Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80378939

Aktualna strona: 23631

Wydrukowano: 0

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza


Każdemu mieszkańcowi Szczecina przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę szczecinian projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 300 mieszkańców Miasta posiadających czynne prawa wyborcze.

Obywatelska inicjatywa musi zawierać następujące informacje:

  • pismo przewodnie skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta z podaniem kontaktu do osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzania autopoprawek w projekcie;
  • projekt uchwały parafowany przez radcę prawnego;
  • listę mieszkańców popierających przedkładany projekt (wg zamieszczonego poniżej wzoru);

Projekt uchwały składa się w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 107


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin