Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73369681

Aktualna strona: 211638

Wydrukowano: 2754

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
24/06/2019 09:30 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja dot. organizacji i dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci.
3. Dyskusja nt. kryteriów przyznawania miejsc w żłobkach i przedszkolach na terenie Gminy Miasto Szczecin.
10:30 161 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Nazewnictwo ulic.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

169/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

170/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

25/06/2019 10:00   VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
01/07/2019 09:30 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektu uchwały:

- 192/19 - mieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
03/07/2019 09:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:

1. 193/19 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

2. 194/19 - zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

3. 199/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

2. Przedstawienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin