Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78005745

Aktualna strona: 218465

Wydrukowano: 2754

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
10/12/2019 10:00 161 Miejska Komisja Wyborcza
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zmiany w składach osobowych rad osiedli.
10:00   Komisja ds. Budżetu i Rozwoju (wyjazdowa)
1. Technopark Pomerania - działalność i plany na przyszłość.
11/12/2019 09:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 18 grudnia br.

402/19 - wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

403/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

404/19 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku

355/19 z autopoprawką - w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

3. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji.
11:00 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- 400/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12

- 397/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie

- 398/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie

- 399/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 52/2019; 55/2019; 56/2019; 57/2019; 58/2019; 59/2019; 60/2019; 61/2019; 63/2019 - WZiON.
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 10/2019; 14/2019; 15/2019 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wykazu nr 8/2019/ZBiLK - ZBiLK.
6. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wynajęcia lokali mieszkalnych dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie - ZBiLK.
7. Zapoznanie się z korespondencją.
16/12/2019 09:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 18 grudnia br.:

405/19 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

406/19 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020

407/19 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

14:45 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. 75-lecie Szczecina. Plany obchodów, propozycje wydarzeń w sferze kultury.
18/12/2019 10:00   XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin