Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin

DataGodzinaSalaKomisjaProgram
17/05/2021 08:30 posiedzenie zdalne Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z 19 i 26 kwietnia br.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwały krajobrazowej
3. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta poprzez brak reakcji na dewastowanie brukowanego odcinka ulicy Felczaka przez 28-tonowe autobusy komunikacji miejskiej oraz brak respektowania zapisów umowy
4. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie nieprawidłowości w opublikowanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
14:00 wideokonferencja Komisja ds. Kultury i Promocji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Dyskusja nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
19/05/2021 09:00 wideokonferencja Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Dyskusja nad uwagami do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
11:00 wideokonferencja Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (21.04.2021).
2. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.
3. Opiniowanie wykazów:

1/21, 9/21, 10/21 - WMiRSPN,
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/07 08:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/07 08:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/11 09:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/23 10:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/23 14:23:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/30 09:14:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:49:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:47:30 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:37:23 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:35:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:08:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:03:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 13:26:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/01/01 11:34:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2007/12/28 16:03:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/20 09:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/19 14:09:05 nowa pozycja

Osoby, które chciałyby zabrać głos podczas posiedzenia wybranej komisji lub sesji Rady Miasta Szczecin proszone są o przesłanie informacji na adres: rada@um.szczecin.pl