Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80365916

Aktualna strona: 106999

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Tadeusz Białecki

Data przyznania: 2006/01/23
Kadencja: IV
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Prof. Tadeusz Białecki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1959 r.), już w swojej pracy magisterskiej podjął wątki pomorskie (Grody i systemy obronne Pomorza Zachodniego we wczesnym średniowieczu). Odtąd jego biografia i działalność naukowo-badawcza związane będą z Pomorzem Zachodnim. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Muzeum Pomorza Zachodniego, by wkrótce przenieść się do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej, w której na stanowisku instruktora działał na rzecz upowszechnienia czytelnictwa, prowadził prace badawcze z zakresu bibliotekarstwa oraz redagował kwartalnik „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, zamieszczając na jego łamach wiele interesujących artykułów . W 1964 roku uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora nauk humanistycznych. Szerokie perspektywy i pola badawcze otworzyła przed T. Białeckim praca w Instytucie Zachodniopomorskim. Instytut powołany w 1961 roku łączył w swych działaniach wieloraką problematykę badawczą. W 1971 roku T. Białecki uzyskał habilitację na UAM w Poznaniu. Pracę naukową łączył z dydaktyką, obejmując stanowisko wicedyrektora do spraw naukowo-badawczych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Szczecinie. W powołanej w 1974 roku Wyższej Szkole Pedagogicznej (późniejszy Uniwersytet Szczeciński) wykładał historię średniowiecza oraz prowadził zajęcia z demografii i statystyki historycznej. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Pomorza Zachodniopomorskiego w Instytucie Historii US. Równolegle z działalnością naukową prof. T. Białecki uczestniczył aktywnie w działalności społecznej, pełniąc od wielu lat funkcję przewodniczącego jury konkursu „Dzieje Szczecińskich rodzin w XX wieku”. Prof. Białecki, jest wychowawcą wielu pokoleń szczecińskich historyków.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin