Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 54516332

Aktualna strona: 187672

Wydrukowano: 2605

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
18/12/2017 08:30 161 Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 428/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

- 439/17 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.,

- 310/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (wersja po 2. autopoprawce).
10:30 161 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Nazewnictwo ulic.
3. Podsumowanie roku 2017.Ustalenie harmonogramu posiedzeń na rok 2018.
14:00 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Małe Błonia - problemy komunikacyjne na Osiedlu.
19/12/2017 09:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 441/17 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”.
09:30 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Nr 310/17 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego").
10:00   XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin