Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80365834

Aktualna strona: 106984

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie

Data przyznania: 2014/01/27
Kadencja: VI
Wnioskodawca: Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie 8 lutego 2013 r. obchodził 50-lecie swej działalności. Ośrodek jest jedyną instytucją kultury na szczecińskim Prawobrzeżu. MOK powstał w roku 1964 z inicjatywy społecznej, następnie został zaakceptowany przez ówczesne władze, które nadały mu status miejskiej instytucji kultury. Działamy na rzecz Miasta od półwiecza prowadząc edukację artystyczną i organizując imprezy o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i transgranicznym.

Wizytówkami MOK i jakości pracy instruktorów są Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski, Teatr Proscenium oraz Regionalna Pracownia Ceramiki i podjęta wspólnie z Miastem reaktywacja znaku towarowego „Stettiner Warren". Od trzech lat Miejski Ośrodek Kultury realizuje własny ambitny program „Akademia Aktywnego Seniora", w ramach którego ponad 100 osób starszych uczy się języków obcych, uprawia sport, bierze udział w wycieczkach, pogłębia swoje zainteresowania komputerowe, plastyczne i muzyczne. Zarówno historyczne jak i aktualne dokonania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie ośmielają mnie do złożenia na ręce Pana Przewodniczącego prośby do Prezydium Rady Miasta o odznaczenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin