Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75751232

Aktualna strona: 73032

Wydrukowano: 2878

Honorowi Obywatele Miasta Szczecin

Honorowe Obywatelstwo Miasta Szczecina jest to tytuł nadawany jest przez Radę Miasta Szczecin na mocy uchwały osobom szczególnie zasłużonym dla Szczecina oraz innym wybitnym osobom.

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:

  • Przewodniczący Rady
  • komisje Rady
  • Prezydent Miasta

Honorowi Obywatele Miasta Szczecin:

 


Odnosząc się do tytułów Honorowych Obywateli Szczecina nadanych przed 1945 rokiem Rada Miasta Szczecin w Stanowisku Nr 27/14, podjętym podczas XLIV zwyczajnej sesji w dniu 08 września 2014 r. w sposób jednoznaczny stwierdziła:

"Jako radni Rady Miasta Szczecin chcemy jasno i stanowczo stwierdzić, że na mocy polskiego prawodawstwa nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby osoby, którym przed II wojną światową nadano tytuł równoznaczny do funkcjonującego obecnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin, można było uważać nadal za honorowych obywateli Szczecina. Rzeczpospolita Polska nie jest bowiem następcą prawnym Rzeszy Niemieckiej, nie ma też żadnej ciągłości między poprzednią a obecną administracją państwową na terenie miasta, wobec czego "akty prawne przedwojennych władz Szczecina należą do historii i [co więcej] nie ma możliwości prawnie skutecznego ich uchylenia w chwili obecnej" (decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z 12 lipca 2013 r. – SO-1.6110.1.2013.PK)."

Natomiast w sprawie osób uhonorowanych tytułem Honorowego Obywatela Miasta Szczecina po 1945 r. na mocy Uchwały Nr XXVIII/699/17 w dniu 28 marca 2017 r. Rada Miasta Szczecin pozbawiła tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin:

  • Bolesława Bieruta,
  • Władysława Gomułkę,
  • Edwarda Osóbkę-Morawskiego,
  • Konstantego Rokossowskiego,
  • Nikitę Chruszczowa,
  • Pawła Batowa,
  • Władimira Nikołajewicza Dżandźgwę.
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin