Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań Urzędu Miasta SzczecinTytuł Data publikacji
Świadczenie usług asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasta Szczecin 2022/12/14
Wykonanie w 2023 roku operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebnosci - zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2022/12/01
Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie 2022/11/04
Wykonanie ogrodzenia na murze oporowym M4 obiektu WD-5 przy ul. Jasienicy 2022/10/14
Dostawa wyposażenia do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2022/10/13
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby wybranych obiektów Gminy Szczecin w 2023 roku 2022/10/11
Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne 2022/10/07
Wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I 2022/10/03
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2022/10/03
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie – etap I: Przebudowa głównego boiska piłkarskiego 2022/09/23
Wykonanie robót budowlanych pn. dokończenie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Gen. L. Rayskiego 9 w Szczecinie 2022/09/21
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2022/09/09
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa ul. Rafy Koralowej i Białej Mewy w ramach zadania Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego 2022/09/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/09/05
Zakup 2 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych 2022/09/02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2022/08/30
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa ul. Rafy Koralowej i Białej Mewy w ramach zadania Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego 2022/08/17
Świadczenie usług Hotelarskich 2022/08/09
Modernizacja dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie 2022/08/03
Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2022/08/02
Wykonanie robót budowlanych pn. dokończenie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Gen. L. Rayskiego 9 w Szczecinie 2022/07/28
Dostawa sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 2022/06/20
Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie 2022/06/15
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2024 – 2034 2022/06/14
Usługa doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie 2022/06/09
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 – etap I: Przebudowa głównego boiska piłkarskiego z bieżnią 2022/06/07
Wykonanie podstawowej inwentaryzacji i wstępnej inspekcji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I 2022/05/10
Usługa doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie 2022/05/06
Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2022/04/13
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2022/04/11
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2022/04/01
„Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej” 2022/02/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2022 roku 2022/02/15
Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 2022/01/27
Wykonanie w 2022 roku usług dotyczacych szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomości 2022/01/19
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin i odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasto Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców 2022/01/05
Przeprowadzenie badań archeologiczno – architektonicznych oraz opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu Rynek Nowy w Szczecinie 2021/12/13
Wykonywanie w roku 2022 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanawiania służebności – zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2021/12/10
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania: Osiedle Dąbie - przebudowa ulic. ETAP: III 2021/12/06
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Ekoportach na terenie Gminy Miasto Szczecin 2021/11/15
Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne 2021/10/22
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 2021/10/20
Wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 14, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin, dz. 80/12 obr. 3096 2021/10/05
Zagospodarowanie terenu, izolacja ścian fundamentowych budynku szkoły, remont boiska przy VI LO w Szczecinie 2021/10/01
Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie 2021/09/30
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych. 2021/09/28
Przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2021/09/13
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2021/09/03
Budowa placu zabaw przy PP nr 32 ul. Farna 2a w Szczecinie 2021/08/30
Budowa budynku toalet oraz wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie. 2021/08/20
Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i pracami towarzyszącymi przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie 2021/08/19
Zabezpieczenie sprzętu do centrów wsparcia mieszkańców na wypadek ich ewakuacji w wyniku powstania sytuacji kryzysowych na terenie miasta Szczecin 2021/08/09
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2021/08/04
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2021/07/29
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat 2021/07/28
Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 79 przy ul. Krzemiennej 42A w Szczecinie 2021/07/27
Przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymiana instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2021/07/13
Remont dachu budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 przy ul. Emilii Plater 86 w Szczecinie 2021/06/23
Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie 2021/06/09
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2021/05/25
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości Gminy Miasto Szczecil lub Skarbu Państwa na terenie miasta Szczecin 2021/05/19
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Trasa Północna –etap III – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie 2021/05/19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2021/05/18
Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie 2021/05/07
Budowa boiska o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/04/14
Rozbudowa infrastruktury informatycznej serwerowo - macierzowej w głównej serwerowni Urzędu Miasta Szczecin 2021/03/30
Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego 2021/03/29
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie” 2021/03/23
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie 2021/03/12
Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie bieżącej obsługi prawnej. 2021/03/02
Wykonywanie w 2021 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2021/02/03
Zakup 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych jednoczłonowych 2020/12/28
Wykonywanie w roku 2021 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/12/28
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” 2020/12/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2021 r. 2020/12/23
Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje 2020/12/22
Poprawę stanu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2020/12/18
Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie 2020/12/16
„Budowa nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”” 2020/12/08
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców 2020/11/27
Wykonywanie w roku 2021 operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2020/11/05
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego dla Gminy Miasto Szczecin 2020/10/27
Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej, działki 1/11 i 50/17 obręb 3065 na Warszewie w Szczecinie 2020/10/26
Zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Społeczna Łąka 2.0, przy ul. Zygmunta Duczyńskiego w Szczecinie (dz. 11/1 Obręb 1029) 2020/10/19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/10/16
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/10/12
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2020/10/09
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji – pochodzące z terenu pasa drogowego obszaru Gminy Miasta Szczecin 2020/10/06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej 2020/09/10
"Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z macierzami" 2020/09/08
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin 2020/08/27
Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia 2020/08/26
Modernizacja boiska o nawierzchni gruntowej na terenie OSM I stopnia w Szczecinie wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą. 2020/08/14
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego 2020/08/14
Nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/07/27
Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 29 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie (działka nr 22/44, obręb 1040) 2020/07/24
Poprawa stanu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2020/07/17
Wykonanie prac budowlanych związanych z remontem części budynku, części ogrodzenia i schodów zewnętrznych wraz z remontem i wymianą elementów małej architektury na terenie Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie – wykonanie etapu I i III 2020/07/15
Modernizacja i przebudowa budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 – etap II, wraz z prawem opcji. 2020/07/10
Budowa oświetlenia parkowego oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie 2020/07/03
Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej 2020/06/30
Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 29 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie (działka nr 22/44, obręb 1040) 2020/06/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2020/06/24
Modernizacja boiska o nawierzchni gruntowej na terenie OSM I stopnia w Szczecinie wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą 2020/06/05
Budowa przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin w 14 placówkach oświatowych 2020/06/04
„Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI w Szczecinie” 2020/05/28
Remont wewnetrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo - sanitarnego w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 2020/05/27
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2020/05/26
Budowa ul. „Nowoszkolnej” zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzańskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Podbórzańskiej 2020/05/26
Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6), Plac Mariacki 1 w Szczecinie 2020/05/15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/05/14
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2020/05/11
Organizacja techniczna Finału Regat The Tall Ships Races 2021 2020/05/08
Zakup usług polegających na oczyszczeniu środkiem do czyszczenia drewna i olejowaniu elementów drewnianych, znajdujących się na nabrzeżach Gminy Miasto Szczecin 2020/05/06
„Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych” 2020/05/05
Budowa przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin w 14 placówkach oświatowych. 2020/05/04
Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki 2020/04/24
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2020/04/16
„Zagospodarowanie placu zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (działki nr 75 i 79/11 obręb 4072 oraz 21 obręb 4073)” 2020/04/10
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 2020/04/07
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej – etap I 2020/03/09
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2020/02/26
„Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin” 2020/02/21
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie 2020/02/17
„Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców” 2020/02/14
Wykonanie robót projektowo-budowlanych pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020/02/07
„Dostawa wyposażenia pomieszczeń cateringu w budynku Willa Lentza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont Willi Lentza przy al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” 2020/02/07
Budowa i przebudowa chodników wraz z realizacją infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Łubinowej w Szczecinie 2020/01/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2020 r. 2020/01/24
Wykonywanie w 2020 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2020/01/23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2020/01/17
Dostawę mebli i elementów wystroju wnętrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont Willi Lentza przy ul. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2020/01/07
Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie 2019/12/23
„Remont pokrycia dachu A i B budynku Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie” 2019/12/17
Przebudowa chodnika na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/12/13
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 2019/12/11
Rozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu 2019/11/29
Dostawa Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na pojeździe 2019/11/28
Wykonywanie w roku 2020 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2019/11/28
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/11/07
Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki należącego do zespołu szkół samochodowych Szczecin ul. Klonowica 14 2019/10/29
Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2019/10/25
„Ciąg pieszo – rolkowo – rowerowy wokół Goplany – przedłużenie istniejącej trasy” 2019/10/17
Zagospodarowanie terenu Parku Warszewo – Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy II etapu. 2019/10/07
Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą 2019/09/18
Dostawa i montaż infrastruktury sprzętowo – programowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych 2019/09/09
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2019/09/05
Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I. st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie 2019/08/20
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2019/08/16
Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie 2019/08/14
Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Placówkach Oświatowych w Szczecinie 2019/08/07
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2019/08/07
„Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III” 2019/08/01
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/07/24
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/07/09
„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część 2” 2019/07/04
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczeowych przy ul. Przestrzennej (dz. nr 7/2 obręb 4004) oraz w granicach działek w rejonie Lotniska Szczecin Dąbie (dz. nr 13, 6/16, 6/27, 6/28 obręb 4004) 2019/07/02
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/07/01
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/06/28
Przebudowa klatki schodowej z budową dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie 2019/06/27
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku „B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2019/06/27
Termomodernizacja budynku SP 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie dz. 44/4 obr. 3098, 120/1, obr. 3099 w ramach programu Termomodrenizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/06/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/13
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin 2019/06/04
Wykonanie robót projektowo-budowlanych pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019/05/30
Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa 2019/05/17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2019/04/26
"Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 2019/04/26
Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne 2019/04/25
Dostawa sprzętu komputerowego i elektryczno-elektronicznego do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" 2019/04/24
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/04/24
„Odbiór i zagospodarowanie zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTACH na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2019/04/17
Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III 2019/04/15
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku „B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 2019/04/11
Budowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Spiskiej w Szczecinie 2019/04/01
Budowę przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownią wód deszczowych zasilaną z wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz wymianę instalacji drenażowej na części działki nr 127/2 obr 2141 w Szczecinie 2019/03/27
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym „Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania” Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska oraz „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (EFRR) 2019/03/27
Wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie 2019/03/26
Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019/03/20
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2019/03/14
Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów 2019/03/13
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2019/03/11
Dokończenie robót budowlanych pn. "Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursy Szkolnej nr 2, zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie" 2019/03/08
Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia 2019/03/04
"Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 2019/02/28
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta Szczecin 2019/02/28
Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej 2019/02/28
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin 2019/02/25
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I 2019/02/21
„Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2019/02/21
Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie 2019/02/21
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin 2019/02/19
Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny 1 – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą 2019/02/19
„Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku ,,B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj” 2019/02/19
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin. 2019/02/08
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2019/01/25
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin 2019/01/21
Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na odcinku Alei Wojska Polskiego między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa – w ramach projektu pilotażowego pn. „Wstąp do Śródmieścia”. 2019/01/17
Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia" 2019/01/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2019 roku. 2019/01/16
Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości 2019/01/15
"Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie 2019/01/07
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" 2018/12/27
Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym w Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Kusocińskiego nr 3 w Szczecinie 2018/12/17
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Misto Szczecin 2018/12/12
„Wykonanie robót budowlanych pn. „Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2018/11/28
Przebudowa drogi wewnętrznej oraz sieci i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obręb 3038 2018/11/19
Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/11/15
Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie 2018/11/15
Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Szczecinie wraz z aplikacją treningową dostępną na wszystkie smartfony wyposażone w systemy Android i OS 2018/10/30
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II – pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom 2018/10/18
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie 2018/10/16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa zaplecza boiska na Kijewie” 2018/10/16
Budowa zaplecza boiska na Kijewie 2018/10/15
Modernizacja ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie 2018/10/11
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2018/10/05
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat 2018/10/05
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania projektu pn. Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Maklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 2018/10/05
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 w Szczecinie 2018/10/02
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2018/09/28
Budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie 2018/09/25
"Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy" 2018/09/24
„Osiedle Dąbie - Przebudowa ulic, Etap I” 2018/09/21
„Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych” 2018/09/12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie 2018/09/11
Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy ulicy Polickiej nr 3 w Szczecinie 2018/09/11
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/09/07
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie 2018/09/07
„Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych” 2018/09/05
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Szczecinie, ul. Tomaszowska 6, 71-671 Szczecin 2018/08/30
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie 2018/08/28
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z działką drogową nr 20 do skrzyżowania z ul. Mierzyńską (działka nr 88 obr. 2108) 2018/08/22
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2018/08/20
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie. 2018/08/16
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/08/16
Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ulicy Polickiej nr 3 w Szczecinie 2018/08/13
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I” 2018/08/13
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 2018/08/07
Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa ulicy Huculskiej" 2018/08/01
Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie 2018/08/01
Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina 2018/07/31
Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie 2018/07/31
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/07/27
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Szczecinie. 2018/07/24
„Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Szczecinie, 2018/07/20
Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin” 2018/07/20
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie 2018/07/18
„Przebudowę fragmentu Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego” 2018/07/13
„Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego, ul. Bolesława Śmiałego, 42-43 70-351 Szczecin” 2018/07/09
Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa w Szczecinie 2018/07/09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. 2018/07/09
„Remont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie” 2018/07/06
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/07/06
Przebudowa budynku internatu i kuchni - stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14 2018/07/04
Remont muru oporowego fosy ze schodami i ogrodzeniem wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej - Curie na działce numer 8/4 obręb 2157 przy al. Piastów 12 w Szczecinie 2018/07/04
„Remont tarasu i wykonanie instalacji elektrycznej zasilania bramy wjazdowej oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego 6 w Szczecinie” 2018/06/29
Budowa systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie 2018/06/29
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin do wag preselekcyjnych ZDiTM 2018/06/27
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 2018/06/25
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku SP 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie 2018/06/19
Remont boisk sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie 2018/06/14
„Przebudowa – dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego – wydzielenie i oddymianie klatek schodowych oraz montaż hydrantów, al. Piastów 12 w Szczecinie- ETAP II” 2018/06/13
Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie 2018/06/13
Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/06/11
"Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin” 2018/06/08
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński 2018/06/05
Remont boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej w Szczecinie 2018/05/25
Budowa Parku Brodowskiego – Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2018/05/24
Wykonanie robót budowlanych pn: „Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2018/05/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2018/05/15
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie do zgodności z wymogami warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2018/05/14
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/05/10
"Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o., wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 2018/05/10
Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie 2018/05/10
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2018/05/09
Budowa toru rowerowego Pumptrack w Szczecinie w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/04/27
„Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie" w procedurze zaprojektuj i wybuduj. 2018/04/26
Remont sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym położonym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie 2018/04/25
Budowa nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Unisławy 15a na działce nr 11/3, obręb 1020 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie 2018/04/25
Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2018/04/24
„Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego” 2018/04/23
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/04/20
Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie–Etap II Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/04/16
„Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin w podziale na części” 2018/04/13
Budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą w Szkole Podstawowej nr 48 2018/04/11
Przebudowa i modernizacja kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego w Szczecinie 2018/04/11
Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej 2018/04/10
„Remont i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie na potrzeby oddziału przedszkolnego” 2018/04/04
Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6, ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie 2018/03/30
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sanitarnych w Placówkach Oświatowych na terenie miasta Szczecina 2018/03/29
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina o wartości nie przekraczającej 221 000 EURO 2018/03/27
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2018/03/26
Budowę Parku Brodowskiego – Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2018/03/22
Przebudowa fragmentu Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego 2018/03/20
„Zespół przyrodniczo-rekreacyjny »Przylądek Czterech Szkieletów«” 2018/03/16
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2018/03/15
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu pn. „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Maklenburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2018/03/07
Ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz remont nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2018/03/02
Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2018/02/20
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj” 2018/02/20
"Wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa i remont kuchni oraz segmentu "C" budynku szkolnego w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie" 2018/02/20
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2018/02/15
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2018/02/14
Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie. 2018/02/14
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 2018/02/13
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2018/02/12
Zastępstwo inwestorskie w zakresie realizacji projektu Nr POIiŚ 6.1-39 pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II 2018/02/09
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. 2018/02/06
Wykonywanie w 2018 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2018/02/05
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2018/02/05
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6” 2018/01/31
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2018/01/26
Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10 na dz. 12/12 obr 3030 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/26
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji Al. Piastów 7,71-270 Szczecin. 2018/01/25
Budowe przedszkola przy ul. F. Gila 13,15 na dz. 18/12 obr 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/24
Budowa przedszkola przy ul. Unisławy 15 na dz. 11/3 obr 1020 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 18 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/24
Budowa przedszkola przy ul. Wołogowska 5 na dz. 178, 179 obr 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwziecia Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie. 2018/01/23
Świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018/01/23
Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2018/01/17
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku 2018/01/16
Wykonywanie w roku 2018 wycen nieruchomości oraz opracowywanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2018/01/15
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2018/01/12
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej i konserwatorsko – restauratorskiej przy realizacji zadania pn.„Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie elewacje od strony ogrodu – skrzydło zachodnie w zakresie etapu F9-F13 oraz budynek PINB w zakresie etapu K 2018/01/12
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą 2018/01/12
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2017/12/19
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, specjalistycznych urządzeń drukujących, tnących oraz sprzętu elektronicznego, peryferyjnego i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"" 2017/12/19
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 2017/12/13
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I 2017/12/08
"Zespół przyrodniczo-rekreacyjny »Przylądek Czterech Szkieletów«" 2017/11/29
„Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie” 2017/11/29
Wdrożenie Systemu Informatycznego do Kontaktu z Mieszkańcami poprzez zarządzanie i obsługę ruchu telefonicznego typu Call Center oraz realizacja Usługi Asysty Technicznej 2017/11/23
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na części 2017/11/21
Remont pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2017/11/16
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego dla Gminy Miasto Szczecin 2017/11/14
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/11/14
„Remont i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie na potrzeby oddziału przedszkolnego” 2017/11/10
Remont i przebudowa nawierzchni w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/11/08
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. ,, Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie. 2017/11/08
Przebudowa dawnego zajazdu Szmaragd na cele Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD - ZDROJE 2017/11/02
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie ul. Orawska 1 2017/11/02
Przebudowa i remont Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2017/10/30
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2017/10/27
Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji 2017/10/25
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na 2 części 2017/10/24
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa bieżni prostej i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie” 2017/10/24
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin w podziale na części 2017/10/19
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie elewacje od strony ogrodu – skrzydło zachodnie w zakresie etapu F9-F13 oraz budynek PINB w zakresie etapu K 2017/10/19
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin 2017/10/19
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 -rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6." 2017/10/17
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/10/16
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi – Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. „ Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi- Zagórskiego” w Szczecinie 2017/10/12
Wymiana stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych. 2017/10/11
Wykonanie robót budowlanych pn: Budowa boiska przy sp 46 w Szczecinie 2017/10/05
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/09/25
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół w podziale na 3 części 2017/09/15
Osiedle Osów- Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka) 2017/09/14
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/09/13
Wykonanie uzupełnienia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, polegającej na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych punktów osnowy geodezyjnej na wybranych terenach miasta Szczecina 2017/09/12
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/09/05
Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2017/09/04
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki w Szczecinie” 2017/08/25
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1, Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin wraz z dostosowaniem do warunków ochrony przeciwpożarowej 2017/08/21
Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/08/16
„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 2017/08/09
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2017/08/08
Wykonanie robót budowlanych pn. ”Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego 2017/08/08
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2017/08/08
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” 2017/07/27
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/07/26
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącego II etapem zadania budżetowego pn. ,, Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie. 2017/07/25
Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie – ulica Orla, Pawia, pieszojezdnia ul. Skowronka oraz pieszojezdnia przy ul. Puszczykowej” 2017/07/25
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2017/07/21
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin. 2017/07/21
Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/07/20
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) w trybie zaprojektuj i wybuduj 2017/07/17
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/07/10
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2017/06/30
Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 – „Calineczka” w Szczecinie 2017/06/27
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie do zgodności z wymogami warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2017/06/23
Przebudowa sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej ul. Zygmunta Starego 1; 70-504 Szczecin 2017/06/22
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Etap II- przystanek Hangarowa nż i Jaśminowa ZUS 2017/06/22
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 64 przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego 2017/06/22
Wykonanie modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2017/06/21
Remont i przebudowa budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie – Etap II, część II 2017/06/21
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz remont pomieszczeń sanitarnych - etap II 2017/06/20
Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie 2017/06/20
„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"” 2017/06/14
DIALOG TECHNICZNY NA: „Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie” 2017/06/14
Likwidacja kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji c. w. u. oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17, 70-130 Szczecin w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 2017/06/14
Przebudowa zespołów sanitarnych w budynku szkoły SOSW dla dzieci słabosłyszących w budynku zlokalizowanym przy ul. Grzymińskiej nr 6 w Szczecinie 2017/06/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2017/06/12
Wymiana istniejących posadzek na wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/06/08
Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na zespół przedszkolny z zapleczem sanitarnym i szatniowym w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 2017/06/02
Ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz remont nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2017/05/31
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku szkoły oraz przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 10 w Szczecinie przy ul. Karpackiej 29 2017/05/30
Wykonanie robót budowlanych pn: „Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 2017/05/29
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej 2017/05/24
Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin w podziale na 2017/05/19
„Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” 2017/05/19
Przebudowa ul. Złotowskiej od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej w Szczecinie 2017/05/15
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na oiedlu Warszewo w Szczecinie. Etap III d - Przebudowa i uzbrojenie ulicy Czeskiej 2017/05/15
Likwidacja kotłowni koksowej, budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 przy ul. Jaracza 5A, 70-775 Szczecin w ramach projektu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA” 2017/05/12
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2017/05/11
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów spadzistych w placówkach oświatowych w Szczecinie 2017/05/11
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego) 2017/05/11
Rewitalizacja Placu Batorego 2017/05/10
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej Stołczyn” 2017/05/09
Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie - ulica Kozia 2017/05/05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2017/04/28
Wykonywanie czynności inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w Szczecinie- etap 1 2017/04/26
Zagospodarowanie terenu Parku Warszewo – Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy I etapu 2017/04/13
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2017/04/10
Waloryzacja przyrodnicza miasta Szczecina 2017/04/10
Wdrożenie Systemu Informatycznego do Kontaktu z Mieszkańcami poprzez zarządzanie i obsługę ruchu telefonicznego typu Call Center oraz realizacja Usługi Asysty Technicznej 2017/03/28
Wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego 2017/03/24
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie Miasta Szczecina 2017/03/15
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu Kawka – Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program Kawka 2017/03/10
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na szczecińskich bulwarach na potrzeby monitoringu miejskiego 2017/03/06
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r 2017/02/16
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części 2017/02/16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2017/02/15
Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa ul. Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej 2017/02/15
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2017/02/15
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2017/02/08
Dokończenie zadania pn.: Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie 2017/02/01
Wykonywanie w roku 2017 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności- zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2017/01/31
Wykonywanie w 2017 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2017/01/26
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2017/01/23
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2017/01/23
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2017 roku 2017/01/09
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 2017/01/02
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej Stołczyn 2016/12/23
Ograniczanie problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu miasta Szczecina 2016/12/22
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2016/12/21
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2016/12/21
Dokończenie zadania pn.: Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie 2016/12/16
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/12/05
„Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Człowiek i mobilność – budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie” 2016/11/25
Dostawa upominków i materiałów reklamowych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2016/11/16
Budowę łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej w Szczecinie 2016/11/08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych- EKOPORTACH zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2016/10/12
Renowacja trzech żurawi portowych usytuowanych przy Nabrzeżu Starówka 2016/10/10
Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu" 2016/09/30
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin 2016/09/30
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Miasto Szczecin 2016/09/21
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/09/12
Dostawa i montaż pieców konwekcyjno – parowych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin 2016/07/27
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 2 lat 2016/07/26
Budowa układu dróg publicznych stanowiący dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej 2016/07/25
Wymiana ogrodzenia wokół Osiedlowego Centrum Sportu przy ul. Jaworowej 41 2016/07/22
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin - jako przyłączy teletechnicznych relacji ZBiLK ul. Żubrów 1-MOPR ul. Jana Kazimierza 20 - Gimnazjum nr 8 ul. Dubois 38- KW PSP ul. Firlika 9/14 2016/07/21
Budowa ul. Pozdawilskiej na osiedlu Warszewo w Szczecinie 2016/07/07
Usługi drukowania na potrzeby Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin i Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin 2016/07/05
Dostawa i montaż dodatkowych projektorów oświetlenia estrady w budynku Filharmonii 2016/06/29
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego) 2016/06/29
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 2016/06/29
Dostawa wyposażenia do nowobudowanej części obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2016/06/29
Dostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2016/06/29
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej 2016/06/27
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie 2016/06/21
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2016/06/17
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2016/06/17
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj 2016/06/15
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu ustalenia zakresu władania nieruchomościami Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa przez Polski Związek Działkowców 2016/06/15
Remont i konserwacja elewacji obiektu Bramy Portowej w Szczecinie 2016/06/09
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie 2016/06/08
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie 2016/06/07
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie 2016/06/07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/06/06
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej w Szczecinie wraz z budową zjazdu z ul. Zbójnickiej, chodników oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 2016/06/02
Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I 2016/05/30
Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury, które obejmuje swym zakresem Port Jachtowy w Szczecinie 2016/04/22
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2016-2017 2016/04/20
Wykonanie kompleksowych badań ruchu, aktualizacji modelu ruchu oraz prognoz ruchu dla miasta Szczecin (moduł I) wraz z wykonaniem studium wykonalności dla projektu Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie oraz wykonaniem studium wykonalności dla projektu Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II (moduł II) 2016/04/15
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości 2016/04/14
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2016/04/14
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II" 2016/04/13
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2016/04/12
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Romera i Benesza. Etap III, odcinek D18 do D 27 2016/04/12
Przebudowa nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj 2016/04/08
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2016/04/07
Przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach inwestycji pn. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże (Bukowe - Klęskowo) przy ul. Rydla 6 w Szczecinie (dz. nr 24 obr. 4073, dz. nr 78 obr. 4079) - etap I 2016/04/01
Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej nr 56 ul. J. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2016/03/23
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin 2016/03/11
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy) w Szczecinie 2016/03/03
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin i projektu Kawka I Poprawa jakości powietrza - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2016/02/24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016/02/23
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 2016/02/22
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin, część III 2016/02/19
Wykonywanie w roku 2016 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności - zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawych Nieruchomości 2016/02/12
Obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie w 2016 r. 2016/02/12
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7 2016/02/11
Ograniczenie problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu miasta Szczecina. Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV w roku 2016 2016/02/09
Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych 2016/01/29
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2016/01/21
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2016/01/05
Rozbudowa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski - Bike_S – II etap (dalej zwanego Bike_S – II etap), kompatybilnego z obecnie funkcjonującym systemem Bike_S 2015/12/21
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla Słoneczne w Szczecinie 2015/12/21
Arkonka i Goplana – oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek” w trybie zaprojektuj i zbuduj 2015/12/18
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/12/18
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2015/12/17
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w sektorze nr II 2015/12/16
Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015/12/03
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2015/11/30
Dostawę sprzętu komputerowego do budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” 2015/11/18
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/11/12
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/11/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w sektorze II 2015/11/06
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/10/30
Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek w trybie zaprojektuj i wybuduj 2015/10/27
Wymiana istniejących posadzek na wykładziny PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych 2015/10/01
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów spadzistych w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/09/29
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach realizacji zadania p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie” wraz z pielęgnacją nasadzeń 2015/09/24
Oświetlenie boiska osiedlowego centrum sportu przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2015/09/21
Przebudowa dróg na osiedlu Kijewo w Szczecinie – ul. Jelenia 2015/09/15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi 2015/09/11
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/09/08
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/09/04
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie 2015/08/19
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu AGD i drobnego wyposażenia kuchni budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2015/08/17
Opracowanie składu, druku i dostawa miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasta Szczecin 2015/08/14
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2015/08/14
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. H. Pobożnego 2 oraz przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wody w ul. Jarowita w Szczecinie 2015/08/12
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Węzeł przesiadkowy Głębokie – Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 2015/07/30
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji i na terenie wskazanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta dla zadania „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe 2015/07/29
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/07/20
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/07/09
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie 2015/06/25
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/06/23
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 41 ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2015/06/19
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie. Etap III c - przebudowa i uzbrojenie ulicy Cieszyńskiej 2015/06/18
Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ w Przedszkolu Publicznym nr 59 w Szczecinie 2015/06/17
Dostawa wyposażenia budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2015/06/16
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/06/11
Studium Techniczno-Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (Trasa Średnicowa) – etap VII od węzła ,,Łękno” (ul. Wojska Polskiego) do ul. 26 Kwietnia z podziałem na etapy realizacyjne 2015/05/28
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Osiedle Osów – Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)”oraz „Przebudowa ulic Andersena, Północna i Wapienna” 2015/05/27
Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wł. Reymonta 23 w Szczecinie 2015/05/18
Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową na terenie Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie przy ul. Piasecznej 40 2015/05/15
Budowa infrastruktury światłowodowej od obiektu Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ul. 26-go Kwietnia 10 do: 1. Szkoły Podstawowej nr 51 ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, 2. Gimnazjum nr 18 ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, 3. Obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Santocka 35, 71-083 Szczecin. : 2015/05/08
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/05/08
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/05/06
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/27
Świadczenie usług hotelowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w latach 2015-2016 2015/04/24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/22
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie 2015/04/17
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7 2015/04/16
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/04/03
Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin 2015/04/02
Przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Romera i Benesza. Etap II, odcinek D5 do D18 2015/03/27
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2015/03/25
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/18
Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym w ramach projektu pn. Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II 2015/03/12
Wykonanie, dostawa i montaż materiałów reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/11
Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie na terenie miasta Szczecin w 2015 roku w podziale na części 2015/03/06
Wykonanie i dostawa druków reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2015/03/06
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r.- część I 2015/03/05
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2015/02/18
Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym w ramach projektu pn. „Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina – etap II" 2015/02/18
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2015 dla Urzędu Miasta Szczecin 2015/02/18
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego dla Gminy Miasta Szczecin 2015/02/16
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2015/02/10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/02/09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2015/02/09
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu 2015/02/04
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2015/01/26
Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku tramwajowym SST Lotnisko realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj 2015/01/26
Wykonywanie w roku 2015 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2015/01/22
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska Etap V Węzeł Batalionów Chłopskich” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/01/19
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu 2015/01/19
Aktualizacja dokumentacji inwestycyjnej na: Przebudowę ulicy Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2015/01/14
Obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie w 2015 r. 2015/01/13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Trasa Północna w Szczecinie – etap Ib Przebudowa ulicy Warcisława do ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 2014/12/12
Wykonanie stropodachu żelbetowego nowobudowanego budynku dydaktycznego w ramach zadania p.n: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2014/12/11
Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014/11/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/11/24
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2014/11/21
Dostawę mebli, dywanów i wyposażenia dla remontowanego budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/11/04
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/10/16
Remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia posesji II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie 2014/10/15
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego? 2014/10/13
Trasa Północna w Szczecinie – etap I b. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza” 2014/10/03
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz ich wyposażenie w pojemniki na odpady gromadzone w sposób selektywny. 2014/10/01
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2014/09/29
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. 2014/09/17
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie 2014/09/17
Dostawa upominków w ramach projektu Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki w Al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 2014/09/15
Budowa obiektu socjalno – kasowego na pętli ”Turkusowa” w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2014/09/11
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej polegającej na przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych punktów osnowy geodezyjnej na terenie miasta Szczecina 2014/09/02
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin 2014/08/28
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Trasa Północna – etap III – budowa ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska” i sprawowanie nadzoru autorskiego 2014/08/28
Budowa infrastruktury światłowodowej do: 1. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, 2. Szkoły Podstawowej nr 1 al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, 3. Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, 4. I Liceum Ogólnokształcącego al. Piastów 12,70-331 Szczecin, 5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie (Gimnazjum nr 26 i LO VIII) ul. Małkowskiego 12,70-306 Szczecin, 6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70- 323 Szczecin 2014/08/22
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2014/08/22
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" 2014/08/19
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji 2014/08/06
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie” - realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/30
Przebudowa ulicy Szybowcowej w Szczecinie w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/24
Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Rubinowej w Szczecinie, realizowanego w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2014/07/15
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI – budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła ,,Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie” i pełnienie nadzoru autorskiego 2014/07/14
Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/07/11
Zakup usług hotelowych 2014/07/09
Budowa kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym Nr 61, ul. Maciejowicka 26 w Szczecinie 2014/07/04
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektu: „System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin” 2014/07/02
Dostawa i ustawienie wyposażenia scenicznego w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/06/27
Dostawa i ustawienie wyposażenia sal wystawienniczych (tj. mobilne ścianki przestawne, ekspozytory, systemy odgrodzeniowe) w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/06/27
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/06/27
Budowa budynku socjalno-kasowego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na pętli tramwajowej przy ul. Potulickiej, w Szczecinie 2014/06/25
Wykonywanie w roku 2014 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2014/06/20
„Dostawa i montaż zabudów meblowych, wieszaków szatniowych oraz akcesoriów do wyposażenia pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie” 2014/06/18
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2014/06/11
Wykonanie pali pod fundamentami budynków B2 i B3 w Porcie Jachtowym w Szczecinie – etap Ia – część lądowa 2014/06/10
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie 2014/06/04
Roboty naprawcze konstrukcji budynku dydaktycznego w ramach zadania p.n.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie. 2014/06/02
Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj 2014/05/29
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału, druk i oprawa introligatorska w formacie A4 oraz wykonanie wersji elektronicznej "Raportu o stanie miasta 2014" 2014/05/26
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 2014/05/22
Zagospodarowanie skweru na terenie Parku im. Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego, Wojska Polskiego i Wawrzyniaka w Szczecinie wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą 2014/05/22
Druk i dostawę druków reklamowych oraz dostawę materiałów promocyjnych 2014/05/19
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14, Szczecin – Etap I 2014/05/16
Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ZS nr 9 w Szczecinie wraz z zapleczem socjalnym, ul. Ks. Dąbrówki 10 -etap II 2014/05/14
Wykonanie pali pod fundamentami budynków B2 i B3 w Porcie Jachtowym w Szczecinie – etap Ia – część lądowa 2014/05/08
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów 2014/05/06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali basenowej z zapleczem w miejscu istniejącej obecnie przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2014/05/05
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2014/04/23
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej 2014/04/18
Zakup usług hotelowych 2014/04/16
Dostawa i montaż wyposażenia scenicznego, akcesoriów do pomieszczeń magazynowych i socjalnych oraz przesuwnych ścian wystawienniczych w budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/04/14
Budowę, przebudowę i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie wraz z przebudową cieku Bystry Rów. Etap IIIb - Przebudowa i uzbrojenie ulicy Sarniej, Pilskiej, Domowej i Podmokłej (na odcinku od wysokości granicy pomiędzy działkami nr 98 26/1 do ul. Sarniej) oraz regulacja cieku Bystry Rów (na odcinku, od ulicy Rodzinnej do ul. Sarniej). 2014/04/10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/04/09
Usunięcie kolizji z liniami energetycznymi w ul. Łącznej na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie- etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2014/04/01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/03/31
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki w al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 2014/03/27
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Szczecin 2014/03/27
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22 a w Szczecinie 2014/03/26
Remont wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczenia z niecką basenową w budynku Gimnazjum nr 3 położonym przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2014/03/26
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin o wartości zamówienia nie przekraczającej 207 000 Euro 2014/03/25
Zakup usług hotelowych 2014/03/21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/03/20
Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie 2014/03/19
Dostawa mebli, dywanów i wyposażenia dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/03/18
Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 6 2014/03/17
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2014/03/17
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Rayskiego 9 dz. Nr 57/1, obręb 1025 Szczecin 2014/03/11
Przebudowa bloku sportowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap II 2014/03/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/03/04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014/02/28
Dostawę zestawów meblowych dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/02/27
Roboty budowlane w sięgaczu ul. Nad Odrą realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie” 2014/02/20
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2014/02/20
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 1.7.2014 r. do 30.6.2017 r. 2014/02/20
Wykonanie drenażu w ul. Wkrzańskiej na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2014/02/20
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2014 r. 2014/02/19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,,Przebudowy dróg ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych - etap I, budowa kanalizacji deszczowej" 2014/02/18
Druk i dostawa druków reklamowych 2014/02/14
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2014/02/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin 2014/02/04
Wykonanie i dostawa wydruków wielkoformatowych przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2014/02/03
Dostawa mebli, dywanów i wyposażenia dla budynku Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie 2014/01/31
Dostawa i montaż mebli modułowych i zabudów do wyposażenia pomieszczeń budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2014/01/21
Wykonanie w roku 2014 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomosciami 2014/01/17
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie w systemie modułowym - w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2014/01/16
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie - etap II - rejon ulic: Sarnia, Podmokła, Czeska, Jemiołowa oraz Regulacja cieku Bystry Rów (na odcinku od zbiornika retencyjnego do ul. Sarniej) 2014/01/15
Dostawa mebli tapicerowanych, krzeseł i stolików do wyposażenia pomieszczeń budynku Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej 2014/01/10
Dostawa urządzeń i rozbudowa systemu na potrzeby realizacji zadania Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II –Infrastruktura 2013/12/30
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ulicy Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 2013/12/27
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 2013/12/23
Opracowanie koncepcji systemu głównych i lokalnych tras rowerowych dla miasta Szczecin 2013/12/13
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie w systemie modułowym - w procedurze zaprojektuj i wybuduj 2013/12/12
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2013/12/11
Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego dla zadania: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie tj. dawnej willi Lentza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2013/12/10
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013/12/04
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin” 2013/12/03
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/12/03
Sporządzenie wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu budowlanego pn.- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 115- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2013/11/29
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/11/28
Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/11/27
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/11/13
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/11/07
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/11/06
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2013/10/30
Druk dwóch polsko-niemieckich publikacji pokonferencyjnych podsumowujących IV i V Konferencję Transgraniczną - Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką – zbiór rekomendacji 2013/10/25
Budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w Szczecinie 2013/10/24
Opracowanie składu, druku i dostawę miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin 2013/10/23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/10/22
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyn zgonu 2013/10/14
Budowę sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie – inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj. 2013/10/11
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa Ośrodka Sportowego- Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej nr 19 i nr 21 w Szczecinie – Etap I i II, opracowanej przez BIMAT Sp. z o.o. w czerwcu 2009 r., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2013/10/10
Dostawa druków reklamowych przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/10/04
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 2013/09/27
Budowa układu drogowego ul. E. Plater i Księżnej Salomei w Szczecinie – Etap I 2013/09/27
Remont dachu Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6-7, 70-557 Szczecin 2013/09/24
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie - inwestycja typu: zaprojektuj i wybuduj 2013/09/24
Remont sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w Szkole Podstawowej Nr 74 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie 2013/09/20
Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie 2013/09/19
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Różowej 24 w Szczecinie 2013/09/19
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2013/2014 2013/09/18
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: optymalizacja funkcjonowania infrastruktury drogowej w rejonie ul. A. Struga i ul. Pomorskiej 2013/09/16
Zagospodarowanie terenu elementami sportowymi przy Szkole Podstawowej Nr 1, al. Piastów 6 w Szczecinie – etap I 2013/09/16
Budowa systemu monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD wraz z budową instalacji elektrycznych zasilających w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej – dokończenie robót 2013/09/11
Wykonanie obudowy i oddymiania klatek schodowych wraz z przebudową instalacji hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrzna izolacja ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9 2013/08/28
Remont dachu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 przy ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin 2013/08/27
Przebudowa części poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe i pokoje hotelowe w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA z siedzibą przy ul. Monte Cassino 19 w Szczecinie – Etap II. 2013/08/26
Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych dla budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie 2013/08/23
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu pn. "Gryfuś" przy Przedszkolu Publicznym Nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin 2013/08/20
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ulicy Rymarskiej 22a w Szczecinie 2013/08/19
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 54 przy ul. Rayskiego 9 w Szczecinie 2013/08/19
Przebudowa wentylacji mechanicznej zespołów sanitarnych, docieplenie budynku i przebudowa kanalizacji deszczowej dla Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących - dz. bud. 46, 40/4 dr - Etap I 2013/08/09
Remont sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, ul Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin 2013/08/01
Osuszenie i izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 48 przy ul. 9-go Maja 13 w Szczecinie – ETAP IV 2013/07/29
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2013/07/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/07/26
Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu I a - część lądowa i etapu I b - część wodna 2013/07/25
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/07/24
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 przy ulicy Letniskowej 1 w Szczecinie 2013/07/23
Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie – II etap 2013/07/19
Wykonywanie w roku 2013 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2013/07/15
Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ulica Małkowskiego 12 w Szczecinie 2013/07/12
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Gryfuś” na terenie Przedszkola Publicznego Nr 31 przy ulicy Monte Cassino 17 w Szczecinie 2013/07/10
Prowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych dla zadań: „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo- składowe”, Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 2013/07/08
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina 2013/07/04
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/06/25
Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ulica Małkowskiego 12 w Szczecinie 2013/06/07
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej, na odcinku od ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 2013/06/06
Przeprowadzenie ogólnopolskiej oraz lokalnej kampanii outdoorowej dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/06/05
Wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji nagłośnienia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2013/06/05
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/06/05
Wykonanie wraz z dostawą i rozmieszczeniem abstrakcyjnej kompozycji rzeźbiarskiej Łodzi Wyszaka w ramach zadania polegającego na utworzeniu "Alei Żeglarzy" w Szczecinie 2013/06/03
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Przedszkole Publiczne Nr 23, ulica Ofiar Oświęcimia 12 w Szczecinie 2013/05/29
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2013/05/29
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie 2013/05/29
Przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłącza cieplnego w Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie – ETAP 1 2013/05/29
Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie - kontynuacja 2013/05/17
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2013/05/16
Dostawa materiałów informacyjno promocyjnych w związku z realizacją projektu: Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania, współfinansowanego z programu unijnego INTERREG IV A oraz na druk i dostawa druków reklamowych 2013/05/16
Przebudowa pomieszczeń sanitariatów przy sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie 2013/05/14
Przebudowa pomieszczeń sanitariatów – etap I w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2013/05/14
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2013/05/14
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na punkt przedszkolny, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin 2013/05/14
Nadzór autorski na zadaniu pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna 2013/05/07
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomosci na terenie miasta Szczecin 2013/05/07
Kompensacja mocy biernej w 36 jednostkach oświatowych oraz wymiana rozdzielni głównej w ZSO Nr 3 wraz z przystosowaniem układów pomiarowych 15 kV do warunków TPA w 2 jednostkach oświatowych 2013/04/30
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na poddaszu na sale zajęć przedszkolnych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie 2013/04/18
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2013/04/16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu I a – część lądowa i etapu I b – część wodna" 2013/04/12
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi gospodarki odpadami z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem 2013/04/05
Organizacja VI Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2013 oraz wykonanie pokazu sztucznych ogni podczas finału regat The Tall Ships Races 2013 w Szczecinie 2013/04/05
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2013 r. 2013/03/29
Wykonywanie w roku 2013 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2013/03/27
Obsługa agencyjna floty biorącej w finale The Tall Ships Races 2013 r. oraz jednostek korzystających z projektu Przyjazny Port 2013/03/15
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi gospodarki odpadami z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem 2013/03/15
Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych jako przyłączy telekomunikacyjnych do miejskiej szkieletowej sieci transmisji danych dla jednostek instytucji gminnych w podziale na zadania 2013/03/14
Wykonanie, dostawa i montaż materiałów reklamowych Miasta Szczecin, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/03/12
Zakup usług hotelowych 2013/03/11
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w poniższych częściach: część I – szkolenie z obsługi trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego, część II - szkolenie z Systemu Zarządzania Jakością ISO 0991; 2008 2013/03/11
Nadzór autorski na zadaniu pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna” 2013/03/06
Dostawę i podłączenie sprzętu i urządzeń AGD w budynku Trafostacji Sztuki Szczecin, ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie 2013/03/06
Wykonanie oraz montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2013/03/05
Wybór oferty najkorzystniejszej na Druk i dostawę druków reklamowych Miasta Szczecin 2013/03/01
Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie wraz z przebudową cieku „Bystry Rów” Etap IIIa – Przebudowa i uzbrojenie ul. Podmokłej, na odcinku od ul. Jemiołowej do granicy działek nr 98 i 26/ oraz cieku „Bystry Rów” na odcinku od ul. Nowokresowej 2013/02/19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2013/02/19
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2013/02/18
Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna 2013/02/15
Przebudowa ulicy Spiskiej na os. Gumieńce w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Okulickiego i Wrocławską do wysokości GPZ 2013/02/15
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2013/02/15
Wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 2132 (Pogodno 132) miasta Szczecin 2013/02/15
Wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów 2013/02/07
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w poniższych częściach: część I – szkolenie z obsługi trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego, część II - szkolenie z Systemu Zarządzania Jakością ISO 0991; 2008 2013/02/07
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2013 oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/02/05
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2013 oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2013/02/05
Usługa reklamowa polegająca na druku i ekspozycji reklamy wielkoformatowej w miastach: Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań. 2013/02/05
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin – dokończenie zadania inwestycyjnego 2013/01/31
DOKOŃCZENIE ZADANIA - „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko -ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 71, ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin” 2013/01/31
Dostawa zestawów prezentacyjno - szkoleniowych dla projektu Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2013/01/18
Dostawa licencji oprogramowania systemowego dla projektów Portal BEZPIECZNI RAZEM i Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2013/01/17
Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 2013/01/11
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” 2013/01/07
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2012/12/31
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO SZCZECIN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2012/12/21
Dostawa i montaż systemu kurtyn akustycznych w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2012/12/19
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 2012/12/17
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasta Szczecin 2012/12/07
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012/12/03
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/11/30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2012/11/27
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/11/23
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2012/11/22
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału, druk i oprawa introligatorska w formacie A4 oraz wykonanie wersji elektronicznej „Raportu o stanie miasta 2012” 2012/11/22
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/11/19
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin (w tm promocji projektów unijnych) 2012/11/06
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2012/11/06
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/10/29
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/10/23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/10/19
Dostawa sprzętu komputerowego 2012/10/17
Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym i pracowni zawodowych w budynku Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego 2012/10/16
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej 3b w Szczecinie, w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasta Szczecin- inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj 2012/10/11
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych Warszewo etap II - regulacja cieku Bystry rów i budowa drogi dojazdowej część II przy ul. Duńskiej w Szczecinie 2012/10/10
Dostawa elektronicznych treści edukacyjnych dla realizacji projektu „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2012/10/09
Osuszenie i izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 48 przy ul. 9-go Maja 13 w Szczecinie – ETAP I 2012/09/27
Budowa systemu monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD wraz z budową instalacji elektrycznych zasilających w budynku Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2012/09/26
Zakup energii elektrycznej dla 498 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji 2012/09/17
Opracowanie, skład, druk i dostawa miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin - wybór oferty 2012/09/17
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektów pn.: ”Mobilne stoisko EGOS” oraz „Organizacja XVI Konferencji Szkoleniowej pn. Kompleksowa gospodarka odpadami” realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012/09/12
Dostawa elektronicznych treści edukacyjnych dla realizacji projektu „Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin 2012/09/07
Dostawa, instalacja i serwisowanie 20 sztuk lamp solarnych hybrydowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2012/09/03
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/08/31
Wykonanie oraz montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tablic z numeracją budynków oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2012/08/30
Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1551, Szczecin ul. Sowia/Kozia 2012/08/30
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/08/29
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie 2012/08/29
Remont pokrycia dachowego budynku Pracowni Zajęć Praktycznych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2012/08/24
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2012/08/23
Wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem internatu w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie 2012/08/20
Budowa boisk sportowych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Nr 9 przy ul. Ks. Dąbrówki 10 w Szczecinie 2012/08/16
Przebudowa bloku sportowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap I 2012/08/03
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2012/07/30
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/07/30
Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 2012/07/30
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. 2012/07/26
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2012/2013 2012/07/24
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/07/20
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie”- etap I odcinek D1- D5 w ul. Szafera 2012/07/19
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2012/07/19
Usługa ochrony imprez: V Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2012 2012/07/12
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach programu osiedlowe i dzielnicowe centra sportu i rekreacji przy Gimnazjum nr 10 ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie działka nr 152 2012/07/10
Budowa dróg publicznych na osiedlu domów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych „MAŁE BŁONIA” przy ul. Łącznej w Szczecinie – Etap II (odcinek A1-E1,C-D,O-P) 2012/07/06
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/07/04
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych za zakresu niemieckiego na polski i odwrotnie dla projektu unijnego pn. Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania realiz 2012/07/03
Przebudowę pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie – etap II 2012/07/02
Remont dachu budynku Pracowni Języków Obcych Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32/33 w Szczecinie 2012/06/28
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/06/21
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie 2012/06/20
Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2012/06/14
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzny 2012/06/13
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management. 2012/06/13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” – Etap I 2012/06/12
Wykonanie elektronicznej wersji publikacji „Strategia Rozwoju Szczecina 2025” w postaci prezentacji multimedialnej oraz powielenie na 500 nośnikach USB o pojemności 4GB 2012/06/08
Przeprowadzenie i realizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2012/06/01
Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektu pn. „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin 2012/05/29
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V z rejonu skrzyżowania z ulicami Arkońską i Niemierzyńską 2012/05/28
Produkcja banerów, płyt PCV, taśm grodzeniowych i samoprzylepnych 2012/05/23
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów oraz ekranów projekcyjnych 2012/05/21
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2012/05/16
Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3 2012/05/14
Zakup usług hotelowych 2012/05/11
Przebudowa sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ulicy Dubois 38/41 w Szczecinie 2012/05/11
Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie 2012/05/08
Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca 2012/05/02
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/04/25
Wymiana okien w budynkach przy ul. Krasińskiego Nr: 1, 2, 99, 101, 102, 103 i 104 w ramach zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie Etap I i II 2012/04/24
Studium Techniczno - Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Trasy Północnej, etap III 2012/04/20
Zakup usług hotelowych 2012/04/20
Budowa ulicy Jemiołowej z infrastrukturą techniczną na osiedlu Warszewo w Szczecinie 2012/04/13
Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin- placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 01.07.2012 do 30.06.2014 2012/04/12
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektów: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura i Portal edukacyjny województwa zachodniop. 2012/04/06
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO 2012/04/05
Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie, w zakresie: 2012/04/03
Remont układu odwadniającego wraz z rowem odprowadzającym i instalacją wód deszczowych w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Nad Odrą w Szczecinie 2012/03/30
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2012/03/29
Przebudowa ul. Rysiej i Kaczej na os. Kijewo w Szczecinie 2012/03/28
Zakup i dostawa akcesoriów i drobnego sprzętu komputerowego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/03/27
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management 2012/03/27
Dostawa materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem do celów promowania Miasta Szczecin 2012/03/27
Opracowanie spójnej koncepcji graficznej i przygotowanie projektów materiałów promocyjnych finału regat TTSR 2013 oraz wydarzeń towarzyszących realizowanych w latach 2012-2013 2012/03/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin wraz z usługą dostępu do Internetu 2012/03/22
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy miasto Szczecin 2012/03/21
Dostawa nośników informacyjnych i gadżetów przeznaczonych dla uczestników konferencji pn. VIII Forum Samorządowe 2012/03/20
Budowę trzech kładek dla pieszych (mostków parkowych) o numerach 2, 3 i 6 nad rzeką Bukowa 2012/03/20
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2012/03/19
Trasy widokowe i szlaki konne. Inwestycja typu: zaprojektuj i wybuduj 2012/03/16
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2012/03/16
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 2012/03/16
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim. Inwestycja typu Zaprojektuj i wybuduj 2012/03/16
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania konferencji pn. VIII Forum Samorządowe 2012/03/15
Produkcja i kolportaż druków promocyjnych Miasta Szczecin 2012/03/14
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie wraz z wykonaniem iluminacji oraz hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2012/03/12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną” 2012/03/01
Modernizację punktów zbiórki odpadów problemowych Ekoportów w ramach projektu Household Participation in Waste Management 2012/02/29
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/02/28
Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów oraz organizacja pokazów sztucznych ogni podczas Dni Morza - Sail Szczecin 2012 2012/02/20
Produkcja wydarzeń artystycznych towarzyszących TTSR 2013 2012/02/17
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO 2012/02/17
Usługi Public Relations w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku miasta w mediach ogólnopolskich i on-line 2012/02/16
Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie 2012/02/14
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2012 r. 2012/02/10
Studium Techniczno – Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Szafera 2012/02/06
Korekta językowa dokumentu Strategia Rozwoju Szczecina 2025 w polskiej wersji językowej, korekta redakcyjna opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału oraz druku i oprawa introligatorska Strategii 2012/02/03
Wykonywanie w roku 2012 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2012/02/01
Budowa miedzyosiedlowego parku rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby wSzczecinie w ramach projektu " Miedzyosiedlowy park rekreacyjnyprzy ul. Kutrzeby w Szczecinie". 2012/01/27
Przeprowadzenie ogólmopolskich. regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych ora usługi reklamowe dla UM 2012/01/26
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin 2012/01/25
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sadowych ( psycholog, psychiatra) 2012/01/12
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz akcesoriów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin 2012/01/05
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2012/01/05
Usługa dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta i Rad Osiedli 2012/01/04
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin 2012/01/04
Przeprowadzenie ogólmopolskich. regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych ora usługi reklamowe dla UM 2012/01/03
Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin 2011/12/30
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych ( psycholog, psychiatra) 2011/12/22
Dostawa oprogramowania portalu i elektronicznych treści edukacyjnych dla projektów „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” i „Portal BEZPIECZNI RAZEM 2011/12/21
Rozbiórka budynków mieszkalnych: wielorodzinnego przy ul. Dąbskiej 90 w Szczecinie i jednorodzinnego przy ul. Zoologicznej 15 A w Szczecinie. 2011/12/20
Wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie Wyspy Grodzkiej w celu przygotowania Wyspy pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej; Wyspa Grodzka, dz. Nr 11 obręb 84 Szczecin - Śródmieście 2011/12/19
Prowadzenie badań laboratoryjnych dla zadania Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2011/12/15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod fu 2011/12/14
Publikacja ogłoszeń prasowych oraz przekazów reklamowych Gminy Miasto Szczecin w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na 2012r. 2011/12/12
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i frankownicy na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/12
Świadczenie usług zdrowotno- diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporzadzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych ( psycholog, psychiatra) 2011/12/09
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin 2011/12/06
Usługi medyczne w zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych i usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/05
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności i kompetencji wystąpień publicznych oraz z rozwoju umiejętności komunikacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/01
Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń:lokalnych,międzystrefowych(...) 2011/12/01
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej oraz czasopism i ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2012 2011/11/30
Usługa dostępu do internetu i łacze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/29
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2012 2011/11/29
Usługa edukacyjna w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin. 2011/11/29
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/28
Budowa systemu szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do interentu. Inwestycja typu: "Zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Aktywnie i inetraktywnie w Lasach Miejskich Szczecina 2011/11/28
Dostawa komputerów przenośnych, ploterów, proofera cyfrowego, risografu oraz serwerów z monitorami i oprogramowaniem do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/11/25
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/23
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa budowlanego w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/11/18
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/11/16
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 2011/11/14
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin 2011/11/09
Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych 2011/11/09
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011/11/08
Przebudowa basenu przeciwpożarowego zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie 2011/11/07
Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu 2011/11/02
Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa zespołu boisk Szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną... 2011/10/25
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/10/20
Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pokładowej 19, 20 – jednym z budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza 2011/10/20
Przebudowa pomieszczeń sanitarno – socjalnych przy hali sportowej w części C budynku Gimnazjum Nr 7 przy ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie” ( ETAP I ) 2011/10/17
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy 2011/10/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/10/11
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” [etap II, część I] 2011/10/10
Druk materiałów promocyjnych dla Biura ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecin 2011/10/04
Opracowanie składu, druku i dostawy miejskich kalendarzy promocyjnych dla Gminy Miasto Szczecin 2011/09/30
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego w Szczecinie 2011/09/27
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej dla obiektu: Port Jachtowy - Szczecin; Wyspa Grodzka, dz. nr 11 obręb 84 Szczecin - Śródmieście 2011/09/27
Zabezpieczenie skarpy drogi dojazdowej do ZWiK w ul. ks. Warcisława I w Szczecinie 2011/09/26
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/09/22
Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. dla pomieszczeń Filharmonii i wentylacji mechanicznej Sali Sesyjnej oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. Filharmonii i lewego skrzydła gmachu UM 2011/09/20
Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. Nr P166, P213, 1271, 2265, 3033,0014,1010,2013,3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/09/14
Rozbudowę i przebudowę budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 2011/09/14
Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych AZS – Wyspa Wenecja ul. Heyki 4 w Szczecinie 2011/09/14
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie – I etap 2011/09/14
Produkcja druków reklamowych 2011/09/12
Dokończenie zadania pn.: Przebudowa zespołu boisk Szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budowa murowanego budynku szatniowo-sanitarnego, budowa oświetlenia terenu, a także likwidacja 2011/09/09
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem 2011/09/09
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2011/09/08
Przebudowa pomieszczenia kancelarii tajnej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/09/06
Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku Gimnazjum nr 26 w Szczecinie 2011/09/06
Dostawa piór i długopisów z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r. 2011/09/05
Skład, druk oraz dostarczenie dwóch publikacji podsumowujących projekty realizowane przez Gminę Miasto Szczecin – Debaty Transgraniczne oraz III Edycja Konferencji Transgranicznej 2011/09/01
Dokończenie zadania po nazwą „Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 48 2011/08/31
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu, z zakresu kodeksu etyki urzędnika, w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/08/26
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Łosiowej 5 w Szczecinie 2011/08/18
Kompleksowy remont toalet uczniowskich w budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie- I etap 2011/08/17
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2011/08/17
Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/08/16
Wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin 2011/08/16
Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. Nr P166, P213, 1271, 2265, 3033,0014,1010,2013,3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/12
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/12
Druk i dostawa materiałów informacyjno promocyjnych w związku z realizacją projektu pn: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania finansowanego z programu unijnego INTERREG 2011/08/12
Przebudowa pomieszczenia kancelarii tajnej w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/11
Dostawa samochodu specjalistycznego do zadań przeciwpożarowych w ramach projektu 2011/08/09
Dokumentacja techniczna przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Romera i Benesza w Szczecinie 2011/08/04
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału w sezonie grzewczym 2011/2012 2011/08/01
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych o nr 2062, 3055, P091, 1251, 2251, 1237, 1239, 2234, 2236, 3237, 3239 w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/08/01
Remont klatki schodowej od ul. Odrowąża w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/28
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/07/27
Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych zadaniem inwestycyjnym: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura 2011/07/27
Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasów miejskich Szczecina. Inwestycja typu „Zaprojektuj i wybuduj” 2011/07/22
: Projekt budowlany remontu i przebudowy węzłów sanitarnych (pom. P166, P213, 1271, 2265, 3033, 0014, 1010, 2013, 3011,0062) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/22
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/07/21
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin 2011/07/20
Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie 2011/07/18
Remont toalet w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie 2011/07/12
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 – Etap II skrzydło zachodnie wraz z budynkiem PINB 2011/07/11
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/07/08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/07/08
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Łosiowej 5 w Szczecini 2011/07/07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie MAŁEGO BOISKA SPORTOWEGO, BIEŻNI I ŚCIEŻKI ZDROWIA wg programu „GRYFUŚ” 2011/07/07
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/07/06
Ochrona wyspy Bielawa wraz z całą infrastrukturą i obiektami znajdującymi się na wyspie 2011/07/06
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO- INFO 2011/07/06
Obudowa klatki schodowej na poziomie parteru i piętra w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2011/07/05
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/07/04
Usługa w zakresie badań diagnostycznych dotyczących problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych 2011/07/04
Przebudowa pomieszczeń sanitarno - socjalnych przy hali sportowej w części C budynku Gimnazjum Nr 7 przy ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie ( ETAP I ) 2011/07/04
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy SP 71 ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin 2011/07/01
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy SP nr 14 ul. Strzałowska 27 w Szcze 2011/07/01
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 – Etap I skrzydło zachodnie 2011/06/30
Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie w zakresie oznakowania ulic oraz przygotowanie bazy danych elementów SIM 2011/06/29
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2011/06/29
Dostawa i montaż 200 sztuk stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2011/06/27
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/06/24
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie 2011/06/24
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami (w budynku szkoły) zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospo 2011/06/22
Przebudowa toalet w budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie - etapy I, II oraz IIIa 2011/06/21
Budowa Systemu Centrów Informacji Turystycznej w Szczecinie 2011/06/16
Druk i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/06/15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/14
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2012r. 2011/06/10
Dostawa mebli oraz akcesoriów meblowych i wyposażenia do pracowni szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/06/10
Sporządzenie dokumentacji projektowej iluminacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/09
Modernizację pomieszczeń szkolnych i balkonu nad wejściem głównym oraz wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie 2011/06/08
Projekt budowlano – wykonawczy remontu instalacji zimnej i cieplnej wody w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/06
Wzmocnienie osuniętej skarpy przy boisku „ORLIK” przy ul. Paproci w Szczecinie 2011/06/01
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin 2011/06/01
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych (pomieszczenia nr 0118, 0119, 1118, 1119, 3119, 3121, 2176, 2177) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/06/01
Wydzielenie niezbędnych pomieszczeń dla punktu przedszkolnego na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie 2011/05/30
Dostawa i montaż 200 sztuk stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2011/05/26
Przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ewakuacji pracowników w wyniku zagrożenia pożarowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2011/05/24
Przebudowa ul. Sowiej i Puszczykowej na os. Kijewo w Szczecinie 2011/05/23
Dostawa licencji oprogramowania systemowego dla projektów: „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin”, „Portal Bezpieczni Razem” i „Szczecin Infrastruktura ... 2011/05/20
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla 6 w Szczecinie w celu wydzielenia przeciwpożarowej strefy ZL II z pomieszczeniami punktu przedszkolnego ze strefy ZL III budynku szk 2011/05/19
Dostawa druków reklamowych, przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2011/05/17
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/05/17
Zabezpieczenie techniczne programu artystycznego Dni Morza - Sail Szczecin 2011 oraz Dni Rzeki Odry 2011 2011/05/12
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2011/05/11
Budowa Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Szczecinie 2011/05/06
Dostawa upominków do Urzędu Miasta Szczecin, z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta 2011/05/06
Dostawa nośników informacyjnych i gadżetów przeznaczonych dla uczestników konferencji pn. „VII Forum Samorządowe 2011/04/22
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/04/22
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania konferencji pn. VII Forum Samorządowe 2011/04/21
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego w Szczecinie 2011/04/21
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: „Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowni na Centrum Sztuki Współczesnej ... 2011/04/21
Projekt, dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2011/04/20
Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych w ramach projektu Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina 2011/04/19
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2011/04/19
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA NA ZADANIU: SZCZECIN INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – ETAP 1 INFRASTRUKTURA 2011/04/15
Budowa ulicy Nowokresowej na odcinku od wjazdu na dz. Nr 7/6 do ulicy ks. Warcisława I wraz z infrastrukturą techniczną na os. „Warszewo” w Szczecinie 2011/04/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/04/11
Opracowanie spójnej koncepcji graficznej i przygotowanie projektów materiałów promocyjnych finału regat TTSR 2013 oraz wydarzeń towarzyszących realizowanych w latach 2011-2013 2011/04/08
Opracowanie konceptu kreatywnego dla trzech wybranych wydarzeń (eventów) organizowanych przez Miasto Szczecin 2011/04/07
Dostosowanie krat okiennych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin dla potrzeb ewakuacji 2011/04/06
Pełnienie Funkcji Inżyniera oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zaprojektowania i wybudowania systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie 2011/04/06
Wykonanie niezbędnych robót hydrotechnicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 2011/04/01
Dostawa mebli i wyposażenia biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/31
Dostawa krzeseł i ław do budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie - wykonanych z materiałów trudno zapalnych oraz nie wydzielających toksycznych produktó 2011/03/31
Wsparcie organizacyjne i kompleksową obsługę imprezy pn. X Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI 2011/03/29
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2011/03/28
Dokonanie międzynarodowych ocen ratingowych Miasta Szczecin przez okres czterech lat: długoterminowej oraz krótkoterminowej 2011/03/28
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/28
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2011/03/22
Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasów miejskich Szczecina. Inwestycja typu Zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Bezpieczeństwo, monitoring i ochr 2011/03/21
Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/03/11
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2011 r. 2011/03/09
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Dubois 38/41 w Szczecinie 2011/03/09
Termomodernizacja budynku wraz z nową kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie, na działce o numerze geodezyjnym 4 w obrębie 3013 Nad Odrą 2011/03/08
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i budową kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie 2011/02/28
Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorni na Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie 2011/02/28
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do skutecznego pozyskania dofinansowania środków pomocowych z Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2011/02/28
Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC–Sz-n 2011 oraz organizacja pokazów sztucznych ogni podczas Dni Morza–Sail Sz-n 2011 i przejęcia przez Polskę prezydencji 2011/02/28
Docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 74 i Gimnazjum nr 29 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie w ramach programu 2011/02/25
Budowa stacji transformatorowej przy Szczecińskim Domu Sportu, przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2011/02/23
Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011/02/15
Budowa basenu treningowego z przeciwprądem 2011/02/15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli i audytu w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2011/02/15
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 2011/02/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/02/09
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 2011/02/05
Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie obejmującej opracowanie:1) programu funkcjonalno-użytkowego,2) dokumentacji projektowej,3) aktualizacji dokum 2011/02/02
Dostawa i instalacja 2 szt. saun w pomieszczeniach krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2011/02/02
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/02/01
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) n 2011/01/27
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/01/20
„Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie” 2011/01/10
ROBOTY REMONTOWE W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2011 2011/01/04
Inżynier Kontraktu dla Zadania Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2010/12/28
Pomoc Techniczna dla Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 2010/12/28
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/12/22
Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2010/12/15
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie sezonowego, przenośnego lodowiska o wymiarach 15m x 28m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie wraz z ręczną 2010/12/15
Remont dachu budynku Szkolnego Schroniska Młodziezowego przy ul. Monte Cassino 19a w Szczecinie 2010/12/14
„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie” 2010/12/13
Przygotowanie poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010/12/13
Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w okresie od podpisania umowy do 30.04. 2010/12/13
Budowa tymczasowych chodników, parkingu oraz oświetlenia dla tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2010/12/06
Dostawa notesów, długopisów, plakatów oraz kubków promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację 2010/12/01
Budowa basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu 50-metrowego 2010/11/26
Dostawa sprzętu i wyposażenia kuchennego do pracowni nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2, Zespole Szkół Nr 8 i Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie 2010/11/23
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa węzła „Tczewska” na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi..... 2010/11/22
Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na Terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Przebudowa i budowa stosunków wodnych oraz odmulenie Stawów Syrenich na terenie projektowanego... 2010/11/19
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnictw promulgacyjnych i ich dostawę do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2011 2010/11/19
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012r. 2010/11/19
„Zakup materiałów promocyjnych – tablice i tabliczki informacyjno – pamiątkowe oraz naklejki informacyjne przeznaczone do realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia szczecińskich... 2010/11/19
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. 2010/11/18
Dostawa urządzeń – wyposażenia siłowni - dla obiektu krytego basenu 50-metrowego 2010/11/18
Dostawę sprzętu i wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni nawigacji i pracowni symulacji silników okrętowych w Zespole Szkół Technicznych i Morskich przy.... 2010/11/16
Remont dachu budynku internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, przy ul. Romera 2. 2010/11/15
Przeprowadzenie działań promujących projekt pod nazwą "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" 2010/11/10
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Szczecin 2010/11/09
Druk i dostawa kalendarza ściennego na 2011 rok 2010/11/09
Remont dachu budynku głównego VII Liceum Ogólnokształcącego 2010/11/04
Dostawa 8 sztuk trenażerów pływackich dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/10/26
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2010/10/25
Budowa sięgacza ul. Nowokresowej oraz przebudowa części ul. Kresowej i Jemiołowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu „Warszewo” w Szczecinie. 2010/10/18
Dobudowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie 2010/10/12
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/10/11
Remont sali gimnastycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 4 ul. Pokoju 48 w Szczecinie 2010/10/11
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie 2010/10/05
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI PŁONI 2010/10/04
Dostawa i montaż mebli ruchomych – dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/09/30
Remont dachu budynku [obiekt wpisany do rejestru zabytków] Przedszkola Publicznego 2010/09/29
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Po pierwsze kompetencje – szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2010/09/29
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego). 2010/09/28
Opracowanie oraz wdrożenie procedury konsultacji społecznych spraw ważnych dla Gminy Miasto Szczecin – usługa związana z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą ... 2010/09/24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Produkcję kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych” 2010/09/20
Budowa wiatrołapu przy budynku Małej Wielkiej Szkoły przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2010/09/17
Korekta redakcyjna, językowa, opracowanie graficzne, ujednolicenie materiału oraz druk i oprawa introligatorska "Raportu o stanie miasta Szczecin 2010" w formacie A4 2010/09/16
Przeprowadzenie działań promujacych projekt pod nazwą "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" 2010/09/13
Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi przy Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie – etap I 2010/09/09
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie – oświetlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w Szczecinie – etap II 2010/09/09
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” 2010/09/08
Rozbiórka obiektów kubaturowych zlokalizowanych na posesji przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 2010/09/07
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2010/09/06
Dostawa mebli i sprzętu fryzjerskiego oraz wyposażenia do pracowni nauki zawodu fryzjer w Zespole Szkół Rzemieśliniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2010/09/06
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2010/09/03
Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 10, ul. Karpacka 29 w Szczecinie 2010/09/01
Przebudowa z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Benesza 75 w Szczecinie - etap 2 2010/09/01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostk 2010/08/31
Dostawę i montaż mebli i zabudów, elementów wyposażenia pomieszczeń socjalnych oraz dostawę maszyn i narzędzi do utrzymania czystości – dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy... 2010/08/30
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych – Moje Boisko – ORLIK 2012 przy SP nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej 2 w Szczecinie 2010/08/25
Naprawa uszkodzeń obiektów przepompowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/08/25
Budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu – program Orlik 2012 oraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla potrzeb.. 2010/08/24
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. jAROWITA 3 W SZCZECINIE NA POTRZEBY PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 2010/08/24
Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją gmachu Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 2010/08/24
Pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu na zadaniu Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II 2010/08/16
Dostawa wraz z instalacją konstrukcji systemu podestów, stopni balustrad i tablic informacyjnych oraz dostawa wraz z instalacją konstrukcji do transportu i ekspozycji pojazdów dla potrzeb Muzeum Techn 2010/08/12
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie 2010/08/09
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Gdyński 2010/08/09
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/08/03
Promenada z widokiem na Odrę-przebudowa szczecińskich bulwarów-Bulwar Piastowski 2010/08/03
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH – PROGRAM MOJE BOISKO ORLIK 2012 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42, UL. HOŻA 25 W SZCZECINIE – ETAP 1 2010/07/30
Budowa boisk sportowych – Program MOJE BOISKO ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, ul. Zofii Nałkowskiej 33 w .... 2010/07/30
Dostawa plakatów, tablic informacyjnych oraz stojaków reklamowych w związku z realizacją projektu pn. „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”. 2010/07/30
Dostawę i montaż lin torowych i ograniczających boisko do piłki wodnej oraz bębnów do magazynowania lin – dla krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/07/23
Dostawa galanterii skórzanej z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych Miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.04.2011 r. 2010/07/22
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II 2010/07/21
Dostawę i sprzedaż ciepła do budynku Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Ściegiennego 62-65 w Szczecinie 2010/07/16
Budowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie” 2010/07/16
Dostawa fabrycznie nowego analizatora biochemicznego, holtera RR, autorefraktometru z keratometrem, tonometru, stolika okulistycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem (rozruchem) oraz przesz 2010/07/16
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Ściegiennego 62-65 w Szczecinie 2010/07/16
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2010/07/15
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/07/14
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010/07/14
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pokładowej 20 w Szczecinie, 2010/07/14
Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń do prowadzenia rehabilitacji, ćwiczeń siłowych oraz dostawę wyposażenia gabinetu lekarskiego - dla obiektu krytego basenu 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskieg 2010/07/13
Dostawa i montaż elektroniczneg systemu pomiaru czasu do obsługi zawodów w pływaniu i piłce wodnej z tablicą wyników i słupkami startowymi – dla budynku krytego basenu 50-metrowego przy ul.Niedziałk 2010/07/13
Budowa wiatrołapu przy budynku Małej Wielkiej Szkoły przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie 2010/07/12
Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej nr10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie 2010/07/09
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie 2010/07/08
Budowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 11, Osiedle Kasztanowe 54 w Szczecinie 2010/07/07
Remont wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantowej wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń technicznych na hydrofornię dla celów p.poż. z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku Urzędu Miasta Szcz 2010/07/06
Naprawa uszkodzeń obiektów przepompowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/07/01
Remont oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 przy ulicy Bałtyckiej 1a w Szczecinie 2010/07/01
Przebudowa boisk sportowych i budowa budynku zaplecza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Moje boisko ORLIK 2012” na terenie Gimnazjum Nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie 2010/06/30
Boiska sportowe z zapleczem – ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową 2010/06/30
Budowa boisk sportowych - program MOJE BOISKO-ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego w SP 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie 2010/06/30
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – PROGRAM ORLIK 2012 - PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69, UL. ZAMOYSKIEGO 2, SZCZECIN 2010/06/30
Budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu - program ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Floriana Szarego 12, 71-743 Szczecin 2010/06/30
Budowa boisk sportowych – program MOJE BOISKO ORLIK 2012 –wraz z niezbędną infrastrukturą i budynkiem zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 35 2010/06/30
Remont węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie 2010/06/29
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – PROGRAM ORLIK 2012 - PRZY ZSO NR 2, UL. KOPERNIKA 16a W SZCZECINIE 2010/06/29
Budowę boisk sportowych Program ORLIK 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzupełniającymi urządzeniami sportowymi i budynkiem zaplecza socjalnego przy Zespole Nr 12 ul. Kablowa 14 w Szczecinie 2010/06/28
Ustawienie i opróznianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina. 2010/06/25
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/06/25
Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta 2010/06/23
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2010/06/21
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lotniska Szczecin Dąbie w ramach zadania „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie”- etap I” 2010/06/21
Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2010 r. 2010/06/16
Wykonanie zagospodarowania polan leśnych w ramach projektu Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej 2010/06/15
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej 2010/06/15
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Elbląski 2010/06/15
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową al. Niepodległości i pl. Żołnierza 2010/06/15
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO 2010/06/10
Modernizacja węzła cieplnego sali gimnastycznej w ZS nr 3 przy ul.Sowińskiego 70 w Szczecinie 2010/06/09
Remont dachu Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2010/06/08
Remont wewnętrznej instalacji p.poż. hydrantowej wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń technicznych na hydrofornię dla celów p.poż. z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku UM Szczecin 2010/06/08
Remont i przebudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9 2010/06/08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pnRozbudowa wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 2010/05/28
Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Tomaszowskiej w Szczecinie 2010/05/27
Dostawę fabrycznie nowego: analizatora biochemicznego, holtera RR, autorefraktometru z keratometrem, perymetru komputerowego, tonometru, stolika okulistycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieni 2010/05/25
Wymiana okien w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie 2010/05/25
Remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie 2010/05/24
Montaż basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie 2010/05/20
Remont dachu w Gimnazjum nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie - etap I 2010/05/19
Naprawa uszkodzeń obiektów przepomopowni melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie 2010/05/19
Wykonywanie usług introligatorskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych urzędu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011 r. oraz dostawa wykonanych prac do Urzędu Miasta Szczecin 2010/05/19
Modernizacja publicznej infrastruktury tyrustycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie - budowa toalety 2010/05/14
Dostawa sprzętu komuterowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/05/12
Wykonanie usługi podczas Międzynarodowego Turnieju Kobiecego Tenisa Ziemnego -Szczecin Open 2010- w terminie 07-13.06.2010 r. w zakresie działań reklamowo-promocyjnych Miasta Szczecin 2010/05/11
Remont dachu w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie - II etap 2010/05/07
Dostawa wyposażenia do warsztatu, magazynów i innych pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2010/05/06
Remont okładzin ściennych i podłogowych w kuchni i na podeście wejściowym w Szkole Podstawowej nr 71 przy ulicy Bośniackiej 7 w Szczecinie 2010/04/30
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2010/04/28
Zabezpieczenie techniczne programu artystycznego Dni Morza - Sail Szczecin 2010 2010/04/28
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecine 2010/04/23
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/04/23
Koncepcja i dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - ARBORETUM SYRENIE STAWY, na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. 2010/04/23
produkcja druków reklamowych, systemów wystawienniczych, flag i balonów reklamowych 2010/04/22
Opracowanie Konceptu kreatywnego dla Miasta Szczecin 2010/04/22
Dostawa upominków z odpowiednim oznakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych Miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2011r. 2010/04/20
Budowa szklarni - trzysegmentowy blok szklarniowy składający się z trzech szklarni F, G, H, typ 3 na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie 2010/04/19
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego nr 6/8 w Szczecinie 2010/04/16
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie - modernizacja podscenia. 2010/04/16
Przebudowa ulic Darniowej i Krzewinkowej w zakresie robót drogowych, budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z napowietrzną linią teletechni 2010/04/13
Wsparcie organizacyjne i kompleksowa obsługa imprezy pn. IX Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych -POD PLATANAMI 2010/04/13
Opracowanie programu funkcjonalno-użykowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2010/04/09
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu I i II pietra [internat], na cele dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie schodów zewnętrznych w budynku internatu Spec 2010/04/09
Dostawa i wdrożenie dla Gminy Miasto Szczecin modułu obsługi egzekucji z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemu MS Dynamics AX 2009 i jego środowiskiem". 2010/04/06
Montaż basenu treningowego z przeciwprądem w budynku krytego basenu pływackiego 50-metrowego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie. 2010/04/01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostk 2010/03/31
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa kompleksu basenowego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na 2010/03/30
Przebudowa ulicy ks. Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej. 2010/03/24
Opracowanie koncepcji szaty graficznej i przygotowanie projektów materiałów promujących wydarzenia realizowane w latach 2010 - 2013 2010/03/22
Remont balkonów w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2010/03/11
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Akońskiej. 2010/03/10
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej 2010/03/05
Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 2010/03/02
Budowa ul. Nowokresowej na odcinku od ul. Duńskiej do wysokości wjazdu na dz. Nr 7/6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz regulacja cieku Bystry Rów na odcinku od zbiornika retencyjnego do 2010/03/01
Kompleksowy remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych wraz przebudową instalacji w ZSEE przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2010/02/24
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2010/02/22
Kompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie. 2010/02/17
„Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2010” 2010/02/16
Wykonywanie w roku 2010 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfika zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2010/02/15
Budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 i 21 w Szczecinie – etap I 2010/02/15
Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap 2010/02/12
Obsługa sanitarna imprez w 2010 roku 2010/02/12
Przebudowa dróg na osiedlu Kijwo - park Leśny Dąbie w Szczecinie ul. Sowia, Owcza, Paśnikowa, Kurza - boczna 2010/02/11
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Trafostacja Sztuki Szczecin – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej transformatorowi na centrum... 2010/02/11
Budowa tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2010/02/09
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2010/02/08
Druk materiałów poligraficznych i promocyjnych przeznaczonych do promowania VI Forum Samorządowego pn. Międzynarodowe Forum Samorządowe 2010 2010/02/03
Świadczenie usług zdrowotno – diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) 2010/01/28
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie 2010/01/27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2010/01/26
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujacych Miasto Szczecin 2010/01/20
Budowa ulicy Jantarowej na osiedlu Warszewo w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Złotowską do ulic Szwedzkiej – Duńskiej 2010/01/18
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2009/12/17
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Zagórskiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kredową do posesji nr 157 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. 2009/12/16
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/12/16
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dydaktyczno- administracyjnego przy ul. Portowej 21 w Szczecinie na działce nr 4 w obrębie 4025 Dąbie, dla potrzeb PP oraz sprawowanie nadzor 2009/12/14
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu Obwodnica Śródmieścia Szczecina - Etap V - Budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 2009/12/11
Produkcja kalendarzy ściennych 2009/12/09
Dostawę papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/12/09
Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 i 21 w Szczecinie- wycinka i przesadzanie drzew i krzewów. 2009/12/07
Ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenie Szczecina. 2009/12/04
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku D i budynku C dla potrzeb internatu Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecin oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 2009/11/27
"Dostawa lamp świetlówkowych dla Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1". 2009/11/26
Usługa dostepu do internetu i łącze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/25
Wymiana okien w auli w budynku Pomorskiego Centrum Edukacji - Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2009/11/24
Opracowanie koncepcji przebudowy - rozbudowy zajezdni tramwajowej Pogodno zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie 2009/11/23
roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnictw promulgacyjnych i ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2010 2009/11/23
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/20
Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na terenie Urzędu Miasta Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2009/11/20
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA ZADANIE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TOROWISK TRAMWAJOWYCH I SIECI TRAKCYJNEJ W WĘŹLE KOMUNIKACYJNYM - BRAMA PORTOWA W SZCZECINIE 2009/11/17
Produkcja kalendarzy ściennych i książkowych oraz kartek świątecznych 2009/11/16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/11/13
Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej 2009/11/13
Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki. 2009/11/09
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2009/11/05
Rozbiórka toalety publicznej przy Teatrze Letnim w Szcz 2009/11/05
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn 2009/10/29
Wykonanie, dostawę i złomowanie tablic rejestracyjnych 2009/10/26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Zagórskiego w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kredową do posesji Zagórskiego Nr 157 wraz z uzyskaniem decyzji adm. 2009/10/26
Budowa ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie 2009/10/26
Sporządzenie dokumentacji projektowych, dotyczących robót budowlanych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin. 2009/10/23
Wybór operatora oraz zaprojektowanie i uzyskanie pozowlenia na budowę obiektu sportowo rekreacyjnego Parku Wodnego i obiektów towarzyszących 2009/10/19
Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 2009/10/12
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Pokładowa, Żaglowa, Portowa, Szybowcowa. 2009/10/09
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu I i II pietra (internat) na cele dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz wykonanie schodów zewnętrznych w budynku internatu Spec 2009/10/09
"Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Narożnej 50 w Szczecinie". 2009/10/08
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej, Zoologicznej. Zad.2 Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa 2009/09/30
Przygotowanie budynku Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II 2009/09/21
Dostawę i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwów Urzędu Miasta Szczecin 2009/09/15
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ul. Duńskiej-Krasińskiego dz.geod.35/6,35/9 obr3082 i dz. geod.18/6,18/9,18/10 obr3029 w Szczecinie 2009/09/10
dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/09/01
Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/09/01
Budowa tymczasowego boiska do gry w piłkę nożną wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie 2009/08/31
Druk informatora o organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Szczecin 2009/08/24
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zamiennych ogródków działkowych na Wyspie Puckiej 2009/08/21
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kredowej w Szczecinie 2009/08/20
Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie – etap I 2009/08/14
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego Nr 6/8 w Szczecinie. 2009/08/13
Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 z budynkiem zaplecza dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie 2009/08/12
Wykonanie pieszo - rowerowego szlaku turystycznego Głębokie - Osów 2009/08/10
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/08/06
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie - etap 1 obejmujący toalety na parterze i toalety na 1 piętrze 2009/08/05
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap C, etap D i etap E 2009/07/31
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie – etap I 2009/07/31
Remont toalet na II i III piętrze w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego w Szczecinie. 2009/07/28
Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej w relacji: studnia SK5 (rurociąg ZWiK) przy Trasie Zamkowej – studnia T15 (rurociąg Gminy Miasto Szczecin) przy Moście Długim w Szczecinie. 2009/07/23
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2009/07/22
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie 2009/07/22
Remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie - etap I 2009/07/22
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2009/07/20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/07/16
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie - I etap. 2009/07/15
Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie - etap I 2009/07/15
Przebudowa poddasza na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2009/07/15
Zagospodarowanie terenu zieleńca wokół Jeziorka Słonecznego 2009/07/09
Zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie 2009/07/08
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych z budynkiem zaplecza w ramach Programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 34, ulica Wojciechowskiego 50 w Szczecinie (dawniej Szkoła Podstawowa n 2009/07/08
Budowa kompleksu sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pomorskiej 150 w Szczecinie w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 2009/07/07
Odbudowa strumienia Sienniczka na odcinku od KM 0+000 do KM 1+013,2 oraz strumienia Bliźniaczy na odcinku od KM 1+589 do KM 2+156 w Szczecinie 2009/07/03
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmujący toalety na parterze i toalety na 1 piętrze 2009/07/03
Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – I etap 2009/07/03
Remont części dachu w SP nr 68 przy ul. Zakole 1a w Szczecinie 2009/07/02
Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie 2009/06/30
Budowa szklarni - segment A, typ 1 na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie 2009/06/30
Serwis techniczny 85 sztuk urządzeń poligraficznych-kopiarek będących własnością Gminy Miasto Szczecin 2009/06/29
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/23
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2009/06/23
Przebudowa pomieszczeń ze zmianą funkcji z sal dydaktycznych na gabinety indywidualnej nauki muzyki w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecini 2009/06/23
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kredowej w Szczecinie 2009/06/23
Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza trójfazowego UPS o mocy 100 kVA dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/19
Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap 2009/06/18
Budowa budynku dla prasy i VIP-ów z trybunami wraz z niezbędna infrastrukturą na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szcecinie 2009/06/15
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni 2009/06/10
Remont dachu wraz z wymianą sufitu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jaworowej 41 w Szczecinie - I etap 2009/06/10
Ustawienie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Szczecina 2009/06/09
Konserwacje urządzeń melioracyjnych – kanał zbiorczy wraz z przepompownią – 2009/06/05
Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik 2012 na terenie VII Liceum Ogólnokształcących przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie 2009/06/05
Dostawa upominków promocyjnych z elementami identyfikacji wizualnej dla gości i uczestników Dni Odry 2009 2009/06/05
Przebudowa oraz remont toalet w Gimnazjum nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2009/06/01
Dostawa i montaż rastrowych opraw nasufitowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Szczecin 2009/06/01
Remont węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie. 2009/06/01
Produkcja banerów siatkowych oraz banerów i płyt PCV 2009/05/29
Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2009/05/29
Remont toalet w Gimnazjum nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie 2009/05/28
budowa boisk sportowych z zapleczem przy SP nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie - etap I objęty Programem Moje Boisko ORLIK 2012 2009/05/21
Montaż i wynajem hal namiotowych dla publiczności oraz dwóch namiotów na garderoby dla artystów podczas imprezy Sail Szczecin 2009: Dni Morza i V Zlot Oldtimerów w Szczecinie 2009/05/19
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap B i etap F 2009/05/19
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w SP nr 3 przy ul. Reymonta 23 w Szczecinie 2009/05/14
Bagrowanie dna Odry na wysokości Walów Chrobrego w Szczecinie wraz z odłożeniem refulatu na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 2009/05/12
Sporządzenie inwentaryzacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2009/05/08
Opracowanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w Szczecinie 2009/05/08
Przeprowadzenie ogólnopolskich oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin 2009/05/06
Wybór operatora oraz zaprojektowanie i uzyskanie pozowlenia na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego Parku Wodnego i obiektów towarzyszących 2009/05/06
Produkcja druków, banerów siatkowych oraz banerów i płyt PCV 2009/04/24
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 74, ul. Seledynowa 50 w Szczecinie – I etap 2009/04/24
ETAP I - Budowa Szkoły podstawowej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie. 2009/04/20
Zagospodarowanie terenu kwartału śródmiejskiego [ul.: al. Piastów, Jagiellońska, Bolesława Śmiałego]-etap I: budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy al.Piastów 6 w Szczecinie. 2009/04/20
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty - Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakł. Termicznego Unieszkod. Odpadów dla Szczeciń. Obszaru Metropolit. wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia 2009/04/14
Wymiana okien w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie. 2009/04/03
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie-etap 1 2009/04/01
Opracowanie studium komunikacyjnego dla zadania pn. Przebudowa układu drogowego wysp Łasztownia i Kępa Parnicka 2009/04/01
Budowa zespołu boisk przy ZSO nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie - etap I 2009/03/31
Dostawa upomonków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2009/03/31
Dokonanie długoterminowej międzynarodowej oceny ratingowej Miasta Szczecin przez okres dwóch lat 2009/03/27
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2009/03/24
Wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Unisławy 32-33 w Szczecinie 2009/03/23
Przebudowa części ul. Myślenickiej na osiedlu Pilchowo (część szczecińska) 2009/03/23
Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczcinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1 2009/03/23
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczcin 2009/03/09
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - etap A (z wyłączeniem I piętra: korytarz i pomieszczenia biurowe WIM 2009/03/09
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2009 2009/03/02
Remont zbiornika retencyjnego Jeziorko Słoneczne przy ul. Derdowskiego w Szczecinie 2009/03/02
Przebudowa i uzbrojenie ul. Miodowej-bocznej w Szczecinie, na odcinku od ul. Miodowej do budynku nr 101. 2009/03/02
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2009/02/27
Opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej na Trasę Zamkową w Szczecinie 2009/02/24
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2009 r 2009/02/19
Wykonywanie w roku 2009 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfikacją zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2009/02/18
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie 2009/02/18
Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Szczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych 2009/02/18
Przebudowę sięgacza drogowego na działce nr 59 i 1/1 2009/02/16
Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów promujących Miasto Szczecin 2009/02/13
Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2009/02/06
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę żłobka przy ul. Duńskiej w Szczecinie. 2009/02/06
budowa boisk sportowych wg programu Moje boisko - orlik 2012 przy ulicy Ziemowita/Studziennej w Szczecinie 2009/01/23
Przygotowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin 2009/01/22
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap VI (...). 2009/01/08
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa Hali widowiskowo - sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera 2009/01/07
Dokumentacja projektowa przebudowy strychu na cele mieszkalne budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 2009/01/07
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2009/01/06
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mokrej 23 w Szczecinie 2009/01/05
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych 2008/12/24
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/23
Przebudowa pomieszczeń ze zmianą funkcji z sal dydaktycznych na gabinety indywidualnej nauki muzyki przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie - etap I 2008/12/22
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 34 w Szczecinie na potrzeby Fundacji Samotnej Matce 2008/12/19
Organizację i przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2008/12/18
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 2008/12/18
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/12
Przyjmoanie i wypłata przekazów pienięznych dla odbiorców świadczeń rodzinnych i alientacyjnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczcin 2008/12/08
Budowa toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej w Szczecinie - I etap 2008/12/05
Doprowadzenie gazu do kotłowni Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie przy ul. Walecznych 23 2008/12/05
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecina 2008/12/03
Analiza i prognoza zjawisk demograficznychSzczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych 2008/12/02
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/12/01
Produkcja druków, toreb papierowych, płyt CD i DVD oraz turystycznej mapki rowerowej 2008/11/26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V – przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ulicą Krasińskiego 2008/11/26
ogłoszenie o wyniku postepowania na "Produkcje kalendarzy sciennych i ksiazkowych oraz kartek światecznich" 2008/11/25
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2010 r. 2008/11/25
Zakup i dostarczenie 1110 dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 dla 370 osób w trzech dawkach szczepionki 2008/11/21
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Urzędu Miasta Szczecin w 2009r. 2008/11/21
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic 2008/11/19
Dokumentacja projektowa przebudowy strychu na cele mieszkalne budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 2008/11/19
Obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r. 2008/11/17
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnict promulgacyjnych i ich dostawa dla Urzędu Miasta Szczecin w 2009 roku 2008/11/17
DOSTAWĘ I MONTAŻ MAGAZYNOWYCH REGAŁÓW JEZDNYCH DO ARCHIWÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN 2008/11/13
Dostawa mebli i wyposażenia biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/13
Zakup bonów towarowych dla pracowników i emerytów oraz dzieci pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/13
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - roboty rozbiórkowe 2008/11/07
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/07
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/11/07
Wymiana ślusarki okiennej aluminiowej na basenie oraz okien na nowe z PCV w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej w Szczecinie 2008/11/04
Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakł. Termicznego Unieszkod. Odpadów dla Szczeciń. Obszaru Metropolit. wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. 2008/10/27
Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/10/23
Budowa łącznika ul. Maciejowicka-Struga w Szczecinie 2008/10/16
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie. 2008/10/16
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie 2008/10/15
Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina oraz opracowanie średniookresowego programu rozwoju 2008/10/11
wydruk folderów, broszur, teczek i toreb z nadrukiem oraz notesów 2008/10/10
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2008/10/08
Usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne dla 314 dzieci na trerenia miasta Szczecina połączona z zakupem szczepionek 2008/10/06
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV oraz wymiana stalowej witryny z drzwiami na aluminiową w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie 2008/10/06
Usunięcie płyt azbestocementowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Orawskiej nr 1 w Szczecinie – część II 2008/10/02
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2008/09/29
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/09/26
Remont zaplecza basenu pływackiego wraz z wymianą okien w hali z basenem w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22a w Szczecinie 2008/09/26
Przebudowa fragmentu pomieszczeń z dobudową zenętrznego szybu windowego w SP 45 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Benesza 75 w Szczecinie 2008/09/25
Remont i przebudowa pomieszczeń węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2008/09/24
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na krytą pływalnię 50 metrową w Szczecinie. 2008/09/24
„Budowa toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej w Szczecinie” 2008/09/23
Przebudowa ul. Jaworowej i odcinka ul. Kokosowej na os. Głębokie w Szczecinie 2008/09/23
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - remont placu manewrowego 2008/09/23
Wykonanie w języku polskim i angielskim opracowania pt. Badanie koniunktury godpodarczej w Szczecinie i regionie ze szczególnym uwzgędnieniem kapitału zagranicznego w latach 2003-2007 2008/09/19
Przygotowanie elektronicznej wersji Raportu o stanie maista Szczecin 2008 w postaci prezentacji multimedialnej i powielenie na nośnikach cyfrowych płyty CD i pamięci USB 2008/09/19
Wykonanie w j. polskim i j. angielskim raportu pn „Rynek mieszkaniowy w Szczecinie na tle wybranych miast Polski – Krakowa, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz rynek hotelowy w Szczecinie 2008/09/17
Usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne dla 314 dzieci na terenie miasta Szczecina połączoną z zakupem szczepionek 2008/09/10
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z remontem schodów i posadzek w Szkole Podstawowej Nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2008/09/05
Modernizacja ulicy Karola Balińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Uczniowskiej, Balińskiego, Piasecznej w Szczecinie 2008/09/04
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej. 2008/09/04
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r. 2008/09/03
Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie 2008/09/01
Wykonywanie usług introligatorskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych urzędu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r. oraz dostawa wykonanych prac do Urzędu Miasta Szczecin 2008/09/01
Wzmocnienie stropu sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka Pobożnego 2 2008/08/29
Wykonanie w j. polskim i j. angielskim badania ekonomicznego "Stan obecny oraz kierunki rozwoju wybranych sektorów gospodarki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim na tle wybranych miast Pols 2008/08/29
Przebudowa ulic Ułanów Krechowieckich i Łużyckiej na osiedlu Skolwin w Szczecinie 2008/08/25
Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ZTUO 2008/08/22
dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/08/22
Projekt wykonawczy obejmujacy budowę ściezki rowerowej od ul. Pokładowej do nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las (dz. Nr 390/5 z obr. 4003) przy ul. Lubczyńskiej 2008/08/20
Przebudowa gazociągu Dn 500 mm -odcinek przy podporze 16 w rejonie estakady WDR-2 przy przyczółku od strony Podjuch w Szczecinie. 2008/08/19
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/08/13
wynajem telebimu wraz z montażem, demontażem i obsługa techniczną 2008/08/12
Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” prim 2008/08/11
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej w Szczecinie - etap "A" (I piętro - korytarz i pomieszczenia biurowe WIM) 2008/08/11
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy 2008/08/06
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/08/06
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/08/05
Renowacja i wykonanie wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/08/05
Remont nawierzchni terenów zieleńca Jasne Błonie 2008/08/01
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe ulic Żołędziowej, Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie 2008/07/30
Uzbrojenie sięgacza ulicy Czorsztyńskiej w Szczecinie 2008/07/29
Projekt wykonawczy obejmujacy budowę ścieżki rowerowej od Trasy Zamkowej (wjazd/wyjazd) do Mostu Cłowego 2008/07/17
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2008/07/16
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie 2008/07/15
Remont toalet, balkonu i usunięcie płyt azbestowych z budynku Gimnazjum Nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie 2008/07/15
Opracowanie projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Szczecina-Rejon Dąbie 2008/07/14
Wynajem powierzchni reklamowych dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/07/14
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z remontem schodów i posadzek w Szkole Podstawowej Nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2008/07/11
ściezka roqwerowa 2008/07/11
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie 2008/07/07
Remont tarasu przy budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Tomaszowskiej 6 w Szczecinie 2008/07/07
„Budowa szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie”. 2008/07/07
Druk materiałów promocyjnych i tłoczenie płyt dvd 2008/07/04
Korekta redakcyjna i językowa, druk i oprawa introligatorska Raportu o stanie Miasta Szczecin 2006-2007 w formacie A-4 2008/07/04
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. 2008/07/04
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie. 2008/07/03
„Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie”-bis 2008/07/01
Wykonywanie w 2008 roku wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2008/06/26
"Remont toalet na parterze i I piętrze w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemieradzkiego 2 w Szczecinie 2008/06/25
Remont dachu budynku Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 przy ul. Bolesława Śmiałego 42 2008/06/25
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS ISKIERKA SZCZECIN – II ETAP 2008/06/20
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS VIELGOVIA – SZCZECIN 2008/06/20
Dostawa zestawów do składania podpisu elektronicznego z kwalifikowanymi certyfikatami 2008/06/17
„Modernizacja boisk III etap - zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie” 2008/06/10
„Remont pomieszczeń ZPT Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. L. Rayskiego 9 w Szczecinie” 2008/06/10
Wektorowa numeryczna mapa zasadnicza 2008/06/06
„MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS „ŚWIT” SZCZECIN – II ETAP 2008/06/05
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kładek dla ruchu pieszego i rowerowego nad torami kolejowymi w rejonie Basenu Górniczego do Mostu Cłowego 2008/06/04
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie - izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem. 2008/05/30
Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Grażyny 7 w Szczecinie. 2008/05/29
"Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie 2008/05/21
„Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 11 na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie” 2008/05/21
Budowa szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów 2008/05/21
„Remont boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” 2008/05/21
„Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie”. 2008/05/20
„Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku wraz z wymianą okien drewnianych na nowe z PCV w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 2008/05/20
Dostawa upominków przeznaczonych do promowania IV Zlotu Oldtimerów, elementów wyposażenia oficerów łącznikowych i wolontariuszy oraz młodzieżowej reprezentacji Miasta Szczecin uczestniczącej w The Tal 2008/05/15
„Projekt wykonawczy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do Puszczy Bukowej” 2008/04/30
Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22A w Szczecinie 2008/04/30
Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nt 5 przy ul. Bł. Kr. Jadwigi 29 w Szczecinie. 2008/04/29
Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin 2008/04/28
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie” 2008/04/23
Dostawa i wdrożenie archiwum dokumentów elektronicznych i podpisu elektronicznego dla Gminy Miasto Szczecin 2008/04/22
Opracowanie koncepcji wprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej na Trasę Zamkową (wjazd/zjazd) 2008/04/15
Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin 2008/04/14
Konserwację i wykonanie wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/04/11
Remont posadzek, instalacji kanalizacyjnej i drogi wewnętrznej Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 2008/04/11
Dostawa drukarek dla Urzędu Miasta Szczecin 2008/04/10
„Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Rayskiego 9 w Szczecinie” 2008/04/10
"Przebudowa węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w zespole Szkół nr 8 przy ul. 3-go Maja 1A w Szczecinie" 2008/04/10
Konserwację i wykonanie wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/04/09
„Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w Gimnazjum Nr 23 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie”. 2008/04/09
„Remont dachu z papy z dociepleniem płytami styropianowymi w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie”. 2008/04/09
Remont korytarzy na parterze prawego skrzydła w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 2008/04/09
„Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 i w Gimnazjum Nr 9 przy ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie. 2008/04/07
„Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie”-bis 2008/04/07
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2008/03/25
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży - Pomorskiego centrum Edukacji przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2008/03/19
Kompleksowa obsługa kreatywna działań promocyjnych Miasta Szczecina 2008/03/18
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz drogi dojazdowej do zbiornika w rejonie ul. Duńskiej w Szczecinie 2008/03/14
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2008 r. 2008/03/13
Określenie składników majatkowych i kosztów likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im."Lotnisko" 2008/03/10
Przebudowa mieszkania przy ulicy Śląskiej 12/5 i w Szczecinie na potrzeby całodobowej opieki w wybranej formie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 2008/03/07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalnośi i posiadania majatku 2008/03/06
Produkcja druków i upominków reklamowych 2008/03/06
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2008/02/29
Wykonywanie w roku 2008 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2008/02/27
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii outdoorowej oraz usługi reklamowe 2008/02/27
Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie 2008/02/21
Tłoczenie płyt oraz druk okładek 2008/02/21
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (sala gimnastyczna i internat) przy ul. Romera 2 w Szczecinie” 2008/02/15
Malowanie tynków wewnętrznych korytarzy i klatek schodowych w budynku Pomorskiego Centrum Edukacji - Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2008/02/13
Wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych miasta Szczecina 2008/02/11
Badanie opinii postrzegania wizerunku miasta Szczecin 2008/02/07
Obsługa PR przy wdrażaniu strategii marki oraz doradztwo PR 2008/02/07
Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Gminy Miasto Szczecin 2008/01/30
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin 2008/01/23
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji 2007/12/31
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych 2007/12/31
Wykonanie robót remontowych w gmachu Urzedu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2008 2007/12/28
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/21
Dostawy artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin 2007/12/20
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN przy Pl. ARMII KRAJOWEJ 1 2007/12/11
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji 2007/12/07
Usługi transportowe na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/07
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Urzędu Miasta Szczecin na stacjach paliw Wykonawcy 2007/12/07
Dostęp do internetu i usługi przesyłu danych do Filii UM Szczecin 2007/12/06
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej CENTREX w oparciu o centralę telefoniczną PABX w gmachu Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r. 2007/12/06
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/06
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/12/05
Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Szczecina 2007/12/04
Doradztwo przy realizacji zadania pn. budowa stadionu piłkarskiego 2007/11/26
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BASENU I SALI GIMNASTYCZNEJ (PAWILON E) W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY 2007/11/22
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN przy Pl. ARMII KRAJOWEJ 1 2007/11/21
Budowa dwóch boksów w holu Urzędu Miasta w Szczecinie 2007/11/20
Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 2007/11/20
Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta 2007/11/19
Przeprowadzenie kampanii outdoorowych na cele promocyjne miasta Szczecin 2007/11/19
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/11/15
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecin 2007/11/15
Prenumerata prasy i wydawnictw promulgacyjnych na rok 2008 oraz ich dostawę do Urzędu Miasta Szczecin 2007/11/15
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2007/11/05
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej CENTREX w oparciu o centralę telefoniczną PABX w gmachu Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 25.10.2007 r. do 31.12.2007 r. 2007/10/25
Przetarg Nieograniczony na Modernizację Boiska Sportowego OKS Świt Szczecin - II Etap 2007/10/23
„DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I ORGANU NADZORUJĄCEGO GMINY MIASTO SZCZECIN” 2007/10/19
Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2007/10/08
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin w punktach na terenie Miasta Szczecin 2007/10/04
Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Elektryczno Elektronicznych 2007/10/03
Przetarg nieograniczony na modernizację boiska sportowego 2007/10/02
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z 2007/10/02
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2007/10/02
Remont dachu budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie 2007/09/26
Wykonanie kompleksowego systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą akustyczną Miasta Szczecin, zakup oprogramowania do obliczania mapy akustycznej oraz przedstawienie wyników prac. 2007/09/20
"Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Etap II przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie." 2007/09/20
Modernizacja boiska sportowych OKS "Świt"Szczecin - II Etap" 2007/09/19
Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina 2007/09/18
Remont budynku przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2007/09/13
Przetarg nieograniczony na modrnizację boiska sportowego 2007/09/13
Remont dachu budynku państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie 2007/09/10
Remont boisk sportowych – I Etap, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/09/07
Wymiana okien- etap II w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/09/04
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2007/08/31
"Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału" 2007/08/31
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 26 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie 2007/08/24
"Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Etap II przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie." 2007/08/22
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej 2007/08/17
Konkurs na koncepcję architektoniczną basenu pływackiego 2007/08/14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa upominków przeznaczonych na podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie” 2007/08/08
Remont i przebudowa pomieszczeń trzeciej kondygnacji wewnętrznej łącznika w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/08/07
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/08/06
Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin 2007/08/03
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2007/08/03
Remont dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie 2007/08/02
Przebudowa mieszkań przy ulicy 3-Maja 10/5 w Szczecinie i ulicy Śląskiej 12/5 2007/07/30
Remont toalet w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie - Etap I 2007/07/26
Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Krrólowej Jadwigi 29 w Szczecinie 2007/07/26
„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”. 2007/07/25
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/07/23
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup usług reklamowych w zakresie promocji Miasta poprzez sport 2007/07/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/07/20
„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”. 2007/07/13
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka angielskiego oraz niemieckiego na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w 2007 r. 2007/07/12
Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2007/07/11
Informacja o zawarciu umowy na Opracowanie dokumentacji technicznej-zbiornik retencyjny Warszewo-roboty dodatkowe 2007/07/10
Nagłośnienie rejonu finału regat The Tall Ships 2007/07/09
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ściezki rowerowej 2007/07/09
Ogłoszenie o zawarciu umowy na Obsługę cateringową uczestników finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie – Uroczystość otwarcia, Obiad Kapitański oraz Przyjęcie dla oficerów. 2007/07/05
Wynajęcie i obsługa miasteczka namiotowego w ramach imprezy - Szczecin i przyjaciele w dniach 04-07 sierpnia 2007 r. w Szczecinie 2007/07/03
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/06/28
Dostawa kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta 2007/06/26
Dostawa wyrobów cukierniczych na potrzeby Urzędu Miasta 2007/06/25
Przebudowa mieszkań przy ulicy 3-Maja 10/5 w Szczecinie i ulicy Śląskiej 12/5 i w Szczecinie na potrzeby całodobowej opieki w wybranej formie placówki opiekuńczo-wychowawczej 2007/06/22
Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/06/22
Usługi holowania i cumowania jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2007/06/22
Remont posadzek i instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawoej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie 2007/06/22
Organizacja i realizacja imprezy masowej pn. Dyskoteka dla załóg – uczestników finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie” 2007/06/21
„Realizacja cyklu imprez artystycznych w okresie lipiec sierpień 2007 r. 2007/06/21
Remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie 2007/06/20
Wsparcie działań promocyjnych Miasta Szczecin do 31 grudnia 2007 2007/06/19
Montaż i wynajem hali namiotowej 2007/06/19
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu pływackiego 2007/06/11
"Zakup pięciu łodzi pneumatycznych z osprzętem i wyposażeniem" 2007/06/08
Remont dachu budynku głównego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Kopernika 16A w Szczecinie 2007/06/08
Informacja o zawarciu umowy na „Organizację koncertów szantowych i widowiska „Uderz w dzwon” podczas Dni Morza 2007 r.” 2007/06/08
Remont elewacji wraz z usunięciem płyt zawierających azbest w PP 45 2007/06/08
„Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży – Etap II przy ul. Przestrzennej 21 2007/06/08
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dzienników "Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński” III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu progr 2007/06/06
informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "Druk i dostawę materiałów reklamowych przeznaczonych do promocji finału regat" 2007/06/06
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dziennika Kurier Szczeciński III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu programu prezentacji polsko 2007/06/06
Informacja o zawarciu umowy na „Reklamę na łamach dziennika Gazeta Wyborcza III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jako elementu programu prezentacji polsko – 2007/06/06
Wyposażenie oficerów łącznikowych finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2007/06/06
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. A. Mickiewicza 23 w Szczecinie 2007/06/04
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/06/04
Informacja o zawarciu umowy na „Instalacja mostu pontonowego na rzece Odrze Zachodniej łączącego Bulwar Piastowski i Bulwar Gdyński oraz pomostu cumowniczego przy nabrzeżu Starówka” 2007/05/31
Przebudowa węzla cieplnego c.o. i c.w.u. w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie 2007/05/30
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie-bis 2007/05/28
Informacja o zawarciu umowy na „Dostawę medali okolicznościowych wykonanych techniką menniczą, promujących finał regat The Tall Ships` Races 2007”. 2007/05/25
Pojemniki na odpady w okresie The Tall Ships 2007/05/25
„Remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w Zespole Szkół nr 2 2007/05/25
Remont łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 59 przy ul. Ks. Zofii 3 w Szczecinie 2007/05/24
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na"Patronat i prasową kampanię promocyjno-informacyjną finału regat The Tall Ships 2007/05/23
Remont elewacji wraz z usunięciem płyt zawierających azbest w PP 45 2007/05/21
Roboty budowlane związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w PP 80 2007/05/18
Obsługa sanitarna The Tall Ships 2007/05/17
Przeprowadzenie promocyjnej kampanii outdoorowej III Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego 2007/05/17
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę na „Wynajem 2 scen wraz z wyposażeniem podczas III Zlotu Old Timerów” 2007/05/17
Remont toalet i umyalni - pion lewy w Zespole Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie. 2007/05/16
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 49 przy ul. Marmurowej 7 w Szczecinie 2007/05/16
Modernizacja boisk sportowych - rozbudowa boiska do gry w piłkę koszową (etap II) w Gimnazjum Nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie. 2007/05/16
Prace geodezyjne - podział i połączenie nieruchomości Miasta Szczecin w obrębach 1098, 1099, 1100, 1101 na terenie Wyspy Puckiej 2007/05/16
Opracowanie "Długoterminowej strategii zarządzania marką Szczecin wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki i elementów komunikacji wizerunkowej marki". 2007/05/14
Modernizacja boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie - II ETAP-bis 2007/05/14
Wykonanie iluminacji Trasy Zamkowej 2007/05/14
Upominki promocyjne na „Prezentację polsko – niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships` Races”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 2007/05/11
Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 przy ul. Wielkopolskiej 14 w Szczecinie 2007/05/11
Informacja o wyborze oferty na "Druk i dostawa materiałów promocyjnych i poligraficznych przeznaczonych do promowania finału regat The Tall Ships 2007/05/11
Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie 2007/05/11
Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2007/05/11
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 2007/05/11
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie (etap I-część II, etap II). 2007/05/10
Informacja o zawarciu umowy na:„Wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu zasuwy zaporowo – upustowej na gazociągu Dn 500 mm wraz z wykonaniem demontażu istniejącego odcinka rurociągu w pobl 2007/05/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "Wynajem 2 scen wraz z wyposażeniem podczas III Zlotu Old Timerów" 2007/05/08
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Usługę pilotażu dla jednostek uczestniczacych w finale regat The Tall Ships` Races 2007/05/08
Przygotowanie i realizacja promocji finału regat The Tall Ships 2007/05/04
Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 53 przy ul. X. Dunikowskiego 44 w Szczecinie 2007/04/27
prace geodezyjne 2007/04/25
Remont pokoju konferencyjnego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/04/23
Remont łazienek w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60 w Szczecinie 2007/04/17
Wykonanie kompleksowego systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą akustyczną Miasta Szczecin, zakup oprogramowania do obliczania mapy akustycznej oraz przedstawienie wyników prac. 2007/04/16
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii outdoorowej oraz usługi reklamowe w ramach organizacji finału regat The Tall Ships 2007/04/13
Pojemniki na odpady w okresie trwania finału The Tall Ships Races 2007/04/12
Remont dachu skrzydeł bocznych budynku Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 2007/04/11
Wykonywanie wycen nieruchomości 2007/04/10
„Opracowanie projektu rozbiórki wiaduktu w ciągu ulicy Nasypowej wraz z dostosowaniem wodociągowej kładki technologicznej do parametrów ulicy Autostrada Poznańska, ruchu pieszego i rowerowego oraz opr 2007/04/05
Przeprowadzenie akcji zwalczania komarów na terenach Miasta Szczecin w 2007 r. 2007/04/04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007/03/23
Modernizacja boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie - II etap 2007/03/23
Ogłoszenie o zawarciu umów - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych 2007/03/20
Opracowanie koncepcji usytuowania i funkcjonowania Lotniska Szczecin-Dąbie oraz Studium Wykonalności Inwestycji - Modernizacja lotniska Szczecin Dąbie 2007/03/19
Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy ul. Wołogowskiej 5 w Szczecinie 2007/03/13
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2007/03/07
Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/03/06
"dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwum Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin" 2007/03/02
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Urzędu Miasta Szczecin 2007/02/28
Dokonanie długoterminowej międzynarodowej oceny ratingowej Miasta Szczecin przez okres dwóch lat 2007/02/28
Druk folderu promocyjnego - wersja targowa i druk okładek do płyt CD 2007/02/23
Wykonanie robót remontowych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2007/02/19
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych 2007/02/05
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2007/02/05
Rozbiórka bududynków przy ulicy Bagiennej 23 i 24 w Szczecinie 2007/02/02
Informacja o zawarciu Umowy 2007/01/31
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2007/01/31
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych 2007/01/30
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie powołania biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu dla GKRPA 2007/01/29
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do publicznych przedszkoli i i szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 2007/01/26
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w Szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2007/01/24
Wymiana dźwigu osobowego oraz wymiana okien i drzwi w budynku Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczeinie 2007/01/12
Wykonywanie wycen nieruchomości 2007/01/10
Transport wydobytego urobku z pogłębiania podejść do nabrzeży wzdłuż ulicy Jana z Kolna na pole refulacyjne „D” w Świnoujściu oraz wydobycie zanieczyszczeń mechanicznych urobku i ich utylizację. 2007/01/02
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów w Szczecinie pod tymczasowe parkingi w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2006/12/20
Opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie finału the Tall Ships Races 2007 2006/12/19
Konserwacja drzew pomnikowych rosnących na Jasnych Błoniach 2006/12/19
Konserwacja i naprawa kopiarek czarno-białych, kolorowych oraz powielaczy cyfrowych Urzędu Miasta Szczecin 2006/12/18
ogłoszenie o zawarciu umowy na drukowanie i kopertowanie formularzy przelewów masowych płatności i innych dokumentów 2006/12/15
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą na “druk i oprawę introligatorską publikacji "Almanach Szczeciński- Morski 2007", oraz druk folderu z kopertą "Szczecin- Miasto z charakterem" i folderu "Szcze 2006/12/12
Obsługa prawna 2006/12/08
Dostęp do internetu i łącze cyfrowe do Filii UM 2006/12/04
Zakup i dostawa sportowego sprzętu pn." Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/12/04
Ogłoszenie o podpisaniu umowy - "Ogrodzenie boiska sportowego "Jeziorak" Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/11/29
Dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych do archiwum Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/28
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie robót dodatkowych polegających na wycince drzew... 2006/11/27
Ogłoszenie o wyborze oferty 2006/11/24
Remont auli w budynku Gimnazjum Nr 4 przy al. Piastów 7 w Szczecinie 2006/11/23
Remont części dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy al. Piastów 12 w Szczecinie 2006/11/23
Prenumerata prasy i wydawnictw na rok 2007 oraz ich dostawa do Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/22
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego "Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/11/22
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego " Ogrodzenie boiska sportowego OKS "Jeziorak" Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/11/21
Przygotowanie i wydawanie bezplatnych posiłków dla osób uprawnionych przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie 2006/11/21
Informacja o zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Najem sal i pokoi hotelowych na potrzeby dorocznej konferencji Sail Training Intern 2006/11/17
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/16
Dostawa bonów towarowych dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Szczecin 2006/11/16
Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz parkingu na 10 miejsc postojowych na terenie Osiedlowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.Modrej w Szczecinie” 2006/11/13
Remont i modernizacja boisk sportowych OKS "Świt"Szczecin - I Etap" 2006/11/13
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY „Organizację cateringu podczas Dorocznej Konferencji STI” (znak sprawy: BOR/341/09/06). 2006/11/09
Rozbiórka budynku przy ulicy Bagiennej 23 w Szczecinie 2006/11/07
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) 2006/11/05
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie - część kuchenna (Etap I, część I) 2006/10/31
"Profesjonalny zeskok do skoku o tyczce" 2006/10/30
Obsługa agencyjna jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 w Szczecinie 2006/10/23
Wymiana dźwigu osobowego oraz wymiana okien i drzwi w budynku Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6/7 w Szczeinie 2006/10/20
Wynik postępowania: Wykonanie prac analityczno-badawczych systemu infrastruktury komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień systemu dróg oraz natężenia ruchu w obszarze miasta Szczecina... 2006/10/19
Wykonanie iluminacji Mostu Długiego w Szczecinie 2006/10/18
Budowa nowych nawierzhni na terenie wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie 2006/10/16
Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej 2006/10/16
„ Modernizację boiska sportowych OKS „Iskierka” Szczecin ul.Topolowa – I etap” 2006/10/12
Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku Filharmonii przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 2006/10/12
Ogrodzenie boiska sportowego OKS "Jeziorak"Szczecin - Osiedle Kasztanowe I etap 2006/10/11
Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie 2006/10/11
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Miasto na terenie Miasta Szczecin 2006/10/10
Opracowanie dokumentacji technicznej - Zbiornik retencyjny - Warszewo 2006/10/10
Zakup wagonów tramwajowych - doczep czynnych 2006/10/10
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/29
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/29
"Remont dachu hali basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie" 2006/09/22
Dostawę specjalistycznego sprzętu do rowerów wyczynowych 2006/09/22
dostawa tonerów na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2006/09/22
Modernizacja boiska sportowego OKS "Iskierka" Szczecin ul.Topolowa – I etap 2006/09/21
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) 2006/09/15
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/09/14
Ogłoszenie o wyniku postepowania - dostawa wody 2006/09/14
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę artykułów higienicznych 2006/09/14
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego publikacji 16 cotygodniowych edycji strony miejskiej w dzienniku o zasięgu regionalnym 2006/09/13
Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania finału regat The Tall Ships’ Races 2007 Szczecin. 2006/09/11
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Mlodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie - etap I 2006/09/11
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Szymanowskiego 2 w Szczecinie 2006/09/06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont pomieszczeń w budynku przy ul.Szymanowskiego 2 w Szczecinie" 2006/09/05
Wynik postępowania na druk Raportu o stanie miasta Szczecin 2006 2006/09/04
Przetarg nieograniczony na wykonywanie wycen 2006/08/30
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kompleksu szklarni w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie 2006/08/29
Remont dachu budynku III Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji przy al. Wojska Polskiego 84/90 w Szczecinie 2006/08/14
Wykonanie wektorowej numerycznej mapy zasadniczej 2006/08/11
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawą opału 2006/08/10
Uniważnienie przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu do rowerów wyczynowych 2006/07/28
Sportowy sprzęt pływający 2006/07/27
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 41 przy l. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie. 2006/07/24
Sportowy Sprzęt Pływający 2006/07/10
Opracowanie projektu dud. na regulację inst. c.o. z moderniazcją oraz modernizację inst. went.w bud. SP 28 ul. Piaseczna 40 Szczecin 2006/07/07
Opracowanie projektu budowlanego na regulację instalacji c.o. wraz z niezbędną modernizacją instalacji c.o. w nud. ZSnr2 ul. Portowa 21 Szczecin 2006/07/07
Remont pomieszczeń w budynku przy ul.Szymanhowskiego 2 w Szczecinie 2006/07/06
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy ruchu pieszego wokół Placu Zamenhofa w Szczecinie 2006/07/03
Wykonanie wektorowej numerycznej mapy zasadniczej 2006/06/29
Modernizację boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 2006/06/27
Obsługa agencyjna jednostek podczas finału regat The Tall Ships` Races 2007 2006/06/26
Remont torowiska tramwajowego w ul. Ku Słońcu w Szczecinie 2006/06/22
Remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie 2006/06/14
Wykonywanie w r.2006 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań WGN 2006/05/22