Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80470734

Aktualna strona: 107331

Wydrukowano: 0

Zasłużeni obywatele

Janina Zakrzewska

Data przyznania: 2010/10/29
Kadencja: V
Wnioskodawca: Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Janina Zakrzewska - artystka „Teatru-3", który działa od 1970 r. przy Zachodniopomorskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, skupiając wokół siebie osoby niesłyszące, które poprzez pracę w teatrze wyrażają swoje uczucia, wzmacniają poczucie własnej wartości i rozwijają umiejętności aktorskie. Główną ideą działalności Teatru-3 jest rehabilitacja poprzez sztukę, której celem jest edukacja i rozbudzenie artystycznej wrażliwości osób niesłyszących. Ma on w swoim dorobku ponad 30 przedstawień premierowych, wiele mimodramów i etiud. Wielokrotnie zdobywał nagrody międzynarodowych festiwali teatrów niesłyszących, godnie reprezentując Miast Szczecin poza jego granicami.

Pani Janina Zakrzewska jest związana z „Teatrem-3" od chwili jego powstania. Sił aktorskich próbowała również wcześniej, wraz z niesłyszącymi przyjaciółmi, na spotkaniach prywatnych i środowiskowych. Możliwość uczestniczenia w próbach zespołu z udziałem aktorów słyszących oraz ćwiczenia pod okiem profesjonalistów przyczyniły się do rozwoju artystki i przyjęcia z sukcesem roli solistki. Pani Janina Zakrzewska wystąpiła również w filmie kreując rolę Medei, za którą otrzymała wiele pochlebnych recenzji. Występowała z „Teatrem-3" w Polsce i za granicą (Łotwa, Litwa, Czechy, Turcja, Bułgaria, Niemcy). Po zakończeniu występów w "Teatrze-3" zaangażowała się w pracę z adeptami sztuki teatralnej.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin