Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80470617

Aktualna strona: 107329

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Marian Kuligowski

Data przyznania: 2012/08/20
Kadencja: VI
Wnioskodawca: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście"

Marian Kuligowski - ur. w 1938 r. w miejscowości Nowy Świat. W roku 1960 rozpoczyna studia na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w Banku Rolnym, a następnie w Zakładach Chemicznych Police. W 1973 r. podejmuje pracę w Szczecińskim Zjednoczeniu Budownictwa, w którym pracuje do 1976 r. W 1976 r. obejmuje stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowe „Śródmieście". Przez 36 lat swojej pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej dąży do jak największego jej rozwoju. Jego praca znajduje uznanie, a Spółdzielnia jest wielokrotnie wyróżniana w skali kraju i województwa. W lata 70 i 90 ubiegłego stulecia, pomimo trudności na rynku materiałów budowlanych Spółdzielnia rozwija się dynamicznie. Powstają nowe bloki mieszkalne na osiedlach takich jak: Małe Stoki, Tatrzańskie Kijewo, Gontyna. Ponadto Spółdzielnia buduje wiele pojedynczych budynków Centrum Miasta ( ul. Felczaka, Szymanowskiego, Jagiellońska, Parkowa i wiele innych). Łącznie w Spółdzielni wybudowano 174 budynki mieszkalne, a spółdzielnia liczy 9 263 członków. Przy budowaniu nowych osiedli nie zapomina o obiektach użyteczności publicznej takich jak boiska, place zabaw i kluby osiedlowe.

Przez 36 lat swojej działalności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście" Prezes Kuligowski wpływał bezpośrednio na wygląd naszego miasta dbając by przestrzeń publiczna osiedli była estetyczna, przyjemna i jak najbardziej komfortowa. Spółdzielnia wpisała się na stałe w historię i krajobraz Szczecina.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin