Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 64246561

Aktualna strona: 19287

Wydrukowano: 0

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza


Każdemu mieszkańcowi Szczecina przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę szczecinian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 400 mieszkańców Miasta wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21 poz. 112).

Obywatelski inicjatywa musi zawierać następujące informacje:

  • pismo przewodnie skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta z podaniem osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzania autopoprawek w projekcie;
  • projekt uchwały parafowany przez radcę prawnego;
  • listę mieszkańców popierających przedkładany projekt (wg zamieszczonego poniżej wzoru);

Projekt uchwały składa się w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 107.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin