Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 51011997

Aktualna strona: 180263

Wydrukowano: 2584

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
28/06/2017 12:00 161 Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja o wynikach naboru do szczecińskich przedszkoli.
14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- "Akcja lato 2017"
03/07/2017 08:30 161 Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie wniosku Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko o wpisanie do budżetu Miasta 2018 roku zadania "Modernizacja ulicy Kazimierza Królewicza z uporządkowaniem ruchu oraz powstaniem miejsc postojowych".
3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok.
13:00 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektów uchwał planistycznych:

nr 206/17- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie-Niemierzyn-szpital" w Szczecinie

nr 207/17 -w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Grzymińska" w Szczecinie.

04/07/2017 10:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie poprzednich posiedzeń komisji.
2. Rozpatrzenie skargi w zakresie nałożenia opłaty dodatkowej za postój na ulicy Śniadeckich w obszarze Strefy Płatnego Parkowania.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 5 lipca br.

- 222/17 - ustanowienia pomników przyrody- 225/17 w sprawie odbudowy linii tramwajowej na alei Wojska Polskiego
4. Opinia w sprawie oświadczeń woli.
11:30 160 zbiorka Komisja ds. Inicjatyw Społecznych (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna inwestycji Rad Osiedlowych 2016r. - wyjazd do RO Bukowe-Kleskowo( zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w rejonie ulicy Chłopskiej).
13:30 161 Komisja Rewizyjna
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie pisma radnej Rady Osiedla Niebuszewo- Bolinko z dnia 28.04.17r. w sprawie domniemanej niezgodności ze Statutem Osiedla działalności Przewodniczącego Rady Osiedla.
05/07/2017 09:00   V uroczysta sesja Rady Miasta Szczecin  
12:30 5 przy sali sesyjnej Miejska Komisja Wyborcza
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie korespondencji w sprawie zmian w składach osobowych Rad Osiedli.
13:00   XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
12/07/2017 09:00 161 Komisja ds. Sportu
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Klub Sportowy Stal Szczecin- stan przygotowań do realizacji inwestycji "budowa boiska przy ul. Bandurskiego"

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin