Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80365865

Aktualna strona: 106989

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Klaus Ranner

Data przyznania: 2000/01/25
Kadencja: III
Wnioskodawca: Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin

Klaus Ranner - urodził się w Augsburgu, absolwent prawa na uniwersytetach w Augsburgu i Tybindze. Od 1980 roku działał w wyższej służbie zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec. W latach 1996-1999 pełnił funkcję Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie. Znany i ceniony za pracę na rzecz Polski i Niemiec. Wspólne działania z władzami miasta na polu gospodarki, kultury i oświaty zaowocowały wieloma polsko-niemieckimi przedsięwzięciami. Swoimi działaniami wspierał inicjatywy gospodarcze i kulturalne. Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Współpracy Przygranicznej Polski i Niemiec. Z jego inicjatywy zorganizowano szereg imprez kulturalnych. Ma swój osobisty, poważny wkład w doprowadzeniu do umiejscowienia w Szczecinie służby Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, w zorganizowanie w Szczecinie Targów Konserwacji i Renowacji Zabytków, umieszczenia przy gmachu Książnicy Pomorskiej tablicy upamiętniającej wydarzenia "kryształowej nocy", w doprowadzeniu do pierwszej matury w polsko-niemieckim gimnazjum w Locknitz. Dzięki jego działaniom szczeciński konsulat odgrywał bardzo ważną rolę we współpracy przygranicznej i funkcjonował jako centrum szeroko pojmowanych kontaktów polsko-niemieckich.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin