Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 51633503

Aktualna strona: 181853

Wydrukowano: 2584

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
21/08/2017 10:30 161 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Nazewnictwo ulic.
3. Informacja nt. stanu realizacji:

- pozyskania nowych lokalizacji dla jednostek ratowniczo –gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

- modernizacji obiektu PSP przy ul. Grodzkiej .

23/08/2017 12:00   Komisja ds. Edukacji (wyjazdowa)
1. Przygotowanie przejętych przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego:

1. PP 41 ul. Podhalańska 5/6

2. PP 72 ul. Monte Cassino 31.
24/08/2017 10:00 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora ZBiLK w zakresie udzielenia odpowiedzi na pisma w sprawie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora ZBiLK w zakresie remontu placu manewrowego przy ul. Zawadzkiego 156.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 22/2017; 24/2017; 25/2017 - WZiON.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
28/08/2017 10:30 161 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Bezpieczeństwo na osiedlach śródmieścia m.Szczecina.
2. Bezpieczeństwo w rejonach szkół.
13:00 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Małe Błonia- problemy komunikacyjne, postojowe i parkingowe mieszkańców osiedla.
29/08/2017 12:00 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Wdrożenie i funkcjonowanie Mobilnej Karty Miejskiej w Szczecinie.
3. Informacja Dyr. BOP p. Pawła Szczyrskiego dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego: skład nowo powołanego Zespołu ds. SBO, ilość zarejestrowanych projektów na 2018r.
13:30 161- Komisja Rewizyjna
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacjach i spółkach gminy m.Szczecin w I-szym półroczu 2017 roku.
30/08/2017 09:00 161 Komisja ds. Sportu
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Podsumowanie dotychczasowej działalności operatora Hali Azoty ARENA . Współpraca z klubami sportowymi, projekty komercyjne, plany na przyszłość.
04/09/2017 13:00 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podsumowanie organizacji finału Regat The Tall Ships Races 2017r.
05/09/2017 12:00 160- zbiorka-wyjazd Komisja ds. Inicjatyw Społecznych (wyjazdowa)
1. Wizytacja inwestycji Rad Osiedlowych:

- zagospodarowanie podwórka ul. Królowej Jadwigi 3- RO Śródmieście-Zachód

- I Etap "Park Liga" ul. Światowida (przy Jachtowej)- RO Golęcino-Gocław
06/09/2017 14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pisma
3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie, ul. Krucza 17

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin