Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49693359

Aktualna strona: 174881

Wydrukowano: 2580

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
28/03/2017 09:45 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 69/17 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017.10:00   XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
11:30 5a Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:

- nr 50/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na rok 2017.
12:00 5a Komisja ds. Edukacji
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:

• 74/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2

• 75/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26

• 76/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10

• 77/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12

• 78/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40

• 79/17 w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58

• 80/17 w spr. nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17

• 81/17 - nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1

29/03/2017 14:00 160-zbiorka Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna - Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji

Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem

- Poradnia ul. Niedziałkowskiego 19/1
03/04/2017 10:30 zbiórka prawe skrzydło UM Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna - nazewnictwo ulic:

protest mieszkańców ul. Chłodnej dot. uchylenia nazwy ulica Chłodna.

wniosek o nadanie nazwy Gwiazdy Polarnej.
13:00 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Uchwała Krajobrazowa Miasta Szczecin 2017.
04/04/2017 12:00 161-potem wyjazd Komisja Rewizyjna (wyjazdowa)
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Kontrola w przedmiocie prawidłowości

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub 13 Muz”.

Przyjęcie protokołu pokontrolnego.

3. Kontrola w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie mariny na Wyspie Grodzkiej. Wizja lokalna /godz.12.30- 13.00 wyjazd/.
05/04/2017 12:00 160 zbiorka Komisja ds. Edukacji i Komisja ds. Sportu (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna inwestycji - Budowa basenu w SP Nr 10 w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 63.
14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Miasta na działania Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin