marek Koćmiel Prezydent Miasta Szczecin  
Klaus Ranner 2000/01/25   III   Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin  
Krystyna Łyczywek 1998/03/11   II   Dom Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie  
Prof. Jan Szyrocki 1998/03/11   II   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej  
Florian Krygier 1998/03/11   II   Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej  
Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski 1997/12/18   II   grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Paweł Bartnik, Leszek Duklanowski, Jerzy Łuczak, Sławomir Osiński, Janusz Szewczuk)  
Jan Otto 1997/12/18   II   Klub Radnych Forum 2000  
Prof. dr arch. Stanisław Latour 1997/06/23   II   Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie  
Juliusz Prandecki 1997/06/23   II   Stowarzyszenie Architektów Polskich Zarząd Oddziału w Szczecinie  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin