Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80365740

Aktualna strona: 106964

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Ksiądz Piotr Pryma

Data przyznania: 2007/01/11
Kadencja: V
Wnioskodawca: Piotr Krzystek Prezydenta Miasta Szczecin

Ksiądz Piotr Pryma - urodził się 17 marca 1961 roku , w 1986 przyjął święcenia kapłańskie. Po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii NSPJ w Gryficach oraz parafii Św. Rodziny i Św. Ottona w Szczecinie. Sprawował też funkcję kapelana Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego. Od 1 lipca 1991 r. do 1 lipca 1993 roku pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchowego w Szczecinie. 1 sierpnia 1993 r. został powołany na proboszcza parafii s1). Trójcy w Szczecinie. W roku 1991 dekretem Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego został powołany CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Pierwszym dyrektorem został ks. Piotr Pryma. Na przestrzeni 15 lat zbudował struktury działalności CARITAS, którego celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Był propagatorem opieki nad bezdomnymi. Podczas swej długoletniej działalności utworzył Centrum Socjalne Caritas dla osób bezdomnych przy ul. Strzałkowskiej w Szczecinie, w Piasecznej oraz noclegownie przy ul. Raciborza. Poza bezpośrednią pomocą osobą dorosłym, był otwarty na potrzeby dzieci poprzez działalność Świetlic Zajęć Pozalekcyjnych, zarówno w Szczecinie jak i na terenie Diecezji. Był głównym organizatorem wypoczynku letniego raz rozpowszechniał ideę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Włączał się w każdą akcję w kraju i na świecie wspieraną przez Caritas Polska.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin