Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80365821

Aktualna strona: 106981

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Maria Kurek

Data przyznania: 2009/09/16
Kadencja: V
Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie

Maria Kurek członek PSOUU Koło w Szczecinie od 1997 r. Cała jej aktywność zawodowa i społeczna związana jest ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia (Ośrodek Wczesnej Interwencji) przez edukację (Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy) do dorosłości (Warsztat Terapii Zajęciowej)

Aktywnie uczestniczyła w rozwoju struktur edukacji, rehabilitacji i opieki nad dziećmi, młodzież i dorosłymi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez:

  • udział w tworzeniu nowej bazy lokalowej Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • stworzenie koncepcji merytorycznej wieloprofilowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorako niepełnosprawnych
  • udział w konsultacjach dotyczących Rozporządzenia MENiS w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
  • edukator w zakresie tworzenia wojewódzkich systemów doskonalenia w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • placówka kierowana przez p. Kurek została wytypowana przez MENiS do prowadzenia praktyk dla nauczycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • koordynację wielu projektów kierowanych do dzieci z rejonów zagrożonych bezrobociem i z utrudnionym dostępem do usług medycznych, socjalnych i bytowych kierowanych do dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, ich rodzin, pracowników socjalnych, nauczycieli.

Działalność praktyczna Marii Kurek w różnych strukturach Stowarzyszenia stała się bazą do aktywności naukowej, której wynikiem było napisanie i obrona pracy doktorskiej pt. „Styl socjalizacji w rodzinie a poziom rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa.

Działania Marii Kurek przyczyniały się do:

  • poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin,
  • zmiany postaw społecznych środowiska oraz integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym,
  • podnoszenia potencjału organizacji pozarządowej - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
  • rozwijania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Mieście Szczecinie.

 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin