Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Każdemu mieszkańcowi Szczecina przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę szczecinian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 300 mieszkańców Miasta posiadających czynne prawa wyborcze.

Obywatelska inicjatywa musi zawierać następujące informacje:

  • pismo przewodnie skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta z podaniem kontaktu do osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzania autopoprawek w projekcie;
  • projekt uchwały parafowany przez radcę prawnego;
  • listę mieszkańców popierających przedkładany projekt (wg zamieszczonego poniżej wzoru);

Projekt uchwały składa się w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 107

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/07/08, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/12/05 09:06:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/12/05 09:06:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/06/12 08:06:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/17 11:14:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/16 11:24:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/16 11:06:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/07/11 11:45:09 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/07/08 11:35:35 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/07/08 08:39:38 nowa pozycja