Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79281443

Aktualna strona: 219924

Wydrukowano: 2754

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
21/01/2020 11:30 god.11.30 s.161 , godz.12.00 sala sesyjna Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Nazewnictwo ulic- godz.11.30 sala 161
2. Roczna odprawa Straży Miejskiej- godz.12.00 sala sesyjna
22/01/2020 09:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie oświadczenia woli (materiały z depozytu).
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 28 stycznia br.

3/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

4/20 - zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

5/20 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6/20 - zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

7/20 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,

8/20 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,

11:00 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- 1/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137, stanowiącej działkę nr 40/6 z obrębu 4038,

- 2/20 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Inwalidzkiej,

- 13/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum -Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie,

- 14/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie.
3. Zapoznanie się z korespondencją.
13:00 161 Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Spotkanie z Dyrektorami szkół.(godz. 13.00-14.00)
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 9/20 w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.(Od godz.14.15)
23/01/2020 08:30 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Dyskusja nad projektem Apelu ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym.
3. Kwestia zmniejszenia liczby godzin zajęć Aqua Spinning prowadzonych przez STEMRAD w grafiku basenu Szczecińskiego Domu Sportu.
28/01/2020 10:00   XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
29/01/2020 15:00 sesyjna Komisja ds. Kultury i Promocji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawa Stolpersteinów i ich pojawienia się w przestrzeni miejskiej.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin